KALENDARZ MODELARSKI   
Regulamin i rejestracja regulamin forum  jak wstawiac grafike, linki itp do wiadomosci grafika i linki w postach

Kalendarium imprez modelarskich. Zapowiedzi konkursów, wystaw, zlotów i spotkań. Proszę o wpisywanie dat spotkań w zapowiedziach.
Legenda:

Konkursy, wystawy, festiwale
Spotkania grupowe
Inne wydarzenia: pokazy lotnicze,
zloty pojazdów militarnych i żaglowców,
rekonstrukcje historyczne itp.Link do wątku - kliknij w wydarzenie,
a następnie w link w wierszu "Opis"

Lokalizacja wydarzenia - kliknij
w wydarzenie, a następnie w "mapa"

Kopiowanie wydarzenia do swojego
kalendarza Google - kliknij w wydarzenie,
a następnie w "skopiuj do mojego
kalendarza"

W kalendarzu będą umieszczane tylko
poprawnie nazwane i oznakowane
wątki (data, pisownia itp.) Działy  |  Tematy/Start  |  Nowy temat  |  Przejdź do wątku  |  Szukaj  |  Widok rozszerzony (50 postów/stronę)  |  Zaloguj się   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 
 Strona 1 z 1 
28-01-24 18:44  III Konkurs Modeli Statków i Okrętów Naviga w Nowym Tomyślu
Krzysztof NT 

Na Forum:
Relacje w toku - 1
Relacje z galerią - 3


W Rupieciarni:
Do poprawienia - 18
 

Serdecznie zapraszam wszystkich do Nowego Tomyśla na III Konkurs Modeli Redukcyjnych Statków i Okrętów klas C Naviga o Puchar Burmistrza Nowego Tomyśla.


Wydarzenie odbędzie się w dniach 15-16.06.2024 w Nowotomyskim Ośrodku Kultury.


Niżej przedstawiam Regulamin konkursu:


Regulamin III Konkursu Modeli Redukcyjnych Statków i Okrętów klas C Naviga o Puchar Burmistrza Nowego Tomyśla
- Nowy Tomyśl 15-16.06.2024 -

Cele i zadania
- popularyzacja modelarstwa wśród młodzieży i osób dorosłych jako jednej z form spędzania wolnego czasu oraz kształtowania zdolności manualnych i wyobraźni przestrzennej,
- wymiana doświadczeń pomiędzy modelarzami i nawiązywanie kontaktów z klubami modelarstwa kartonowego na terenie Polski,
- prezentacja modeli mieszkańcom regionu i miasta Nowy Tomyśl,
- promocja regionu i miasta Nowy Tomyśl

Organizatorzy
- Nowotomyski Ośrodek Kultury
- Urząd Miejski w Nowym Tomyślu

Patronat medialny
- Modelarstwo Okrętowe
- Morze
- Portal internetowy Tawerna Skipperów

Termin i miejsce konkursu
15-16.06.2024
Nowotomyski Ośrodek Kultury ul. Tysiąclecia 3, 64-300 Nowy Tomyśl

Kategorie wiekowe
- Junior – do 18 lat (roczniki 2007 i młodsi)
- Senior – 18 lat i powyżej (rocznik 2006 i starsi)

Konkurs odbędzie się w klasach:

- C-1 – modele jednostek wiosłowych i żaglowych
- C-2 – modele jednostek o napędzie mechanicznym
- C-3 – modele instalacji, części statków, urządzeń portowych, stoczni i dioram
- C-4 – modele miniaturowe z klas C-1 do C3 w skali 1:250 i mniejsze
- C-5 – modele w butelkach
- C-6 – modele plastikowe
- C-7 – modele kartonowe i papierowe
- C-8 – modele z zestawów

W przypadku uczestnictwa w danej klasie minimum 3 Juniorów, Juniorzy i Seniorzy będą klasyfikowani osobno.

