KALENDARZ MODELARSKI   
Regulamin i rejestracja regulamin forum  jak wstawiac grafike, linki itp do wiadomosci grafika i linki w postach

Kalendarium imprez modelarskich. Zapowiedzi konkursów, wystaw, zlotów i spotkań. Proszę o wpisywanie dat spotkań w zapowiedziach.
Legenda:

Konkursy, wystawy, festiwale
Spotkania grupowe
Inne wydarzenia: pokazy lotnicze,
zloty pojazdów militarnych i żaglowców,
rekonstrukcje historyczne itp.Link do wątku - kliknij w wydarzenie,
a następnie w link w wierszu "Opis"

Lokalizacja wydarzenia - kliknij
w wydarzenie, a następnie w "mapa"

Kopiowanie wydarzenia do swojego
kalendarza Google - kliknij w wydarzenie,
a następnie w "skopiuj do mojego
kalendarza"

W kalendarzu będą umieszczane tylko
poprawnie nazwane i oznakowane
wątki (data, pisownia itp.) Działy  |  Tematy/Start  |  Nowy temat  |  Przejdź do wątku  |  Szukaj  |  Widok rozszerzony (50 postów/stronę)  |  Zaloguj się   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 
 Strona 1 z 1 
30-04-24 10:07  Międzynarodowy Festiwal Modelarski o Puchar Burmistrza Toszka 25-26 maj 2024 r.
SZUMEK   

Międzynarodowy Festiwal Modelarski o Puchar Burmistrza Toszka

REGULAMIN FESTIWALU

Organizatorzy:
Stowarzyszenie GILDIA KOMILITON – Sekcja Modelarska ISKRA, Gmina Toszek, Centrum Kultury „Zamek w Toszku”.
Współorganizatorzy:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku

Termin i miejsce Międzynarodowego Festiwalu Modelarskiego o Puchar Burmistrza Toszka:
25-26 maj 2024 r.– Zamek w Toszku ul. Zamkowa 10, 44-180 Toszek, Powiat Gliwicki.

Patronat Honorowy nad Międzynarodowym Festiwalem Modelarskim o Puchar Burmistrza Toszka objęli:
Burmistrz Gminy Toszek, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gliwicach.

Cel festiwalu:
1. Promocja modelarstwa, jako sposobu spędzenia wolnego czasu.
2. Popularyzacja, rozwijanie i kształtowanie zainteresowań modelarskich, technicznych i historycznych wśród mieszkańców gminy Toszek, oraz
terenu całego kraju i zagranicy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
3. Wymiana doświadczeń między modelarzami w różnym wieku.
4. Promocja gminy Toszek.

Harmonogram Festiwalu:
25 maj 2024 r. – sobota
Godz. 09.00 – 12.00 - przyjmowanie i rejestracja modeli
Godz. 10.00 – 12.00 - warsztaty modelarskie
Godz. 12.00 – 17.00 - otwarcie festiwalu, zwiedzanie wystawy
Godz. 14.00 - odprawa sędziów i rozpoczęcie sędziowania – ocena zgłoszonych modeli w konkursie.

26 maj 2024 r. – niedziela
Godz. 09.00 – 13.00 - zwiedzanie wystawy.
Godz. 13.00 - zakończenie festiwalu – wręczenie nagród, wyróżnień i dyplomów modelarzom, odbiór modeli.

Uwaga:
W szczególnych przypadkach wcześniejsze wydanie modeli odbędzie się wyłącznie za zgodą organizatorów festiwalu!
Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Międzynarodowy Festiwal Modelarski o Puchar Burmistrza Toszka ma charakter konkursu wystawy. Jest imprezą otwartą i mogą w niej
uczestniczyć modelarze indywidualni i zrzeszeni z terenu całego kraju i zagranicy.
2. Warunkiem uczestnictwa w Międzynarodowy Festiwal Modelarski o Puchar Burmistrza Toszka jest dostarczenie modeli przez uczestnika,
rodzica lub opiekuna prawnego, zarejestrowanie się pod podanym poniżej adresem, tylko szczególnym przypadku wypełnienie karty startowej
na miejscu. Zgłoszenie modelu do festiwalu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
3. Zgłoszenie uczestników prosimy dokonywać elektronicznie: [https://gildia-komiliton.jimdofree.com/modelarstwo/mi%C4%99dzynarodowy-festiwal-modelarski-o-puchar-burmistrza-toszka/]
4. Uczestnik konkursu może zgłosić nieograniczoną liczbę modeli w każdej klasie. W klasyfikacji do nagrody, wyróżnienia będzie uwzględniany
jeden najlepszy model uczestnika w danej klasie.
5. Modelarz sam dokonuje wyboru kategorii, jednakże komisja sędziowska w porozumieniu z sędzią głównym może tę klasę warunkowo zmienić.
6. Kategorie wiekowe:

• Skrzat (dzieci do I klasy szkoły podstawowej);
• Młodzik (młodzież od II do VI klasy szkoły podstawowej);
• Junior (młodzież od VII klasy szkoły podstawowej do 18 lat);
• Senior (powyżej18 lat)

7. Organizator zastrzega sobie prawo łączenia klas i kategorii wiekowych w przypadku małej ilości modeli w danej klasie, organizator zastrzega
sobie również prawo do podziału klasy na podkategorie.
8. Dokumentacja modelarska nie jest wymagana. Zgłoszony model może być jednak zaopatrzony
w dokumentację ( instrukcja budowy i malowania zawarta w zestawie, dokumentacja zawierające dokonane zmiany w budowie modelu,
przeróbki itp.) posłuży ona w przypadkach dyskusyjnych podczas oceny.
9. W przypadku wątpliwości, co do autora modelu, sędziowie mają prawo nie dokonania jego oceny.

Zasady oceny zgłoszonych modeli:
1. Każdy uczestnik musi być zarejestrowany.
2. Zgłoszone modele ocenia komisja sędziowska powołana przez organizatora. Ocena prac wg zasady podoba się – nie podoba się. Decyzja
komisji sędziowskiej jest ostateczna i nie podlega oprotestowaniu.
3. Organizatorzy nie zapewnią ubezpieczenia modeli.
4. Modele dostarczane i odbierane są na koszt własny uczestnika.
5. Organizator nie wysyła nagród, modeli itp. uczestnikom.
6. Organizator dopuszcza również po za konkursem wystawę modeli kartonowych i plastikowych,
we wszystkich klasach modelarskich, wykonanych przez seniorów, juniorów i młodzików, celem zaprezentowania swoich prac zwiedzającym.
7. Wszelkie informacje dotyczące festiwalu na stronie stowarzyszenia w zakładce modelarstwo: http://www.gildia-komiliton.jimdofree.com
Telefon kontaktowy : Rafał – 507659466
email - szumekiskra@gmail.com
Nagrody:

Organizator przewiduje:
Dyplomy i nagrody - wśród Skrzatów i Młodzików.
Dyplomy, wyróżnienia, medale za 1,2,3 miejsce wśród – juniorów i seniorów również w kat. specjalnej.

Nagrody Specjalne:
Puchar Burmistrza gminy Toszek za najciekawszy model Międzynarodowego Festiwalu Modelarskiego o Puchar Burmistrza Toszka
Puchar Prezesa Stowarzyszenia GILDIA KOMILITON dla najmłodszego modelarza i modelarki festiwalu.
Nagroda specjalna Centrum Kultury „Zamek w Toszku” za najładniejszą budowlę zamku.
Nagroda specjalna za najlepszy model festiwalu w ocenie sędziów Małgorzaty i Jacka Stolarskich
Nagroda specjalna Modelarze – Modelarzom (nagroda przekazywana od modelarza dla modelarza, prosimy o zgłoszenie do biura w pierwszym dniu festiwalu)
Nagroda Specjalna za najciekawszy model Międzynarodowego Festiwalu Modelarskiego o Puchar Burmistrza Toszka od Fundacji Rozwoju Lokalnego AMożeByTak
Nagroda Specjalna od firmy AF Polska za najciekawszy model Międzynarodowego Festiwalu Modelarskiego o Puchar Burmistrza Toszka
Podział na klasy
1. We wszystkich klasach konkurs zostanie rozegrany w kategoriach wiekowych
• SK - Skrzat (dzieci do I klasy szkoły podstawowej);
• M - Młodzik (młodzież od II do VI klasy szkoły podstawowej);
• J - Junior (młodzież od VII klasy szkoły podstawowej do 18 lat);
• S – Senior (powyżej18 lat)
Modele mogą być zgłoszone w klasach:

Skrzat
Modele plastikowe i kartonowe:

• SKS – Wszystko co lata.
• SKP – Wszystko co jeździ.
• SKSO – Wszystko co pływa.
• SKI – Inne.

Modele Plastikowe
Młodzik
• MPS-1 – Samoloty, wszystkie skale.
• MPS-2 – Śmigłowce, wszystkie skale.
• MPW - Pojazdy wojskowe – kołowe, gąsienicowe, kołowo – gąsienicowe, wszystkie skale.
• MPC - Pojazdy cywilne, wszystkie skale.
• MPSO - Statki i okręty, wszystkie skale.
• MPF – Figurki, popiersia, wszystkie skale.
• MPA – Artyleria, wszystkie skale.
• MPBD - Budowle i dioramy, wszystkie skale.
• MPSF - Pojazdy, figurki science fiction i fantazy – wszystkie skale
• MPInne – Niepasujące do pozostałych klas.

