KALENDARZ MODELARSKI   
Regulamin i rejestracja regulamin forum  jak wstawiac grafike, linki itp do wiadomosci grafika i linki w postach

Kalendarium imprez modelarskich. Zapowiedzi konkursów, wystaw, zlotów i spotkań. Proszę o wpisywanie dat spotkań w zapowiedziach.
Legenda:

Konkursy, wystawy, festiwale
Spotkania grupowe
Inne wydarzenia: pokazy lotnicze,
zloty pojazdów militarnych i żaglowców,
rekonstrukcje historyczne itp.Link do wątku - kliknij w wydarzenie,
a następnie w link w wierszu "Opis"

Lokalizacja wydarzenia - kliknij
w wydarzenie, a następnie w "mapa"

Kopiowanie wydarzenia do swojego
kalendarza Google - kliknij w wydarzenie,
a następnie w "skopiuj do mojego
kalendarza"

W kalendarzu będą umieszczane tylko
poprawnie nazwane i oznakowane
wątki (data, pisownia itp.) Działy  |  Tematy/Start  |  Nowy temat  |  Przejdź do wątku  |  Szukaj  |  Widok rozszerzony (50 postów/stronę)  |  Zaloguj się   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 
 Strona 1 z 1 
17-06-24 08:56  XII Szczeciński Festiwal Modelarski PAPRYKARZ 2024 5-6X.
radett Na Forum:
Relacje w toku - 6
Galerie - 1
 

Zapraszamy na kolejną edycję festiwalu--
Prawdziwy krytyk cnoty się nie boi... :D
http://paprykarzmodelarski.szczecin.pl/
forum modelarskie II RP : http://forum.asg.koszalin.pl/viewforum.php?f=168&sid=bde8111b43a1f0b898b514234de2056e

 
18-06-24 07:47  Odp: XII Szczeciński Festiwal Modelarski PAPRYKARZ 2024 5-6X.
radett Na Forum:
Relacje w toku - 6
Galerie - 1
 

Postanowiliśmy nieco zmodyfikować nasz festiwal. Zasadniczą zmianą względem dotychczasowych edycji festiwalu jest rezygnacja z konkursu tematycznego dla modeli plastikowych w tym roku i wprowadzenie 2 nowych klas dla modeli plastikowych: PZ i PWR.
PZ - są to modele ze zdjęcia, czyli oceniana będzie zgodność wykonania modelu ( pojedynczego modelu, czy dioramy) z załączonym zdjęciem.

PWR - wraki, czyli modele przedstawiające pojazdy, samoloty, statki, maszyny, urządzenia w stanie zniszczonym/porzuconym (a więc rdza, odpadająca farba, rozszabrowane elementy itp) Oceniane będzie wrażenie autentyczności

REGULAMIN FESTIWALU PAPRYKARZ 20241. Organizatorem XII Festiwalu Modelarskiego „Paprykarz 2024” w Szczecinie jest:

– Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

współorganizatorzy:

– IPMS Polska
– TECHNOPARK POMERANIA w Szczecinie
– Nieformalna grupa SZCZECIŃSKI PAPRYKARZ MODELARSKI

2. TERMIN I MIEJSCE
05 - 06.10.2024, Technopark Pomerania w Szczecinie, ulica Cyfrowa 4 i 6 .


3. CELE I ZADANIA FESTIWALU
- Promocja Województwa Zachodniopomorskiego i miasta Szczecin;
- Popularyzacja modelarstwa wśród młodzieży;
- Pobudzenie zainteresowanie historią;
- Kształtowanie wyobraźni przestrzennej i umiejętności manualnych;
- Wymiana doświadczeń pomiędzy modelarzami oraz integracja środowiska modelarskiego z różnych regionów kraju i zagranicy.

4. Festiwal ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni,
zrzeszenia, modelarnie oraz kluby z kraju jak i zagranicy. Liczba modeli oraz wiek
uczestników są nieograniczone.

5. POSTANOWIENIA REGULAMINOWE
Festiwal obejmuje rywalizację w następujących obszarach:
- modele plastikowe;
- modele kartonowe; (bez podziału na waloryzowane i standard)
- modele FREESTYLE
Modele FREESTYLE to modele dowolnych rzeczywistych obiektów, maszyn,
urządzeń, środków lokomocji, wykonane od podstaw z dowolnych materiałów.

