KALENDARZ MODELARSKI   
Regulamin i rejestracja regulamin forum  jak wstawiac grafike, linki itp do wiadomosci grafika i linki w postach

Kalendarium imprez modelarskich. Zapowiedzi konkursów, wystaw, zlotów i spotkań. Proszę o wpisywanie dat spotkań w zapowiedziach.
Legenda:

Konkursy, wystawy, festiwale
Spotkania grupowe
Inne wydarzenia: pokazy lotnicze,
zloty pojazdów militarnych i żaglowców,
rekonstrukcje historyczne itp.Link do wątku - kliknij w wydarzenie,
a następnie w link w wierszu "Opis"

Lokalizacja wydarzenia - kliknij
w wydarzenie, a następnie w "mapa"

Kopiowanie wydarzenia do swojego
kalendarza Google - kliknij w wydarzenie,
a następnie w "skopiuj do mojego
kalendarza"

W kalendarzu będą umieszczane tylko
poprawnie nazwane i oznakowane
wątki (data, pisownia itp.) Działy  |  Tematy/Start  |  Nowy temat  |  Przejdź do wątku  |  Szukaj  |  Widok rozszerzony (50 postów/stronę)  |  Zaloguj się   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 
 Strona 1 z 1 
15-04-24 10:10  Festiwal modelarski BABARYBA 2024-regulamin dla części kartonowej
Andrzej Px48 Na Forum:
Galerie - 5


 - 1

Regulamin Warszawskiego Festiwalu Modelarskiego Babaryba 2024
1. ORGANIZATOR
IPMS Polska
IPMS Warszawa
Quasi Warszawski Klub Anonimowego Kartonoholika
2. LOKALIZACJA
Hala Arena Ursynów ul. rtm. Pileckiego 122
3. RODZAJE KONKURSÓW

W ramach imprezy odbędą się 3 niezależne konkursy modelarskie:
Konkurs o Syrenią Łuskę - ocena modeli wg dodatkowego regulaminu, na podstawie dokumentacji dołączonej do modeli (instrukcja fabryczna modelu jak i "zestaw biblioteczny" czy nośniki elektroniczne nie są uznawane za dokumentację. Sugestia jak ma wyglądać poprawna dokumentacja znajduje się tu - https://ipmspolska.org.pl/wp-content/upl...ntacja.pdf )
Festiwal modeli plastikowych
Festiwal modeli Kartonowych
Wszystkie konkursy mają charakter otwarty, mogą w nich uczestniczyć modelarze indywidualni jak i zrzeszeni w klubach i modelarniach
4. CEL
Popularyzacja modelarstwa redukcyjnego jako interesującej formy rozwijania zainteresowań techniczno-historycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Promowanie modelarstwa, jako ciekawej formy spędzania wolnego czasu i sposobu aktywizacji lokalnych grup społecznościowych.
5. GRUPY WIEKOWE
Młodzik: urodzony w 2011 i później
Junior: urodzony w latach 2006-2010
Senior: urodzony w 2005 i wcześniej
6. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Festiwal jest połączony z wystawą dla zwiedzających
Modele można zgłaszać tylko przez Internet
W kategorii MŁODZIK prosimy opiekunów modelarni o zgłaszanie którzy uczestnicy będą odbierać nagrody osobiście.
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej do dnia 29.05.2024 do godziny 23:59
Organizatorzy nie pobierają opłaty startowej
Organizatorzy oraz sędziowie nie startują w festiwalu ani w konkursie
Model zgłoszony w nieodpowiedniej kategorii nie zostanie oceniony
Komisja Sędziowska w razie wątpliwości co do autorstwa modelu może przeprowadzić z wystawcą bądź wykonawcą rozmowę potwierdzającą autorstwo modelu.
Młodzik czy Junior na specjalne życzenie może zgłosić udział w klasach Seniorskich i będzie wtedy traktowany jak senior z wszelkimi tego konsekwencjami.
W przypadku małej ilości modeli w klasie organizatorzy zastrzegają sobie prawo łączenia klas.
Organizatorzy dołożą wszelkich starań aby zapewnić modelom bezpieczeństwo, jednak nie ponoszą odpowiedzialności formalno-prawnej i finansowej za ewentualne uszkodzenia lub zaginięcie modeli podczas imprezy.
Zaznaczenie kategorii specjalnej nie wyklucza startu modelu w klasach festiwalowych i konkursowych
Modele nieprzymocowane do podstawki powinny być w widoczny i wyraźny sposób oznaczone napisem "Model nie przytwierdzony do podstawki" lub napisem o podobnej, jednoznacznej treści.
Decyzje sędziowskie są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu. JAKIEKOLWIEK PODWAŻANIE DECYZJI SĘDZIÓW BĘDZIE SKUTKOWAŁO USUNIĘCIEM ZAWODNIKA Z TABELI WYNIKÓW ZAWODÓW
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ (nie konieczność) NIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA OD OSOBY POWSZECHNIE UZNAWANEJ ZA AWANTURNIKA
Modele nagrodzone lub wyróżnione w poprzednich edycjach WFM nie mogą być wystawiane do ponownej oceny.
Jeśli na karcie startowej uczestnik znajdzie informację "WYRÓŻNIENIE" prosimy z kartą modelu i odcinkiem "dla uczestnika" zgłosić się do biura festiwalu po odbiór wyróżnienia.
Nagrody nie odebrane w dniu ich rozdania nie będą wysyłane do uczestników konkursu.
Dokumentacja nie jest wymagana acz bardzo mile widziana
Liczba wyróżnionych modeli w danej klasie jest uzależniona od poziomu ich wykonania.
Może się również okazać, że żaden model w klasie nie zasłużył na wyróżnienie
7. NAGRODY REGULAMINOWE tzw. BESTY
Najlepszy model lotniczy - plastik i karton
Najlepszy model pojazdu wojskowego - plastik i karton
Najlepszy model pojazdu cywilnego - plastik i karton
Najlepszy model okrętu - plastik i karton
Najlepsza figura - plastik
Najlepsza diorama - plastik i karton
Najlepsza budowla - karton
Najlepszy model Nie z tej ziemi - plastik
Najlepszy Nietypowy model kartonowy - karton
GRAND PRIX - za najlepszy model BABARYBY
8. NAGRODY SPECJALNE
Poza konkursami regulaminowymi przewidziane są nagrody specjalne. Kryteria nagradzania ustala fundator nagrody. Nagrody specjalne będą publikowane na bieżąco w miarę ich przybywania.
9. PROGRAM IMPREZY

