KALENDARZ MODELARSKI   
Regulamin i rejestracja regulamin forum  jak wstawiac grafike, linki itp do wiadomosci grafika i linki w postach

Kalendarium imprez modelarskich. Zapowiedzi konkursów, wystaw, zlotów i spotkań. Proszę o wpisywanie dat spotkań w zapowiedziach.
Legenda:

Konkursy, wystawy, festiwale
Spotkania grupowe
Inne wydarzenia: pokazy lotnicze,
zloty pojazdów militarnych i żaglowców,
rekonstrukcje historyczne itp.Link do wątku - kliknij w wydarzenie,
a następnie w link w wierszu "Opis"

Lokalizacja wydarzenia - kliknij
w wydarzenie, a następnie w "mapa"

Kopiowanie wydarzenia do swojego
kalendarza Google - kliknij w wydarzenie,
a następnie w "skopiuj do mojego
kalendarza"

W kalendarzu będą umieszczane tylko
poprawnie nazwane i oznakowane
wątki (data, pisownia itp.) Działy  |  Tematy/Start  |  Nowy temat  |  Przejdź do wątku  |  Szukaj  |  Widok rozszerzony (50 postów/stronę)  |  Zaloguj się   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 
 Strona 1 z 1 
19-01-23 20:42   [Szczecin] Paprykarz 2023
fitter 

Na Forum:
Relacje w toku - 3
Relacje z galerią - 13
Galerie - 27


 - 7

Wstępem aby każdy miał czas do października cóś wydziobać ;)
Hasłem przewodnim Wystawy tematycznej modeli kartonowych podczas PAPRYKARZA 2023 będzie:

Cywil też człowiek!

Czyli wszelkie modele cywilne mieszczące się w kategoriach: statki, samoloty, pojazdy, budowle.

--
pozdrawiam
fitter
----------------------
nie projektuję - po prostu robię sobie model...
----------------------

 
24-08-23 19:06  Odp:  [Szczecin] Paprykarz 2023
fitter 

Na Forum:
Relacje w toku - 3
Relacje z galerią - 13
Galerie - 27


 - 7

Dorzucam regulamin (pomijam plastiki ;) ):

REGULAMIN FESTIWALU PAPRYKARZ 2023

Organizatorem XI Festiwalu Modelarskiego „Paprykarz 2023” w Szczecinie jest:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

współorganizatorzy:

IPMS Polska
TECHNOPARK POMERANIA w Szczecinie
Nieformalna grupa SZCZECIŃSKI PAPRYKARZ MODELARSKI

TERMIN I MIEJSCE
07 – 08.10.2023, Technopark Pomerania w Szczecinie, ulica Cyfrowa 4 i 6 .

CELE I ZADANIA FESTIWALU
– Promocja Województwa Zachodniopomorskiego i miasta Szczecin;
– Popularyzacja modelarstwa wśród młodzieży;
– Pobudzenie zainteresowanie historią;
– Kształtowanie wyobraźni przestrzennej i umiejętności manualnych;
– Wymiana doświadczeń pomiędzy modelarzami oraz integracja środowiska modelarskiego z różnych regionów kraju i zagranicy.

Festiwal ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni, zrzeszenia, modelarnie oraz kluby z kraju jak i zagranicy. Liczba modeli oraz wiek uczestników są nieograniczone.

POSTANOWIENIA REGULAMINOWE
Festiwal obejmuje rywalizację w następujących obszarach:
– modele plastikowe;
– modele kartonowe; (bez podziału na waloryzowane i standard)
– modele FREESTYLE
Modele FREESTYLE to modele dowolnych rzeczywistych obiektów, maszyn,
urządzeń, środków lokomocji, wykonane od podstaw z dowolnych materiałów.

W ramach festiwalu odbędą się także :
– Część tematyczna modeli plastikowych – „Teatr pustynny”. (oddzielny regulamin)
– Część tematyczna dla modeli kartonowych p.t. „Cywil też człowiek” (oddzielny regulamin)
Modele startujące w częściach tematycznych nie biorą udziału w ocenie festiwalu ogólnego.

Grupy wiekowe:
junior (J) – 0 – 18 lat (urodzony w 2005 i latach następnych)
senior (S) – powyżej 18 lat (urodzony przed 2005)

Do festiwalu mogą być zgłaszane modele wykonane z kartonu i z plastiku, oraz z innych materiałów. Zgłoszony model musi być wykonany własnoręcznie przez modelarza. W przypadku wątpliwości co do autorstwa zgłaszanego modelu organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyjaśnienia ich z modelarzem i wydania decyzji o ewentualnym wykluczeniu modelu z rywalizacji.

W festiwalu nie mogą brać udziału modele które zdobyły wyróżnienia na poprzednich edycjach PAPRYKARZA. Modele które zdobyły na poprzednich edycjach PAPRYKARZA wyróżnienia mogą być prezentowane jedynie w charakterze wystawowym na oddzielnej ekspozycji razem z modelami organizatorów.

Każdy z uczestników może zgłosić dowolną liczbę modeli. W klasyfikacji ogólnej będzie uwzględniany jedynie najlepszy model uczestnika w danej klasie. Modele w każdej klasie zostaną ocenione w przypadku zgłoszenia modeli przez co najmniej 3 różnych modelarzy. W przypadku zbyt małej ilości
(poniżej 3) wystawionych modeli w klasie, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do łączenia klas lub przesuwania modeli do klas/kategorii słabiej obsadzonych oraz do podjęcia decyzji o nie rozegraniu danej klasy. Zgłoszenie modelu oznacza akceptację regulaminu festiwalu PAPRYKARZ 2023

Komisje sędziowskie mają prawo przesunięcia do właściwej klasy lub kategorii modeli zgłoszonych przez modelarzy błędnie. Decyzja sędziów jest ostateczna i nie podlega zażaleniu.