6. W ramach festiwalu odbędzie się także :
- Część tematyczna dla modeli kartonowych p.t. "okręty parowe do 1920r." (oddzielny regulamin)

Modele startujące w częściach tematycznych nie biorą udziału w ocenie festiwalu ogólnego

7. Grupy wiekowe:
junior (J) – 0 - 18 lat (urodzony w 2006 i latach następnych)
senior (S) - powyżej 18 lat (urodzony przed 2006)

8. Do festiwalu mogą być zgłaszane modele wykonane z kartonu i z plastiku, oraz z innych
materiałów. Zgłoszony model musi być wykonany własnoręcznie przez modelarza. W
przypadku wątpliwości co do autorstwa zgłaszanego modelu organizatorzy zastrzegają
sobie prawo do wyjaśnienia ich z modelarzem i wydania decyzji o ewentualnym
wykluczeniu modelu z rywalizacji.

9. W festiwalu nie mogą brać udziału modele które zdobyły wyróżnienia na poprzednich
edycjach PAPRYKARZA. Modele które zdobyły wyróżnienia na poprzednich edycjach PAPRYKARZA
mogą być prezentowane jedynie w charakterze wystawowym na oddzielnej ekspozycji razem z modelami organizatorów.

10. Każdy z uczestników może zgłosić dowolną liczbę modeli. W klasyfikacji ogólnej będzie
uwzględniany jedynie najlepszy model uczestnika w danej klasie. Modele w każdej klasie zostaną ocenione w przypadku zgłoszenia modeli przez co najmniej 3 różnych modelarzy. W przypadku zbyt małej ilości (poniżej 3) wystawionych modeli w klasie, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do łączenia klas lub przesuwania modeli do klas/kategorii słabiej obsadzonych lub do podjęcia decyzji o nie rozegraniu danej klasy. Zgłoszenie modelu oznacza akceptację regulaminu festiwalu PAPRYKARZ 2024

11. Komisje sędziowskie mają prawo przesunięcia do właściwej klasy lub kategorii modeli
zgłoszonych przez modelarzy błędnie. Decyzja sędziów jest ostateczna i nie podlega
zażaleniu.


12. Modele zgłoszone do rywalizacji oceniają komisje sędziowskie powołane przez
organizatorów FESTIWALU PAPRYKARZ 2024. Ocena modeli w części festiwalowej odbywać się będzie na zasadzie „podoba się lub nie”. Komisje przy ocenie biorą pod uwagę estetykę , stopień
trudności i dokładność wykonania modeli. W klasie (PZ) oceniana będzie zgodność odwzorowania modelu ze zdjęciem. W klasie (PWR) oceniane jest przede wszystkim wrażenie autentyczności a nie merytoryka modelu

W części tematycznej modele będą oceniane na podstawie oddzielnego regulaminu.


13. KLASY FESTIWALOWE

MODELE KARTONOWE

(KS1) Samoloty śmigłowe jednosilnikowe - (junior/senior)
(KS2) Samoloty śmigłowe wielosilnikowe - (junior/senior)
(KS3) Samoloty odrzutowe i szybowce - (junior/senior)
(KH) Helikoptery - (junior/senior)
(KO1) Okręty i statki do 65cm - (junior/senior)

(KO2) Okręty i statki powyżej 65cm – (junior/senior)
(KO3) Okręty podwodne i flota rzeczna (junior/senior)

(KO4) – Okręty i statki do linii wodnej (junior/senior)

(KZ) Żaglowce - (junior/senior)
(KPK) Pojazdy wojskowe kołowe - (junior/senior)
(KPG) Pojazdy wojskowe gąsienicowe - (junior/senior)
(KPC) Pojazdy cywilne - (junior/senior)
(KA) Artyleria (junior/senior)

(KB) Budowle - (junior/senior)
(KPsz) Pojazdy szynowe - (junior/senior)
(KPKiF) Pojazdy kosmiczne i fantazyjne - (junior/senior)
(KD) Dioramy - (junior/senior)
(KF) Figurki - (junior/senior)

(WTF) Wszystko inne co nas mile zaskoczy (Inne) (junior/senior)


MODELE PLASTIKOWE
(Pkk) kolekcje modeli – (min. 3 modele powiązane tematycznie) - (klasa łączona)
(PS0m) samoloty do 1921 skala 1/72 i 1/144 (klasa łączona)
(PS0s) samoloty do 1921 skala 1/48 (klasa łączona)
(PS0d) samoloty do 1921 skala 1/32 (klasa łączona)

