KALENDARZ MODELARSKI   
Regulamin i rejestracja regulamin forum  jak wstawiac grafike, linki itp do wiadomosci grafika i linki w postach

Kalendarium imprez modelarskich. Zapowiedzi konkursów, wystaw, zlotów i spotkań. Proszę o wpisywanie dat spotkań w zapowiedziach.
Legenda:

Konkursy, wystawy, festiwale
Spotkania grupowe
Inne wydarzenia: pokazy lotnicze,
zloty pojazdów militarnych i żaglowców,
rekonstrukcje historyczne itp.Link do wątku - kliknij w wydarzenie,
a następnie w link w wierszu "Opis"

Lokalizacja wydarzenia - kliknij
w wydarzenie, a następnie w "mapa"

Kopiowanie wydarzenia do swojego
kalendarza Google - kliknij w wydarzenie,
a następnie w "skopiuj do mojego
kalendarza"

W kalendarzu będą umieszczane tylko
poprawnie nazwane i oznakowane
wątki (data, pisownia itp.) Działy  |  Tematy/Start  |  Nowy temat  |  Przejdź do wątku  |  Szukaj  |  Widok rozszerzony (50 postów/stronę)  |  Zaloguj się   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 
 Strona 1 z 1 
11-04-24 22:55  XIII Bałtycki Festiwal Modelarski KOSZALIN 5-7 lipca 2024 r.
Hastur Na Forum:
Relacje w toku - 1
Relacje z galerią - 7
Galerie - 7


 - 3

Koszalin zaprasza na kolejną edycję Bałtyckiego Festiwalu Modelarskiego.Regulamin imprezy:

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Termin Festiwalu: 5 - 7 lipca 2024 r.

Miejsce Festiwalu: Hala Sportowa Politechniki Koszalińskiej, ul. Racławicka 15-17, Koszalin.

Cele festiwalu:

popularyzacja modelarstwa redukcyjnego wśród dzieci i młodzieży,
popularyzacja modelarstwa redukcyjnego wśród społeczeństwa Województwa Zachodniopomorskiego oraz miasta Koszalina oraz Regionu,
wymiana doświadczeń i wiedzy między modelarzami.

Organizatorzy (zwani dalej Organizatorem): Koszaliński Pluton Modelarski (Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii "Perun"), Politechnika Koszalińska, PHU ModelMaker.

Finansowanie: Bałtycki Festiwal Modelarski współfinansowany jest ze środków Urzędu Miasta Koszalin oraz współorganizatorów i partnerów BFM.

Patronat honorowy:

Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu

Patronat medialny:

Studio HD Politechnika Koszalińska

Zgłaszanie modeli:
Organizator wprowadza następującą formę rejestracji modeli:

zgłaszanie modeli odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, przy użyciu formularza zgłoszeniowego XIII BFM udostępnionego od 10.04.2024 na stronie internetowej http://sokolsw.webd.pl/BFM/
elektroniczna rejestracja modeli trwa do dnia 3 lipca 2023 r. do godz. 24:00
organizator nie przewiduje zgłoszenia modeli po zakończeniu rejestracji elektronicznej.

II. KLASY FESTIWALOWE

Organizator wprowadza następujące klasy modeli biorących udział w Festiwalu:

Klasa OPEN

A. Modele plastikowe:

Sa - Samoloty 1/32-1/24 - senior/junior
Sbt - Samoloty tłokowe 1/48-1/50 - senior/junior
Sbo - Samoloty odrzutowe 1/48-1/50 - senior/junior
Sct - Samoloty tłokowe 1/72 - senior/junior
Sco - Samoloty odrzutowe 1/72 - senior/junior
Sda - Śmigłowce 1/48 i większe - senior/junior
Sdb - Śmigłowce 1/72 i mniejsze - senior/junior
Sdc - Samoloty i śmigłowce - skala 1:100, 1:144 i mniejsze- senior/junior
SM - samoloty wszystkie skale - młodzik
SC - samoloty cywilne wszystkie skale - senior/junior
SWW - Samoloty Wielkiej Wojny (do 1921) - skala dowolna - senior/junior
Aa - Artyleria 1/35 - senior/junior
Ab - Artyleria 1/72 - senior/junior
Pga - Pojazdy gąsienicowe 1/35 - senior/junior
Pgb - Pojazdy gąsienicowe 1/72 - senior/junior
Pka - Pojazdy kołowe 1/35 - senior/junior
Pkb - Pojazdy kołowe 1/72 - senior/junior
Pmk - pojazdy kołowe 1/48 - senior/junior
Pmg - pojazdy gąsienicowe 1/48 - senior/junior
Pf - SF i fantasy - pojazdy (pływające, jeżdżące, kroczące i latające) bez podziału na rozmiar - senior/junior
PGM - pojazdy wszystkie skale i kategorie - młodzik
Ps - Pojazdy szynowe - senior/junior
PcU - Pojazdy cywilne użytkowe - senior/junior
Pc - Pojazdy cywilne - senior/junior
Opa - Plastikowe okręty motorowe skala 1:144 i większe - senior/junior
Opb - Plastikowe okręty motorowe skale powyżej 1:144 do 1:400 włącznie - senior/junior
Opc - Plastikowe okręty motorowe - skale od 1:401 i mniejsze - senior/junior
Opz - Plastikowe żaglowce - senior/junior
OM - Okręty, statki i żaglowce - młodzik
Fd - Figurki duże - powyżej 70mm, w tym figurki konne - senior/junior
Fm - Figurki małe - poniżej 70mm - senior/junior
Fs - SF i fantasy - figurki bez podziału na rozmiar - senior/junior
F-PP - Popiersia bez podziału na skalę - senior/junior
F-M - Figurki wszystkie skale - młodzik
D - Dioramy/winiety - senior/junior
B - Budowle - senior/junior

B. Modele kartonowe

Skt1 - Samoloty kartonowe tłokowe - senior/junior
Sko1- Samoloty kartonowe odrzutowe - senior/junior
Sk2 - Śmigłowce kartonowe - senior/junior
SKM- Samoloty i śmigłowce kartonowe - młodzik
Pck - Pojazdy kartonowe cywilne - senior/junior
Pwk - Pojazdy kartonowe wojskowe - senior/junior
PSk - Pojazdy szynowe kartonowe - senior/junior
PK-M - Pojazdy kartonowe - młodzik
Okm - Okręty motorowe karton - senior/junior
Okz - Żaglowce kartonowe - senior/junior
Okl - Okręty i statki do linii wodnej - senior/junior
Fk - Figurki kartonowe - senior/junior
BK - Budowle karton - senior/junior
WSk - wszystko inne karton - senior/junior

C. Organizator wprowadza także następujące kategorie łączone (można w nich wystawiać modele zarówno plastikowe, kartonowe lub wykonane inną techniką:

KolP - Kolekcje pojazdy - senior/junior
KolS - Kolekcje samoloty - senior/junior
KolM - Kolekcje morskie - senior/junior
KM - kolekcje wszystkie kategorie - młodzik
FreeS - Free style - senior/junior/młodzik


II. Klasa PROFI

PSa - Samoloty 1/32-1/24 (plastik) - senior/junior
PSb - Samoloty 1/48-1/50 (plastik) - senior/junior
PSc - Samoloty 1/72 (plastik) - senior/junior
PSdb - Śmigłowce 1/48 i większe (plastik) - senior/junior
PSdb - Śmigłowce 1/72 i mniejsze (plastik) - senior/junior
PSdc - Samoloty i śmigłowce (plastik) - skala 1:100, 1:144
PA - Artyleria (plastik) - senior/junior
PPa - Pojazdy gąsienicowe 1/35, 1/48 i skale większe niż 1/35 (plastik) - senior/junior
PPb - Pojazdy gąsienicowe 1/72 (plastik) - senior/junior
Pka - Pojazdy kołowe 1/35, 1/48 i skale większe niż 1/35 - senior/junior
Pkb - Pojazdy kołowe 1/72 (plastik) - senior/junior
PPC - Pojazdy cywilne (plastik) - senior/junior
POpa - Plastikowe okręty motorowe skala 1:144 i większe - senior/junior
POpb - Plastikowe okręty motorowe skale powyżej 1:144 do 1:400 włącznie - senior/junior
POpc - Plastikowe okręty motorowe - skale od 1:401 i mniejsze - senior/junior
KSk - Samoloty kartonowe - senior/junior
KPk - Pojazdy kartonowe - senior/junior
KPSk - Pojazdy szynowe kartonowe - senior/junior
KOk - Okręty karton - senior/junior

