KALENDARZ MODELARSKI   
Regulamin i rejestracja regulamin forum  jak wstawiac grafike, linki itp do wiadomosci grafika i linki w postach

Kalendarium imprez modelarskich. Zapowiedzi konkursów, wystaw, zlotów i spotkań. Proszę o wpisywanie dat spotkań w zapowiedziach.
Legenda:

Konkursy, wystawy, festiwale
Spotkania grupowe
Inne wydarzenia: pokazy lotnicze,
zloty pojazdów militarnych i żaglowców,
rekonstrukcje historyczne itp.Link do wątku - kliknij w wydarzenie,
a następnie w link w wierszu "Opis"

Lokalizacja wydarzenia - kliknij
w wydarzenie, a następnie w "mapa"

Kopiowanie wydarzenia do swojego
kalendarza Google - kliknij w wydarzenie,
a następnie w "skopiuj do mojego
kalendarza"

W kalendarzu będą umieszczane tylko
poprawnie nazwane i oznakowane
wątki (data, pisownia itp.) Działy  |  Tematy/Start  |  Nowy temat  |  Przejdź do wątku  |  Szukaj  |  Widok rozszerzony (50 postów/stronę)  |  Zaloguj się   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 
 Strona 1 z 1 
04-05-24 06:28  XI Festiwal Modeli Kartonowych i Plastikowych Ikar 2024; Mazańcowice
Darek1207 Na Forum:
Relacje z galerią - 2
Galerie - 2
 

Zapraszam na 11 konkurs modelarski w Mazańcowicach koło Bielska- Białej.

Regulamin

XI Festiwal Modeli Kartonowych i Plastikowych „Ikar 2024”
Mazańcowice 21-23 czerwca 2024 roku

Patronat honorowy:
Starosta Bielski – Andrzej Płonka
Wójt Gminy Jasienica – Janusz Pierzyna


REGULAMIN KONKURSU


1. CELE KONKURSU:
- Popularyzacja modelarstwa kartonowego i plastikowego wśród dzieci, młodzieży i osób starszych jako jednej z form spędzania wolnego czasu.
- Poszerzenie wiedzy z zakresu historii lotnictwa, motoryzacji i marynistyki.
- Wymiana doświadczeń i nawiązywanie kontaktów międzypokoleniowych.

2. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:
21-23 czerwca 2023 roku
Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy filia w Mazańcowicach
43-391 Mazańcowice 350 (budynek OSP), tel. 515 296 894

3. ORGANIZATOR
Gminy Ośrodek Kultury w Jasienicy

4. ZGŁOSZENIA MODELI
- Każdy z uczestników może zgłosić dowolną ilość modeli w danej klasie.
- Nie pobiera się żadnych opłat z tytułu zgłoszenia modeli do konkursu.
- Kartę Zgłoszenia wraz z załącznikami (zgoda na przetwarzanie wizerunki oraz na publikację zdjęć modeli) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres email: mazancowice@gokjasienica.pl. Termin zgłoszenia upływa 20 czerwca 2024 roku. W dniu 21 czerwca (piątek) rejestracja będzie możliwa, ale ze względu na duże zainteresowanie może być skrócona.
- Karta i zgody do pobrania ze strony www.gokjasienica.pl lub bezpośrednio karta startowa5. KATEGORIE WIEKOWE
- Młodzik – poniżej 13 lat
- Junior – 14-17 lat
- Senior – 18 lat i powyżej


Klasy standard dla Młodzików – Karton
- KSM – samoloty, helikoptery, rakiety, sterowce i inne jednostki latające
- KPM – pojazdy kołowe, gąsienicowe, szynowe
- KBM – budowle i dioramy
- KOM– statki, okręty, żaglowce, okręty podwodne i inne jednostki pływające
- KSzM – szybowce
- KIN – inne, które nie mieszczą się w klasach powyżej
Klasy standard dla Młodzików – Plastik
- PSM – samoloty, helikoptery, rakiety, sterowce i inne jednostki latające
- PPM – pojazdy kołowe, gąsienicowe, szynowe
- PBM – budowle i dioramy
- POM – statki, okręty, żaglowce, okręty podwodne i inne jednostki pływające
- PIN – inne, które nie mieszczą się w klasach powyżej

Klasy standard dla Juniorów i Seniorów – Karton
- KS1 – samoloty jednosilnikowe (tłokowe)
- KS2 – samoloty wielosilnikowe (tłokowe)
- KS3 – samoloty odrzutowe
- KS4 – samoloty w skali 1:50
- KH – helikoptery
- KPckg – pojazdy cywilne kołowe i gąsienicowe
- KPwkg – pojazdy wojskowe kołowe i gąsienicowe
- KPs – pojazdy szynowe
- KO – okręty, statki + żaglowce
- KB – budowle
- KF – figurki
- Ksz – szybowce
- KW – modele waloryzowane, budowane od podstaw oraz wszystkie inne, niekwalifikujące się do istniejących kategorii.