(PS1m) Samoloty wojskowe śmigłowe po 1921 skala 1/72 i 1/144 (junior/senior)
(PS1s) Samoloty wojskowe śmigłowe po 1921 skala 1/48 (junior/senior)
(PS1d) Samoloty wojskowe śmigłowe skala po 1921 1/32 i 1/24 (junior/senior)
(PS2m) Samoloty wojskowe odrzutowe skala 1/72 (junior/senior)
(PS2s) Samoloty wojskowe odrzutowe skala 1/48 (junior/senior)
(PS2d) Samoloty wojskowe odrzutowe skala 1/32 i 1/24 (junior/senior)
(PSM) Śmigłowce - wszystkie skale (klasa łączona)
(PSC) Samoloty cywilne - wszystkie skale – (klasa łączona)
(PG1) Pojazdy wojskowe gąsienicowe skala 1/72 (junior/senior)
(PG2) Pojazdy wojskowe gąsienicowe skala 1/35 i 1/48 (junior/senior)
(PK1) Pojazdy wojskowe kołowe skala 1/72 (junior/senior)
(PK2) Pojazdy wojskowe kołowe skala 1/35 i 1/48 (junior/senior)
(PA) Artyleria i urządzenia wojskowe bez własnego napędu wszystkie skale – (klasa łączona)

(P16) Pojazdy i urządzenia wojskowe w skali 1/16 (klasa łączona)
(PSamO) Cywilne samochody osobowe – (klasa łączona)
(PSamC) Cywilne samochody ciężarowe i pojazdy techniczne - (klasa łączona)
(PM) Motocykle - (klasa łączona)
(PD) Dioramy (junior/senior)
(PSTm) Statki i okręty w skali przedziale 1/351 - 1/1000 - (klasa łączona)
(PSTd) Statki i okręty w skali w przedziale 1/350 – 1/2 - (klasa łączona)
(PSz) Modele szynowe- (klasa łączona)
(PMin) Modele inne - (klasa łączona)

(F) Figurki - (klasa łączona)

(P) Popiersia - (klasa łączona)

(PZ) modele ze zdjęcia - ( klasa łączona) (modele w każdej skali, odzwierciedlające sytuację z fotografii)

(PWR) wraki - modele pojazdów, samolotów, urządzeń/maszyn lub statków w każdej skali (klasa łączona)


MODELE FREESTYLE
(FR) Klasa łączona, bez podziału na skale14. Wymagania dotyczące dokumentacji:
- w klasie FREESTYLE wymagana jest uproszczona dokumentacja - w postaci planu,
rysunku, bądź zdjęcia ukazującego pierwowzór na którym oparto wykonanie modelu.
- do klasy PZ (modele ze zdjęcia) wymagane jest dołączenie fotografii na podstawie której wykonano model. Oceniana będzie wierność odwzorowania zdjęcia w modelu
- do pozostałych klas modeli nie jest wymagana dokumentacja.

W klasie w której jest ona wymagana Brak dokumentacji dyskwalifikuje model


15. Opłaty : uczestnicy festiwalu i części tematycznej wnoszą opłatę startową w postaci wykupu cegiełek TPD w wysokości 9 zł od uczestnika za pierwszy model i 6 zł za drugi i po 2zł za każdy następny. Z opłat startowych zwolnieni są juniorzy oraz modelarze i modele nie uczestniczący w rywalizacji (wystawowe)

16. Organizatorzy nie mogą wystawiać modeli do rywalizacji a jedynie w prezentacji
wystawowej.

17. W poszczególnych klasach i kategoriach przyznawane będą wyróżnienia równorzędne w ilości od 1 do max. 5, w zależności od ilości modeli w klasie i poziomu ich wykonania. W ramach wyróżnień przewidziane są nagrody w postaci medalu i dyplomu oraz ew. nagrody rzeczowe.


18. Każdy junior niezależnie od uzyskanego wyróżnienia otrzyma dyplom uczestnictwa w festiwalu.

19. Organizatorzy przewidują nagrody specjalne.

20. Organizatorzy nie zapewniają noclegu, a jedynie proponują miejsca noclegowe.

21. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia modeli oraz Uczestników.

22. Organizatorzy nie zapewniają wyżywienia.

23. Przyjazd uczestników odbywa się na koszt własny.

24. Organizatorzy nie przewidują wysyłki nagród uczestnikom nieobecnym na zamknięciu
festiwalu i wręczeniu nagród.

25. Interpretacja zapisów regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom i jest ostateczna.

--
Prawdziwy krytyk cnoty się nie boi... :D
http://paprykarzmodelarski.szczecin.pl/
forum modelarskie II RP : http://forum.asg.koszalin.pl/viewforum.php?f=168&sid=bde8111b43a1f0b898b514234de2056e

 Tematy/Start  |  Wyświetlaj drzewo   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 
 Strona 1 z 1Strony:  1 

 Działy  |  Chcesz sie zalogowac? Zarejestruj się 
 Logowanie
Wpisz Login:
Wpisz Hasło:
Pamiętaj:
   
 Zapomniałeś swoje hasło?
Wpisz swój adres e-mail lub login, a nowe hasło zostanie wysłane na adres e-mail zapisany w Twoim profilu.


© konradus 2001-2024