Nagrody
Każdy z uczestników konkursu otrzyma pamiątkowy znaczek okolicznościowy.
Zwycięzcy z punktacją od 95 do 100 (złoty medal) otrzymują: medal, dyplom i nagrodę rzeczową.
Zwycięzcy z punktacją od 90 do 94,67 (srebrny medal) otrzymują: medal, dyplom i nagrodę rzeczową.
Zwycięzcy z punktacją od 85 do 89,67 (brązowy medal) otrzymują: medal, dyplom i nagrodę rzeczową.
Osoby z punktacją poniżej 85 otrzymują dyplom uczestnictwa i nagrodę rzeczową.

Dodatkowe puchary:
- Puchar za najlepszy model polskiego statku lub okrętu

Nagrody specjalne:
- Nagroda specjalna Poznańskiej Akademii Medycznej w Poznaniu, filia w Nowym Tomyślu
- Nagroda specjalna wydawnictwa DRAF MODEL
- Nagroda specjalna wydawnictwa FINNA
- Nagroda specjalna wydawnictwa prasowego MAGNUM-X
- Nagroda specjalna Modelarni Nowotomyskiego Ośrodka Kultury
- Nagroda specjalna wydawnictwa PORTA MARE
- Nagroda specjalna wydawnictwa ZESPÓŁ BADAŃ I ANALIZ MILITARNYCH

Zgłoszenia modeli
Do Konkursu będą przyjmowane wyłącznie modele wykonane własnoręcznie.
Każdy z uczestników może zgłosić do 3 modeli w danej klasie.
Nie pobiera się żadnych opłat z tytułu zgłoszenia modeli do Konkursu.

Zgłoszenia internetowe: Kartę Zgłoszenia Modeli (stanowiącą załącznik do Regulaminu) należy przesłać na adres:
konkurs.nowytomysl@gmail.com do 12.06.2024 (środa) do godziny 24:00.

Od 13.06.2024 zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie na podstawie prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszeniowej Modelu dostarczonej do Biura Organizacyjnego w dniu 15.06.2024 w godzinach 9:00 – 13:00.

Certyfikat Modelu
Do każdego zgłoszonego modelu wymagany jest prawidłowo wypełniony Certyfikat Modelu wraz ze zdjęciem wykonanego modelu.

Dokumentacja
Do każdego zgłoszonego modelu wymagana jest dokumentacja w postaci: planów modelarskich, stoczniowych, na podstawie których został zbudowany model lub/i instrukcji budowy modelu (wycinanka, opis budowy + rysunki montażowe).
Brak dokumentacji skutkuje obniżeniem oceny za wykonanie modelu, uwzględniając wyłącznie kryteria: wrażenie, wykonanie, wkład pracy.

Sędziowanie
Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z aktualnymi przepisami NAVIGA.
Sędzia Główny: Poznański Maciej
Komisja sędziowska zostanie utworzona przez Organizatora i Sędziego Głównego.

Orientacyjny program konkursu

Sobota 15.06.2024:

- 9:00 – 13:00 przyjmowanie modeli
- 14:00 – 14:30 odprawa sędziów
- 15:00 – 18:00 sędziowanie
- 18:30 – 20:00 wykład Wojciecha Holickiego

Niedziela 16.06.2024:

- 9:00 – 14:00 zwiedzanie wystawy pokonkursowej
- 11:00 – 12:30 wykład Wojciecha Holickiego
- 13:00 – 13:30 ogłoszenie wyników, zakończenie konkursu

