KALENDARZ MODELARSKI   
Regulamin i rejestracja regulamin forum  jak wstawiac grafike, linki itp do wiadomosci grafika i linki w postach

Kalendarium imprez modelarskich. Zapowiedzi konkursów, wystaw, zlotów i spotkań. Proszę o wpisywanie dat spotkań w zapowiedziach.
Legenda:

Konkursy, wystawy, festiwale
Spotkania grupowe
Inne wydarzenia: pokazy lotnicze,
zloty pojazdów militarnych i żaglowców,
rekonstrukcje historyczne itp.Link do wątku - kliknij w wydarzenie,
a następnie w link w wierszu "Opis"

Lokalizacja wydarzenia - kliknij
w wydarzenie, a następnie w "mapa"

Kopiowanie wydarzenia do swojego
kalendarza Google - kliknij w wydarzenie,
a następnie w "skopiuj do mojego
kalendarza"

W kalendarzu będą umieszczane tylko
poprawnie nazwane i oznakowane
wątki (data, pisownia itp.) Działy  |  Tematy/Start  |  Nowy temat  |  Przejdź do wątku  |  Szukaj  |  Widok rozszerzony (50 postów/stronę)  |  Zaloguj się   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 
 Strona 1 z 1 
18-10-22 12:05  III Festiwal Modelarski Powiatu Gliwickiego 10-11.06.2023r.
SZUMEK   

Witamy wszystkich modelarzy i podajemy zainteresowanym termin III Festiwalu Modelarskiego Powiatu Gliwickiego, który odbędzie się na Zamku w Toszku, pow. Gliwicki, gm. Toszek, w dniach 10-11.06.2023r.

Z modelarskimi pozdrowieniami Rafał Szumski - Szumek

--
SZUMEK

 
15-05-23 08:51  Odp: III Festiwal Modelarski Powiatu Gliwickiego 10-11.06.2023r.
SZUMEK   


III FESTIWAL MODELARSKI POWIATU GLIWICKIEGO 10-11czerwiec 2023 r.

REGULAMIN FESTIWALU

Organizatorzy:
Stowarzyszenie GILDIA KOMILITON – Sekcja Modelarska ISKRA, Gmina Toszek, Centrum Kultury „Zamek w Toszku”.

Termin i miejsce III FESTIWALU MODELARSKIEGO POWIATU GLIWICKIEGO:
10-11czerwiec 2023 r. – Zamek w Toszku ul. Zamkowa 10, 44-180 Toszek, Powiat Gliwicki.

Patronat Honorowy nad III Festiwalem Modelarskim Powiatu Gliwickiego objęli:
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gliwicach Pan Andrzej Frejno.

Cel festiwalu:
1. Promocja modelarstwa, jako sposobu spędzenia wolnego czasu.
2. Popularyzacja, rozwijanie i kształtowanie zainteresowań modelarskich, technicznych i historycznych wśród mieszkańców Powiatu Gliwickiego
i nie tylko, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
3. Wymiana doświadczeń między modelarzami w różnym wieku.
4. Promocja Powiatu Gliwickiego I Gminy Toszek.

Harmonogram Festiwalu:
10 czerwca 2023 r. – sobota
Godz. 09.00 – 12.00 - przyjmowanie i rejestracja modeli
Godz. 10.00 – 12.00 - warsztaty modelarskie
Godz. 12.00 – 17.00 - otwarcie festiwalu, zwiedzanie wystawy
Godz. 14.00 - odprawa sędziów i rozpoczęcie sędziowania – ocena zgłoszonych modeli w konkursie.

11 czerwca 2023r. – niedziela
Godz. 09.00 – 13.00 - zwiedzanie wystawy.
Godz. 13.00 - zakończenie festiwalu – wręczenie nagród, wyróżnień i dyplomów modelarzom, odbiór modeli.

Uwaga:
W szczególnych przypadkach wcześniejsze wydanie modeli odbędzie się wyłącznie za zgodą organizatorów festiwalu!
Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. III Festiwal Modelarski Powiatu Gliwickiego ma charakter konkursu wystawy. Jest imprezą otwartą i mogą w niej uczestniczyć modelarze
indywidualni i zrzeszeni z terenu Powiatu Gliwickiego i nie tylko.
2. Warunkiem uczestnictwa w III Festiwal Modelarski Powiatu Gliwickiego jest dostarczenie modeli przez uczestnika, rodzica lub opiekuna
prawnego zarejestrowanie się pod podanym poniżej adresem lub w szczególnym przypadku wypełnienie karty startowej na miejscu.
Zgłoszenie modelu do festiwalu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
3. Zgłoszenie uczestników prosimy dokonywać elektronicznie:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdm255gCrs3ZG4ICqE5PSKLIz3KsygFc8aR2sU1ERndhUWkig/viewform
4. Uczestnik konkursu może zgłosić nieograniczoną liczbę modeli w każdej klasie. W klasyfikacji do nagrody, wyróżnienia będzie uwzględniany
jeden najlepszy model uczestnika w danej klasie.
5. Modelarz sam dokonuje wyboru kategorii, jednakże komisja sędziowska w porozumieniu z sędzią głównym może tę klasę warunkowo zmienić.
6. Kategorie wiekowe:

• Skrzat (dzieci do I klasy szkoły podstawowej);
• Młodzik (młodzież od II do VI klasy szkoły podstawowej);
• Junior (młodzież od VII klasy szkoły podstawowej do 18 lat);
• Senior (rocznikowo18 lat i więcej) wystawa modeli poza konkursem oraz uczestnictwo w kategoriach specjalnych.