W klasie PROFI wymagana jest dokumentacja.
Za kolekcje uznaje się minimum 5 modeli plastikowych lub kartonowych powiązanych ze sobą tematycznie. Spójność tematyczna kolekcji będzie stanowić jedno z podstawowych kryteriów podczas oceny. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszonych kolekcji w poszczególnych klasach, organizatorzy dopuszczają możliwość połączenia powyższych klas kolekcji w jedną.
Kategoria Free style obejmuje modele plastikowe i kartonowe, które z przyczyn tematycznych nie mogły być zarejestrowane w kategoriach w pkt 1.A oraz 1.B.
W ramach Festiwalu zostanie przeprowadzony Konkurs Tematyczny "Wszystko co na szynach" - zwany dalej Konkursem Tematycznym. Organizatorzy wprowadzają następujące zasady jego rozgrywania:

W konkursie będą oceniane modele w następujących kategoriach:
Pojazdy szynowe (plastikowe)
Pojazdy szynowe (Kartonowe)
W Konkursie Tematycznym mogą brać udział pojazdy zgłoszone do festiwalu.
Oceny prac zgłoszonych do Konkursu Tematycznego dokona Komisja Sędziowska o której mowa w pkt. V.B. Podczas oceny prac zgłoszonych do Konkursu Tematycznego, Komisja Sędziowska będzie brała pod uwagę zarówno jakość wykonania jak i zgodność z oryginałem. Modelom zostanie przyznana punktacja w skali od 1 do 10.
W Konkursie Tematycznym nagrodzone zostaną trzy modele w każdej z kategorii, dla ich twórców przewidziane są nagrody rzeczowe.
W przypadku zgłoszenia dużej liczby prac, Organizatorzy mogą zdecydować o zmianie puli nagród w Konkursie Tematycznym.
W Konkursie Tematycznym mogą brać udział modele, które zdobyły wyróżnienia w poprzednich edycjach Festiwalu.
Zgłaszanie modeli odbywa się przy użyciu formularza zgłoszeniowego XIII BFM udostępnionego na stronie internetowejhttp://sokolsw.webd.pl/BFM/


III. Grupy wiekowe

Organizator wprowadza następujące grupy wiekowe:
- MŁODZIK (M) - do 12 lat,
- JUNIOR (J) - od 12 lat do 18 lat,
- SENIOR (S) - powyżej 18 lat.

IV. OCENA MODELI

A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Organizatorzy nie będą pobierać opłat startowych za udział w Festiwalu.
2. Zgłoszenie modelu lub modeli jest jednocześnie akceptacją postanowień niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na postanowienia zawarte w klauzuli RODO.
3. Organizator zastrzega sobie prawo łączenia lub rozdzielania klas w zależności od liczby modeli w poszczególnych klasach.
4. Klasa zostanie rozegrana w przypadku zgłoszenia do niej co najmniej trzech modeli (kolekcji) przez minimum trzech modelarzy.
5. Punkt 4 nie dotyczy grupy wiekowej MŁODZIK - w tym przypadku zostanie rozegrana klasa także przy mniejszej niż wymagana liczbie modeli.
6. W danej klasie zawodnik może startować z dowolną liczbą modeli.
7. Modelarze z Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego nie biorą udziału w częściach podlegających ocenie. Modele wykonane przez członków Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego będą prezentowane na odrębnej wystawie, ukazującej dorobek modelarski tego Organizatora.