Junior
• JPS-1 – Samoloty, wszystkie skale.
• JPS-2 – Śmigłowce, wszystkie skale.
• JPW - Pojazdy wojskowe – kołowe, gąsienicowe, kołowo – gąsienicowe, wszystkie skale.
• JPC - Pojazdy cywilne, wszystkie skale.
• JPSO - Statki i okręty, wszystkie skale.
• JPF – Figurki, popiersia, wszystkie skale.
• JPA – Artyleria, wszystkie skale.
• JPBD - Budowle i dioramy, wszystkie skale.
• JPSF - Pojazdy, figurki science fiction i fantazy – wszystkie skale
• JPInne – Niepasujące do pozostałych klas.
Senior
• SPS – Wszystko co lata.
• SPP – Wszystko co jeździ.
• SPSO – Wszystko co pływa.
• SPI – Inne.

Modele kartonowe:
Młodzik
• MKS-1 – Samoloty, wszystkie skale.
• MKS-2 – Śmigłowce, wszystkie skale.
• MKPW - Pojazdy wojskowe – kołowe, gąsienicowe, kołowo – gąsienicowe, wszystkie skale.
• MKPC - Pojazdy cywilne, wszystkie skale.
• MKSO - Statki i okręty, wszystkie skale.
• MKF – Figurki, popiersia, wszystkie skale.
• MKA – Artyleria, wszystkie skale.
• MKBD - Budowle i dioramy, wszystkie skale.
• MKSF - Pojazdy, figurki science fiction i fantazy – wszystkie skale
• MKInne – Niepasujące do pozostałych klas.

Junior
• JKS-1 – Samoloty, wszystkie skale.
• JKS-2 – Śmigłowce, wszystkie skale.
• JKPW - Pojazdy wojskowe – kołowe, gąsienicowe, kołowo – gąsienicowe, wszystkie skale.
• JKPC - Pojazdy cywilne, wszystkie skale.
• JKSO - Statki i okręty, wszystkie skale.
• JKF – Figurki, popiersia, wszystkie skale.
• JKA – Artyleria, wszystkie skale.
• JKBD - Budowle i dioramy, wszystkie skale.
• JKSF - Pojazdy, figurki science fiction i fantazy – wszystkie skale
• JKInne – Niepasujące do pozostałych klas.

Senior
• SKS – Wszystko co lata.
• SKP – Wszystko co jeździ.
• SKSO – Wszystko co pływa.
• SKI – Inne.


Kategorie specjalne
• Bz - Zamki, wszystkie skale bez kategorii wiekowej. Modele kartonowe, plastikowe, inne.

• Pożarnictwo - „Straż Pożarna wczoraj i dziś” – I etap tej kategorii ( kolejne etapy tej kategorii odbędą się w Rudzie Śląskiej podczas – Regionalnego Konkursu Modeli Kartonowych, (termin może ulec zmianie), V Festiwal Modelarski Gminy Rudziniec, finały tej kategorii odbędą się w Kalinie. Młodzik, Junior, Senior, wszystkie skale, modele kartonowe, plastikowe, z zestawów, własnoręcznie wykonane, uczestnik może zgłosić nieograniczoną ilość modeli w tej kategorii. W klasyfikacji końcowej będzie uwzględniany najlepszy model jednego uczestnika. Kolejne miejsce zajmuje najwyżej oceniony model kolejnego modelarza. W tej kategorii ocena modeli odbędzie się na podstawie zdobytej ilości punktów maximum 100 pkt. Oceniane będzie wrażenie ogólne (do 10 pkt), wykonanie modelu (do 50 pkt), wkład pracy(do 20 pkt)
i zgodność (do 20 pkt). W tej kategorii dla młodzika, juniora i seniora zostaną przyznane dyplomy i medale za I, II, III miejsce. Finał tej kategorii odbędzie się podczas.

• Uzbrojenie Wojska Polskiego 1939 r. - Młodzik, Junior, Senior, wszystkie skale, modele kartonowe, plastikowe, z zestawów, własnoręcznie wykonane, uczestnik może zgłosić nieograniczoną ilość modeli w tej kategorii. W klasyfikacji końcowej będzie uwzględniany najlepszy model jednego uczestnika. Kolejne miejsce zajmuje najwyżej oceniony model kolejnego modelarza. Ocena prac wg zasady podoba się – nie podoba się. W tej kategorii dla młodzika, juniora i seniora zostaną przyznane dyplomy i medale za I, II, III miejsce, dla skrzatów wyróżnienia.

• Rodzinne Modelarstwo - Warunkiem wzięcia udziału w tej kategorii jest wystawienie minimum 3 modeli, trzech członków rodziny. Wszystkie skale, modele kartonowe, plastikowe, z zestawów, własnoręcznie wykonane. W klasyfikacji końcowej będą uwzględniane modele najlepiej wykonane przez rodzinę. Kolejne miejsce zajmują najwyżej ocenione modele kolejnej rodziny. Ocena prac wg zasady podoba się – nie podoba się. W tej kategorii dla rodziny zostanie przyznany dyplom za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.