Modele zgłoszone do rywalizacji oceniają komisje sędziowskie powołane przez organizatorów FESTIWALU PAPRYKARZ 2023. Ocena modeli w części festiwalowej odbywać się będzie na zasadzie „podoba się lub nie”. Komisje przy ocenie biorą pod uwagę estetykę , stopień trudności i dokładność wykonania modeli. W części tematycznej modele będą oceniane na podstawie oddzielnego regulaminu.

KLASY FESTIWALOWE

MODELE KARTONOWE

(KS1) Samoloty śmigłowe jednosilnikowe – (junior/senior)
(KS2) Samoloty śmigłowe wielosilnikowe – (junior/senior)
(KS3) Samoloty odrzutowe i szybowce – (junior/senior)
(KH) Helikoptery – (junior/senior)
(KO1) Okręty i statki do 65cm – (junior/senior)
(KO2) Okręty i statki powyżej 65cm – (junior/senior)
(KO3) Okręty podwodne i flota rzeczna (junior/senior)
(KO4) – Okręty i statki do linii wodnej (junior/senior)
(KZ) Żaglowce – (junior/senior)
(KPK) Pojazdy wojskowe kołowe – (junior/senior)
(KPG) Pojazdy wojskowe gąsienicowe – (junior/senior)
(KPC) Pojazdy cywilne – (junior/senior)
(KA) Artyleria (junior/senior)
(KB) Budowle – (junior/senior)
(KPsz) Pojazdy szynowe – (junior/senior)
(KPKiF) Pojazdy kosmiczne i fantazyjne – (junior/senior)
(KD) Dioramy – (junior/senior)
(KF) Figurki – (junior/senior)
(WTF) Wszystko inne co nas mile zaskoczy (Inne) (junior/senior)

MODELE FREESTYLE

(FR) Klasa łączona, bez podziału na skale

Wymagania dotyczące dokumentacji:
– w klasie FREESTYLE wymagana jest uproszczona dokumentacja – w postaci planu, rysunku, bądź zdjęcia ukazującego pierwowzór na którym oparto wykonanie modelu.
– do pozostałych klas modeli nie jest wymagana dokumentacja.

Opłaty : uczestnicy festiwalu i części tematycznej wnoszą opłatę startową w postaci wykupu cegiełek TPD w wysokości 6 zł od uczestnika za pierwszy model i 4 zł za drugi i po 1zł za każdy następny. Z opłat startowych zwolnieni są juniorzy oraz modelarze i modele nie uczestniczący w rywalizacji (wystawowe)

Organizatorzy nie mogą wystawiać modeli do rywalizacji a jedynie w prezentacji wystawowej.

W poszczególnych klasach i kategoriach przyznawane będą wyróżnienia równorzędne w ilości od 1 do max. 5, w zależności od ilości modeli w klasie i poziomu ich wykonania. W ramach wyróżnień przewidziane są nagrody w postaci medalu i dyplomu oraz ew. nagrody rzeczowe.

REGULAMIN FESTIWALU TEMATYCZNEGO

p.t. „Cywil też człowiek”

dla modeli kartonowych

Do festiwalu tematycznego mogą być wystawione modele kartonowe przedstawiające pojazdy, samoloty, statki lub inny sprzęt, w każdej skali w jakiej zostały wykonane. Warunkiem udziału w rywalizacji jest związek modelu z tematem przewodnim.
Warunkiem uczestnictwa w festiwalu tematycznym jest wcześniejsze zgłoszenie modelu (na zasadach opisanych w Regulaminie Ogólnym)
Modele festiwalu tematycznego będą podzielone na następujące klasy:

K1 – pojazdy

K2 – statki

K3- samoloty

K4 – pozostałe (figurki, dioramy, inne)

W każdej z klas zostanie przyznane jedno wyróżnienie

Ocena modeli dokonana będzie przez organizatora i odbywać się będzie na zasadzie „podoba się – nie podoba”.
Organizatorzy nie mogą zgłaszać modeli do rywalizacji w ramach Festiwalu Tematycznego
Modele biorące udział w Festiwalu Tematycznym nie biorą udziału w rywalizacji ogólnej festiwalu
W rywalizacji tematycznej mogą brać udział wszyscy modelarze bez względu na wiek.
Ilość modeli wystawionych przez jednego zawodnika jest nieograniczona. W przypadku wystawiania większej ilości modeli przez jednego zawodnika, ocenie podlegać będzie najlepszy z nich w każdej kategorii tematycznej.
W Festiwalu Tematycznym mogą brać udział modele nagrodzone w części ogólnofestiwalowej na wcześniejszych edycjach Festiwalu PAPRYKARZ.
Nie jest wymagana dokumentacja modelu.
Modelarze prezentujący swoje modele w gablotach, mogą być poproszeni o ich demontaż na czas trwania oceny.
Uczestnicy wystawy tematycznej dokonują opłat za modele na zasadach wymienionych w Regulaminie Ogólnym Festiwalu.


Do zobaczenia :)

--
pozdrawiam
fitter
----------------------
nie projektuję - po prostu robię sobie model...
----------------------

 Tematy/Start  |  Wyświetlaj drzewo   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 
 Strona 1 z 1Strony:  1 

 Działy  |  Chcesz sie zalogowac? Zarejestruj się 
 Logowanie
Wpisz Login:
Wpisz Hasło:
Pamiętaj:
   
 Zapomniałeś swoje hasło?
Wpisz swój adres e-mail lub login, a nowe hasło zostanie wysłane na adres e-mail zapisany w Twoim profilu.


© konradus 2001-2024