B. KOMISJA SĘDZIOWSKA

1. Organizatorzy powołują Komisję Sędziowską w celu oceny modeli zgłoszonych do Festiwalu oraz Konkursu Tematycznego.
2. Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej i zarazem Sędzią Głównym XIII Bałtyckiego Festiwalu Modelarskiego w Koszalinie zostaje powołany Wojciech Sokołowski (KPM). Powołuje się także stanowiska Sędziego Technicznego oraz Sędziego Sekretarza.
3. Wyniki pracy Komisji Sędziowskiej podlegają zatwierdzeniu protokołem przez Sędziego Głównego i Sędziego Technicznego.
4. Nad stroną formalną prac Komisji Sędziowskiej w zakresie wydania kart startowych, kart oceny i protokołu czuwa Sędzia Sekretarz.
5. Komisja Sędziowska może wyłonić ze swego grona podkomisje liczące od trzech do pięciu osób celem oceny poszczególnych klas festiwalowych i Konkursu Tematycznego. W skład poszczególnych podkomisji wchodzą modelarze z Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego.
6. W skład Komisji Sędziowskiej mogą wejść także inni modelarze - po zgłoszeniu lub zaproszeniu do oceny modeli.
7. W przypadku opisanym w pkt 6 modelarz nie może brać udziału w ocenie modeli w kategorii, w której ma zgłoszone modele.
8. Ostatecznej kwalifikacji do Komisji Sędziowskiej i przydziału do poszczególnych podkomisji dokonuje Sędzia Główny.
9. Członkowie Komisji Sędziowskiej nie pobierają wynagrodzenia za pracę w Komisji Sędziowskiej.
10. Praca Komisji Sędziowskiej zostanie poprzedzona seminarium i szczegółowym instruktażem.

C. ZASADY OCENY MODELI

1. W każdej kategorii festiwalowej PROFI, Komisja Sędziowska wyłoni trzy prace wystawione do festiwalu w każdej z klas dokonując ich oceny, zwracając uwagę na:
- zgodność z oryginałem,
- jakość wykonania,
- waloryzacje,
- samodzielne zmiany i modyfikacje modelu,
- estetykę malowania.
2. Modele w kategorii festiwalowej PROFI będą oceniane według punktacji od 1 do 10. Ocena 10 jest najwyższą oceną, a o kolejności będzie decydowała średnia liczba punktów uzyskana przez dany model.
3. Wyróżnione modele zostaną uszeregowane według oceny na miejscach od 1 do 3. W przypadku, gdy w danej klasie będzie więcej modeli zasługujących na wyróżnienie, zostaną przydzielone wyróżnienia w liczbie większej niż trzy, bez wskazywania dalszego zajętego miejsca.
4. W przypadku klas, w których nie będą wystawione minimum trzy modele trzech różnych modelarzy, zostaną im przyznane wyróżnienia bez wskazywania zajętego miejsca.
5. W przypadku, gdy Komisja Sędziowska jednomyślnie ustali, że w danej klasie nie jest w stanie wskazać trzech modeli na wysokim poziomie (pomimo pełnego obsadzenia klasy) jest możliwe przyznanie liczby wyróżnień mniejszej niż trzy.
6. Jednocześnie Komisja Sędziowska po konsultacji z sędzią głównym może przyznać więcej niż trzy wyróżnienia w klasie, w której będzie więcej modeli wykonanych na poziomie zasługującym na wyróżnienie.
7. W klasie OPEN modele będą oceniane na zasadzie "Podoba się" - "nie podoba się"
8. W klasach festiwalowych OPEN komisja przyznaje wyróżnienia - ilość ich będzie zależna od poziomu i jakości wykonania zgłoszonych modeli.