Klasy standard dla Juniorów i Seniorów – Plastik
- PS1 – samoloty śmigłowe + helikoptery w skali 1:72 i mniejsze
- PS2 – samoloty śmigłowe + helikoptery w skali 1:50, 1:48 i większe
- PS3 – samoloty odrzutowe – wszystkie skale
- PKC – pojazdy kołowe cywilne – wszystkie skale
- PKW1 – pojazdy kołowe wojskowe w skali 1:48 i mniejsze
- PKW2 – pojazdy kołowe wojskowe w skali 1:35 i większe
- PPG1 – pojazdy gąsienicowe w skali 1:48 i mniejsze
- PPG2 – pojazdy gąsienicowe w skali 1:35 i większe
- PO – okręty i statki – wszystkie skale
- PD – dioramy – wszystkie skale

6. ZASADY OCENY:
- Organizator powoła komisję sędziowską, która dokona oceny modeli.
- Ocena wykonania modelu dokonana będzie według zasady „podoba się, nie podoba”, biorąc pod uwagę pracochłonność, dokładność wykonania detali i estetykę wykonania.
- Wyniki ogłoszone przez komisję sędziowską są ostateczne.
- Komisja sędziowska ma prawo do innego, niż przewiduje regulamin podziału nagród.

7. NAGRODY
Wszyscy laureaci otrzymują medale i dyplomy.


8. NAGRODY SPECJALNE:
- Puchar Starosty Bielskiego za najładniejszy model kartonowy + nagroda pieniężna
- Puchar Wójta Gminy Jasienica za najładniejszy model plastikowy + nagroda pieniężna
- Nagroda specjalna za wykonanie najstarszego oryginalnego modelu z wydawnictwa Mały Modelarz (do modelu należy dołączyć oryginalną okładkę). W tej konkurencji nie mogą wziąć udziału modele, które zajęły pierwsze miejsca w poprzednich edycjach.
- Grand Prix wydawnictwa GPM w klasie szybowców
- Nagrody wydawnictwa Orlik
- Nagrody wydawnictwa Wektor
- Nagrody wydawnictwa Answer

9. PROGRAM FESTIWALU:
Piątek 21.06.2024 roku.
godz. 16:00 – 19:00 – przyjmowanie modeli
Sobota 22.06.2024 roku.
godz. 9:00 – 13:00 – przyjmowanie modeli
godz. 10:00 – 18:00 – zwiedzanie wystawy, giełda modelarska
Niedziela 23.06.2024 roku.
godz. 9:00 – 14:00 – zwiedzanie wystawy i giełda modelarska
godz. 15:00 – ogłoszenie wyników konkursu

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- W Konkursach mogą brać udział modelarze indywidualni, kluby, modelarnie i stowarzyszenia modelarskie,
- Zgłoszenie modelu do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu,
- Zawodnicy i sędziowie przyjeżdżają na koszt własny,
- Liczba i wiek uczestników jest nieograniczona,
- Do Konkursu będą przyjmowane wyłącznie modele kartonowe i plastikowe wykonane własnoręcznie,
- Modele dostarczane i odbierane są wyłącznie na koszt uczestnika,
- Organizator nie ubezpiecza modeli,
- Wydawanie modeli zgłoszonych do Konkursu nastąpi po ogłoszeniu wyników,
- Ocena nastąpi w przypadku zgłoszenia minimum 3 modeli w danej klasie przez minimum dwóch zawodników. W przypadku nie spełnienia tego wymogu, organizator zastrzega sobie prawo łączenia klas i grup wiekowych,
- Brak zaznaczenia kategorii wiekowej w zgłoszeniu modelu lub na Karcie Zgłoszenia powoduje przeniesienie zawodnika do kategorii wiekowej Senior,
- W szczególnych przypadkach sędziowie mają prawo dotykania modeli podczas ich oceny. Zalecane jest ustawienie i przymocowanie modelu na specjalnej podstawce, która umożliwi ocenę modelu bez jego dotykania,

Dodatkowe informacje dotyczące Festiwalu można uzyskać u organizatora pod numerem telefonu: 515 296 893.


W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy z siedzibą w: 43-385 Jasienica, Jasienica 1360.
2) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
a) przeprowadzenia, rozstrzygnięcia i rozliczenia X Festiwalu Modeli Kartonowych i Plastikowych „IKAR” 2023,
b) archiwalnych,
c) promocji Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy z wykorzystaniem wizerunku.
3) Państwa dane osobowe przetwarzamy:
a) na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody,
b) w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, w tym archiwizację.
4) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy: Bartłomiej Czauderna e-mail: iod@gokjasienica.pl
5) Udział w Festiwalu jest dobrowolny, natomiast niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości realizacji celów, dla których są gromadzone.
6) Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych, w przypadku o którym mowa w pkt. 3a.
7) Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku o którym mowa w pkt. 3a.
8) Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
9) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10) Nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych ponieważ dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
11) Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą podlegały profilowaniu.
12) Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż uprawnionym na podstawie nadrzędnych przepisów prawa oraz mogą być udostępnione tylko tym podmiotom z którymi Administrator Danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia UE.
13) W przypadku uzyskania tytułu laureata Państwa dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, wizerunek, mogą być podane do publicznej wiadomości.

--

 Tematy/Start  |  Wyświetlaj drzewo   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 
 Strona 1 z 1Strony:  1 

 Działy  |  Chcesz sie zalogowac? Zarejestruj się 
 Logowanie
Wpisz Login:
Wpisz Hasło:
Pamiętaj:
   
 Zapomniałeś swoje hasło?
Wpisz swój adres e-mail lub login, a nowe hasło zostanie wysłane na adres e-mail zapisany w Twoim profilu.


© konradus 2001-2024