Uwagi dodatkowe:
Przystąpienie do Międzynarodowego Festiwalu Modelarskiego o Puchar Burmistrza Toszka , jest jednoznaczne z wyrażeniem, zgody na uczestnictwo modelarza w festiwalu, zgody na udostępnienie wizerunku, imienia i nazwiska, wieku startującego zawodnika, uczestnika, przez rodzica, opiekuna prawnego, samego modelarza, tylko na potrzeby organizowanego festiwalu, promocji Gminy Toszek, Centrum Kultury „Zamek w Toszku”, Stowarzyszenia GILDIA KOMILITON i sekcji modelarskiej ISKRA z Kleszczowa oraz podmiotów biorących udział w organizacji, współorganizacji i prowadzeniu pokazów i prezentacji podczas festiwalu zgodnie z obowiązującym prawem. Klauzula Informacyjna dostępna na stronie Stowarzyszenia GILDIA KOMILITON w zakładce Modelarstwo/ Międzynarodowy Festiwal Modelarski o Puchar Burmistrza Toszka 25-26 maj 2024 r.
Wszystkie chętne osoby do propagowania modelarstwa w każdej postaci, wsparcia naszej Sekcji Modelarskiej ISKRA, organizowania festiwali i wystaw modelarskich w swoich miejscowościach zapraszamy do współpracy.
Noclegi prosimy zamówić we własnym zakresie, informacje na stronie Miasta i Gminy Toszek - https://turystyka.toszek.pl/2731/noclegi-i-gastronomia.html

Atrakcje podczas festiwalu:
• Podczas festiwalu będzie można skleić swój pierwszy model na warsztatach.
• Sekcja Gier Planszowych „Dwie Tury” zaprezentuje Kącik gier planszowych.
• Bractwo Rycerskie Grodu Boronowskiego zaprezentuje obozowisko rycerskie, pokaz uzbrojenia, gry i zabawy dla dzieci.
• Stowarzyszenie Klub Modelarski HORNET Łódź zaprezentuje zabytkowy rower, replikę umundurowania żołnierza 101 Dywizji
Powietrznodesantowej z 1944r. oraz replikę stroju mieszkańca wczesnośredniowiecznej wioski z połowy X wieku.

Fundatorzy nagród i partnerzy:
Gmina Toszek, Centrum Kultury „Zamek w Toszku”, Stowarzyszenie GILDIA KOMILITON, Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku, Firma modelarska ARMA HOBBY, Firma modelarska ŚZK. Sklep modelarski Moje Hobby, Fundacja Rozwoju Lokalnego AMożeByTak, firma AF Polska.

ZAPRASZAMY!!!!!

--
SZUMEK

 
30-04-24 10:12  Odp: Międzynarodowy Festiwal Modelarski o Puchar Burmistrza Toszka 25-26 maj 2024 r.
SZUMEK   

Patronat Medialny nad wydarzeniem:

Gminna Gazeta Samorządowa - Po Troszku o Toszku
TVT Rybnik

--
SZUMEK

 
24-05-24 13:17  Odp: Międzynarodowy Festiwal Modelarski o Puchar Burmistrza Toszka 25-26 maj 2024 r.
Rzeznik Na Forum:
Relacje w toku - 3
Galerie - 9
 

Mam kilka modeli z szachownicami z września 39 zgłaszać je osobno czy może jako kolekcja?

--
Ukończone: PaK40 | Type 2 Ka-Mi | L6/40 | Renault FT | T34-85 | Crusader Mk.III | HL-2 Haroldek

Na warsztacie: plastik

 
29-05-24 09:37  Odp: Międzynarodowy Festiwal Modelarski o Puchar Burmistrza Toszka 25-26 maj 2024 r.
Rzeznik Na Forum:
Relacje w toku - 3
Galerie - 9
 

Kilka nie najwyższej jakości fotek ode mnie
https://photos.app.goo.gl/1X9Fp1Y5AXyqo51x6

--
Ukończone: PaK40 | Type 2 Ka-Mi | L6/40 | Renault FT | T34-85 | Crusader Mk.III | HL-2 Haroldek

Na warsztacie: plastik

 Tematy/Start  |  Wyświetlaj drzewo   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 
 Strona 1 z 1Strony:  1 

 Działy  |  Chcesz sie zalogowac? Zarejestruj się 
 Logowanie
Wpisz Login:
Wpisz Hasło:
Pamiętaj:
   
 Zapomniałeś swoje hasło?
Wpisz swój adres e-mail lub login, a nowe hasło zostanie wysłane na adres e-mail zapisany w Twoim profilu.


© konradus 2001-2024