Postanowienia końcowe
- Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem Naviga,
- w Konkursie mogą brać udział modelarze indywidualni, kluby, modelarnie i stowarzyszenia modelarskie,
- zgłoszenie modelu do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu,
- Konkurs jest jedną z eliminacji do międzynarodowych mistrzostw. Komisja Sędziowska powołana przez CKM LOK dokonuje wyboru modeli do Reprezentacji. Wybór nie jest uzależniony od wyników uzyskanych podczas III Konkursu Modeli Redukcyjnych Statków i Okrętów klas C Naviga o Puchar Burmistrza Nowego Tomyśla,
- podczas trwania Konkursu odbędą się wystawy towarzyszące. Będą to specjalnie wydzielone stanowiska przygotowane przez Organizatora:
a) pozakonkursowa wystawa modeli Modelarni Nowotomyskiego Ośrodka Kultury,
b) wystawa obrazów marynistycznych Grzegorza Nawrockiego,
c) wystawa Piotra Forkasiewicza – komputerowe grafiki okrętów
d) wystawa Waldemara Góralskiego: Grafika 3D okrętów
- zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny,
- liczba i wiek uczestników jest nieograniczona,
- modele dostarczane i odbierane są wyłącznie na koszt uczestnika,
- podczas konkursu zabrania się składowania kartonów lub/i innych przedmiotów służących do transportu modeli pod stołami z wystawionymi modelami. Organizator zapewnia wydzielone pomieszczone w tym zakresie. W przypadku pozostawienia w/w przedmiotów w innym miejscu niż wyznaczone, Organizator ma prawo przeniesienia ich do wydzielonego pomieszczenia,
- organizator nie ubezpiecza modeli,
- wydawanie modeli zgłoszonych do Konkursu nastąpi po zakończeniu konkursu,
- decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne, nie ma możliwości odwołania się od werdyktu oraz składania protestów,
- lista wyników Konkursu zostanie wywieszona w holu głównym NOK-u w dniu 16.06.2024 około godz. 9:30
- w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator oraz Sędzia Główny,
- Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych:
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję, że: Administratorem danych jest Nowotomyski Ośrodek Kultury ul. Tysiąclecia 3, 64-300 Nowy Tomyśl (kontakt telefoniczny: 61 44 23 121); dane będą przetwarzane na potrzeby III Konkursu Modeli Redukcyjnych Statków i Okrętów klas C Naviga o Puchar Burmistrza Nowego Tomyśla (zwanego dalej konkursem) rozgrywanego w dniach 15-16.06.2024 roku; podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda udzielona w postaci akceptacji Regulaminu Konkursu wyrażona w formie zgłoszenia modelu/modeli do konkursu; uczestnik (osoba zgłaszająca model/modele) ma prawo do: dostępu swoich danych i możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (cofnięcie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje uniemożliwieniem udziału w konkursie i dyskwalifikacją zgłoszonego modelu/modeli). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa za wyjątkiem wyrażenia zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art.81 Ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku; dane będą przechowywane zgodnie z zapisami o archiwizacji dotyczących realizacji konkursów; dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi przetwarzania, w tym profilowaniu.
- szczegółowych informacji udziela:
Krzysztof Szeffner – tel. +48 603 638 543
mail: konkurs.nowytomysl@gmail.com

--


Post zmieniony (06-06-24 18:03)

 
07-04-24 18:16  Odp: III Konkurs Modeli Statków i Okrętów Naviga w Nowym Tomyślu
Krzysztof NT 

Na Forum:
Relacje w toku - 1
Relacje z galerią - 3


W Rupieciarni:
Do poprawienia - 18
 

 
06-06-24 18:05  Odp: III Konkurs Modeli Statków i Okrętów Naviga w Nowym Tomyślu
Krzysztof NT 

Na Forum:
Relacje w toku - 1
Relacje z galerią - 3


W Rupieciarni:
Do poprawienia - 18
 

Uwaga Modelarze, nastąpiła zmiana godziny zakończenia konkursu.

Ceremonia wręczania nagród rozpocznie się o godzinie 13:00.

 Tematy/Start  |  Wyświetlaj drzewo   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 
 Strona 1 z 1Strony:  1 

 Działy  |  Chcesz sie zalogowac? Zarejestruj się 
 Logowanie
Wpisz Login:
Wpisz Hasło:
Pamiętaj:
   
 Zapomniałeś swoje hasło?
Wpisz swój adres e-mail lub login, a nowe hasło zostanie wysłane na adres e-mail zapisany w Twoim profilu.


© konradus 2001-2024