D. WYRÓŻNIENIA I NAGRODY RZECZOWE

1. Uzyskanie wyróżnienia w poszczególnych klasach festiwalowych i w konkursowych potwierdzane jest dyplomem zawierającym imię i nazwisko osoby wyróżnionej, nazwę modelu oraz oznaczenie klasy festiwalowej lub konkursowej,
2. Osoby wyróżnione w poszczególnych klasach festiwalowych i w konkursowych otrzymują także medal pamiątkowy, niezależnie od łącznej liczby zdobytych wyróżnień.
3. Osoby wyróżnione w poszczególnych klasach festiwalowych w kategorii PROFI i w klasach konkursowych mogą także otrzymać nagrodę rzeczową, niezależnie od łącznej liczby zdobytych wyróżnień.
4. Przyznawanie a także sposób przyznawania nagród rzeczowych, Organizator uzależnia od liczby nagród rzeczowych w puli nagród według stanu na datę zakończenia Festiwalu.

E. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Modele nagrodzone w poprzedniej edycji BFM nie mogą brać udział w Festiwalu. W takim przypadku można zgłosić je jako modele wystawowe.
2. Wyjątek od reguły opisanej w pkt 1 stanowią modele nagrodzone w konkursie online rozegranym w listopadzie 2020r. podczas IX edycji BFM.
3. Werdykt Komisji Sędziowskiej jest ostateczny i nie podlega oprotestowaniu.
4. Wyniki prac Komisji Sędziowskiej zostaną ogłoszone we wspólnym Protokole końcowym i będą ogłoszone niezwłocznie po podpisaniu Protokołu końcowego.
5. W przypadku zgłoszeń do kategorii młodzik/junior wymagane jest podanie wieku uczestnika, celem możliwości wskazania najmłodszego modelarza, któremu przypadnie nagroda specjalna.
6. Decyzje w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zostaną podjęte kolegialnie przez Organizatorów.
7. Pytania i wątpliwości związane z niniejszym regulaminem należy zgłaszać do Wojciecha Sokołowskiego - mail: sokol@man.koszalin.pl , tel. 691404115
8. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie:http://www.modelarstwo.koszalin.pl

V. Nagrody specjalne i Puchary

1. Organizator dla najlepszej pracy wyłonionej ze zgłoszonych do Festiwalu przewiduje przyznanie Nagrody Głównej - Pucharu Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego "Pod But".
2. Nagroda Główna przyznawana jest wyłącznie przez modelarzy z Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego.
3. Organizatorzy przewidują przyznanie następujących nagród ufundowanych przez współorganizatorów i patronów honorowych:
- Puchar Rektora Politechniki Koszalińskiej (w kategoriach Senior, Junior, Młodzik),
- Nagroda Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu za najlepszy model związany z Obroną Wybrzeża we wrześniu 1939r,
- Nagroda Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu za najlepszy model juniorski o tematyce marynistycznej.
4. Organizatorzy przewidują możliwość przyznawania nagród specjalnych ufundowanych przez kluby modelarskie, instytucje, sponsorów oraz osoby prywatne.
5. Wykaz nagród specjalnych o jakich mowa w pkt 4 znajduje się w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszego regulaminu.
6. Nagrody specjalne o jakich mowa w pkt 5 przyznawane są na podstawie wskazania Fundatora. W przypadku braku możliwości wskazania modelu wyróżnionego przez Fundatora, model nagrodzony wskazuje Komisja Sędziowska.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany listy nagród specjalnych i pucharów.
8. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany nagród na inne nagrody rzeczowe lub ekwiwalent pieniężny.
9. Nagrody rzeczowe w postaci modeli i akcesoriów modelarskich, które nie zostały przyznane laureatom Festiwalu, zostaną zdeponowane i wejdą do puli nagród kolejnych edycji Bałtyckiego Festiwalu Modelarskiego.

VI. Harmonogram Festiwalu

Organizator przewiduje następujący harmonogram XIII Bałtyckiego Festiwalu Modelarskiego do ustalenia):

Piątek 05.07.2024
17:00 - 20:00 - Przyjmowanie modeli

Sobota 06.07.2024
9:00 - 14:00 - Przyjmowanie modeli
11:00 - Warsztaty modelarskie dla najmłodszych
14:00 - Ocena modeli
9:00 - 17:00 - Zwiedzanie wystawy
20:00 - Spotkanie integracyjne

Niedziela 07.07.2024
9:00 - 13:00 - Wystawa pokonkursowa
13:00 - 13:30 - Czas przeznaczony na pakowanie modeli
13:30 - Ceremonia zakończenia Festiwalu