Ramowy program imprezy przedstawiono poniżej. O wydarzeniach specjalnych (pokazy, prelekcje itp.) Organizatorzy będą informować na stronie konkursu oraz na profilu na Facebooku.

SOBOTA 1.06.2024
9:00 -14:00 przyjmowanie modeli
10:00 -18:00 zwiedzanie wystawy
15:00 - odprawa sędziów i ocena modeli
09:00 -18:00 giełda "modelarze modelarzom"
10.00 -18:00 giełda modelarska
18:00 – spotkanie integracyjne ARENA Restaurant

NIEDZIELA 2.06.2024
9:00 -14:00 zwiedzanie wystawy
14:00 - rozdanie nagród oraz uroczyste zamkniecie zawodów
09:00 -13:00 giełda "modelarze modelarzom"
09:00 -14:00 giełda modelarska
10. GIEŁDA MODELARSKA

Giełda modelarska odbędzie się w sobotę w godzinach od 10.00 do 18:00 oraz w niedzielę od 9:00 do 14:00. Ilość stoisk jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
!!! OBOWIĄZUJE ABSOLUTNY ZAKAZ SPRZEDAŻY KOPII POD RYGOREM USUNIĘCIA Z FESTIWALU !!!
11.GIEŁDA "MODELARZE - MODELARZOM"

Giełda modelarska "modelarze - modelarzom" odbędzie się w sobotę w godzinach od 9.00 do 18:00 oraz w niedzielę od 9:00 do 13:00. Należność za sprzedane modele jak i modele niesprzedane należy odebrać do godziny 13-tej w niedzielę.
12. INFORMACJE DODATKOWE
Oficjalna strona festiwalu: warszawskifestiwalmodelarski.pl
E-mail biura festiwalu: andrzej.ligocki@ipmspolska.org.pl
e-mail do obsługi stoisk handlowych: tomasz.mankowski@ipmspolska.org.pl
Facebook (aktualności, nowości, sprawy nieformalne):
https://www.facebook.com/warszawskifestiwalmodelarski

13. KATEGORIE SPECJALNE
Wojsko Polskie na misjach zagranicznych
Powstanie Warszawskie 44 - wszystkie modele i figury związane z Powstaniem Warszawskim 1944 roku.
Jeśli wystawiasz model w kat. specjalnej, w formularzu zgłoszeniowym oprócz zwykłej kategorii zaznacz również kat. specjalną.
15. Klasy Kartonowe
Kategorie konkursowe (karton bez podziału na skale)