VII. Klauzula RODO

1. Udział w Festiwalu jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu.
2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu ewentualnej organizacji i przeprowadzenia Festiwalu, a dane zwycięzców w celu przekazania im nagrody.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Festiwalu.
4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Politechnika Koszalińska.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zamian w niniejszym regulaminie, w szczególności postanowień dotyczących powołania i składu Komisji Sędziowskiej oraz listy nagród specjalnych.
2. W kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem ma zastosowanie ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

IX. NOCLEGI

Organizator umożliwia uzyskanie odpłatnych noclegów w Domach Studenckich Politechniki Koszalińskiej. Liczba miejsc jest ograniczona. Formularz rezerwacji noclegów: https://forms.gle/mtxL3GZgQbA4eKn97

X. Stoiska handlowe

Organizatorzy zapraszają firmy i kluby modelarskie do prezentacji swojego dorobku oraz wystawiania stoisk handlowych. Za stoiska nie są pobierane opłaty startowe, prosimy tylko o zgłoszenie stoiska przy wykorzystaniu formularza rejestracyjnego - https://forms.gle/3sgsp5y6hFXcJ1Tp7

Osoba zarządzająca stoiskami handlowymi: Filip Jereczek ModelMaker <modelmaker@wp.pl>

--
Pozdrawiam,
Hastur

"Mądry się czasem wygłupia, za to głupi się wiecznie wymądrza."

Na macie: Dardo,
W porcie: s/y Spray, kuter D-3, Holk, Koga

Architektura: Ustka, Sv. Katerina, Okusa, Chasuyama

Post zmieniony (11-04-24 23:02)

 
20-06-24 00:30  Odp: XIII Bałtycki Festiwal Modelarski KOSZALIN 5-7 lipca 2024 r.
Hastur Na Forum:
Relacje w toku - 1
Relacje z galerią - 7
Galerie - 7


 - 3

Festiwal w Koszalinie już niedługo.
Wszystkim chętnym przypominam uprzejmie LINK do rejestracji modeli :)

--
Pozdrawiam,
Hastur

"Mądry się czasem wygłupia, za to głupi się wiecznie wymądrza."

Na macie: Dardo,
W porcie: s/y Spray, kuter D-3, Holk, Koga

Architektura: Ustka, Sv. Katerina, Okusa, Chasuyama

 
08-07-24 21:53  Odp: XIII Bałtycki Festiwal Modelarski KOSZALIN 5-7 lipca 2024 r.
Hastur Na Forum:
Relacje w toku - 1
Relacje z galerią - 7
Galerie - 7


 - 3

XIII Bałtycki Festiwal Modelarski w Koszalinie przeszedł do historii. Dziękuję wszystkim uczestnikom.

Gdyby szanownych Państwa interesowały wyniki festiwalu, to organizatorzy opublikowali je TUTAJ

--
Pozdrawiam,
Hastur

"Mądry się czasem wygłupia, za to głupi się wiecznie wymądrza."

Na macie: Dardo,
W porcie: s/y Spray, kuter D-3, Holk, Koga

Architektura: Ustka, Sv. Katerina, Okusa, Chasuyama

 
09-07-24 12:30  Odp: XIII Bałtycki Festiwal Modelarski KOSZALIN 5-7 lipca 2024 r.
Dziadek-Tadek 

Na Forum:
Relacje w toku - 1
Relacje z galerią - 1
 

Dzięki Hastur za link do wyników.

--
Co by tu jeszcze ... skleić panowie?

 Tematy/Start  |  Wyświetlaj drzewo   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 
 Strona 1 z 1Strony:  1 

 Działy  |  Chcesz sie zalogowac? Zarejestruj się 
 Logowanie
Wpisz Login:
Wpisz Hasło:
Pamiętaj:
   
 Zapomniałeś swoje hasło?
Wpisz swój adres e-mail lub login, a nowe hasło zostanie wysłane na adres e-mail zapisany w Twoim profilu.


© konradus 2001-2024