MŁODZIK
MKS - lotnictwo (samoloty, śmigłowce, balony itp)
MKC - pojazdy cywilne
MKW - pojazdy wojskowe
MKO - statki, okręty, żaglowce
MKI - inne (figurki, zwierzęta, budowle, dioramy itp)
JUNIOR
Kategorie konkursowe (karton bez podziału na skale)
JKO - statki i okręty
JKOP - okręty podwodne
JKŻ - żaglowce
JKS1 - samoloty z napędem śmigłowym
JKS2 - samoloty z napędem odrzutowym
JKS3 - śmigłowce, szybowce i sterowce
JKPK - pojazdy wojskowe
JKPS - pojazdy szynowe
JKA – artyleria (bez napędu)
JKPC - pojazdy cywilne
JKR - rakiety, pojazdy kosmiczne i SF
JKF - figurki, zwierzęta
JKB - budowle
JKI - inne
JD - dioramy
SENIOR
KOm - statki i okręty do 65cm
KOd - statki i okręty powyżej 65cm
KOlw - statki i okręty do linii wodnej
KOp - okręty podwodne
KŻ - żaglowce
KS1 - samoloty jednosilnikowe z napędem śmigłowym
KS2 - samoloty wielosilnikowe z napędem śmigłowym
KS3 - samoloty z napędem odrzutowym
KS4 - śmigłowce, sterowce, szybowce
KPKs - wojskowe pojazdy kołowe standard
KPKo - wojskowe pojazdy kołowe open
KPGs - wojskowe pojazdy gąsienicowe standard
KPGo - wojskowe pojazdy gąsienicowe open
KPSs - pojazdy szynowe standard
KPSo - pojazdy szynowe open
KA – artyleria (bez napędu)
KPCs - pojazdy cywilne standard
KPCo - pojazdy cywilne open
KR - rakiety, pojazdy kosmiczne, SF
KF - figurki, zwierzęta
KB - budowle
KI - inne
KD - dioramy

16. Konkurs o Syrenią Łuskę

REGULAMIN
Ogólne zasady konkursu punktowego wg. propozycji IPMS POLSKA
https://ipmspolska.org.pl/wp-content/upl...ogolne.pdf

Podział na klasy konkursowe.
K1: modele lotnicze 1:72 i mniejsze
K2: modele lotnicze 1:48
K3: modele lotnicze 1:32 i większe
K4: modele pojazdów wojskowych 1:72 i mniejsze
K5: modele pojazdów wojskowych 1:48 i większe
W klasach konkursowych nie ma podziałów wiekowych (co nie znaczy, że junior nie może w konkursie wystartować jeśli ma ochotę)
Do modeli wystawionych w konkursie powinna być dołączona dokumentacja. (Oczywiście jak modelarz się uprze to dokumentacji być nie musi ale wtedy NKS* też się uprze i nie będzie oceniać tego modelu, czyli jak nie chcesz robić dokumentacji to startuj w kategoriach festiwalowych.)
Obecność zawodnika nie jest obowiązkowa, ale jest wskazana, tak, aby zawodnik w rozmowie z sędzią mógł wyjaśnić ewentualne wątpliwości.
Modele nagrodzone lub wyróżnione w poprzednich edycjach WFM nie mogą być wystawiane do ponownej oceny.
Zawodnik może wystawić 2 modele w danej klasie, ale nagrodzony może zostać tylko najlepszy model danego zawodnika.
karta ocen – modele lotnicze
https://ipmspolska.org.pl/wp-content/upl...tnicze.pdf
karta ocen – modele pojazdów wojskowych
https://ipmspolska.org.pl/wp-content/upl...jskowe.pdf
* NKS - Najwyższa Komisja Sędziowska

--

Jak czytać skrót PKP---Poczekaj Kiedyś Przyjadę.

 Tematy/Start  |  Wyświetlaj drzewo   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 
 Strona 1 z 1Strony:  1 

 Działy  |  Chcesz sie zalogowac? Zarejestruj się 
 Logowanie
Wpisz Login:
Wpisz Hasło:
Pamiętaj:
   
 Zapomniałeś swoje hasło?
Wpisz swój adres e-mail lub login, a nowe hasło zostanie wysłane na adres e-mail zapisany w Twoim profilu.


© konradus 2001-2024