7. Organizator zastrzega sobie prawo łączenia klas i kategorii wiekowych w przypadku małej ilości modeli w danej klasie, organizator zastrzega
sobie również prawo do podziału klasy na podkategorie.
8. Dokumentacja modelarska nie jest wymagana. Zgłoszony model może być jednak zaopatrzony
w dokumentację ( instrukcja budowy i malowania zawarta w zestawie, dokumentacja zawierające dokonane zmiany w budowie modelu,
przeróbki itp.) posłuży ona w przypadkach dyskusyjnych podczas oceny.
9. W przypadku wątpliwości, co do autora modelu, sędziowie mają prawo nie dokonania jego oceny.

Zasady oceny zgłoszonych modeli:

1. Każdy uczestnik musi być zarejestrowany.
2. Zgłoszone modele ocenia komisja sędziowska powołana przez organizatora. Ocena prac wg zasady podoba się – nie podoba się. Decyzja
komisji sędziowskiej jest ostateczna i nie podlega oprotestowaniu.
3. Organizatorzy nie zapewnią ubezpieczenia modeli.
4. Modele dostarczane i odbierane są na koszt własny uczestnika.
5. Organizator nie wysyła nagród itp. uczestnikom.
6. Organizator dopuszcza również po za konkursem wystawę modeli kartonowych i plastikowych, we wszystkich klasach modelarskich,
wykonanych przez seniorów, celem zaprezentowania swoich prac zwiedzającym. Za najładniejsze prace mogą zostać przyznane wyróżnienia.
7. Wszelkie informacje dotyczące festiwalu na stronie stowarzyszenia w zakładce modelarstwo:
http://www.gildia-komiliton.jimdofree.com
Telefon kontaktowy : Rafał – 507659466
email - szumekiskra@gmail.com

Nagrody:
Organizator przewiduje:
Dyplomy i nagrody - wśród Skrzatów i Młodzików.
Dyplomy, wyróżnienia, medale za 1,2,3 miejsce wśród – Juniorów również w kat. specjalnej.
Dyplomy, wyróżnienia, medale w kategoriach specjalnych za 1,2,3 miejsce wśród Seniorów

Nagrody Specjalne:
Puchar Starosty Powiatu Gliwickiego za najciekawszy model III Festiwalu Modelarskiego Powiatu Gliwickiego Statuetki Burmistrza Gminy Toszek – za najładniejszy model III Festiwalu Modelarskiego Powiatu Gliwickiego w kategorii wiekowej: Skrzat, Młodzik, Junior i Senior
Puchar Prezesa Stowarzyszenia GILDIA KOMILITON dla najmłodszego modelarza.
Nagroda specjalna Centrum Kultury „Zamek w Toszku” za najładniejszą budowlę zamku.
Nagroda specjalna za najlepszy model festiwalu w ocenie sędziów Małgorzaty i Jacka Stolarskich
Nagroda specjalna Modelarze – Modelarzom (nagroda przekazywana od modelarza dla modelarza, prosimy o zgłoszenie do biura w pierwszym dniu festiwalu)
Nagroda Specjalna za najciekawszy model III Festiwalu Modelarskiego Powiatu Gliwickiego od Fundacji Rozwoju Lokalnego AMożeByTak
Nagroda Specjalna od firmy AF Polska za najciekawszy model III Festiwalu Modelarskiego Powiatu Gliwickiego

Podział na klasy
1. We wszystkich klasach konkurs zostanie rozegrany w kategoriach wiekowych.
• SK - Skrzat (dzieci do I klasy szkoły podstawowej);
• M - Młodzik (młodzież od II do VI klasy szkoły podstawowej);
• J - Junior (młodzież od VII klasy szkoły podstawowej do 18 lat);
• S – Senior (rocznikowo18 lat i więcej) – konkurs tylko kategorie specjalne a w pozostałych klasach prezentacja prac.
2. Modele mogą być zgłoszone w klasach:

Modele plastikowe:
Skrzat
• PSKS – Samoloty, śmigłowce, szybowce, wszystkie skale.
• PSKP - Pojazdy wojskowe, cywilne – kołowe, gąsienicowe, inne, wszystkie skale.
• PSKSO - Statki i okręty, wszystkie skale.
• PSKF – Figurki, popiersia, wszystkie skale.
• PSKBD - Budowle i dioramy, wszystkie skale
• PSKInne – Niepasujące do pozostałych klas

Młodzik, Junior
• PS-1 – Samoloty, wszystkie skale.
• PS-2 – Śmigłowce, wszystkie skale.
• PW - Pojazdy wojskowe – kołowe, gąsienicowe, kołowo – gąsienicowe, wszystkie skale.
• PC - Pojazdy cywilne, wszystkie skale.
• PSO - Statki i okręty, wszystkie skale.
• PF – Figurki, popiersia, wszystkie skale.
• PA – Artyleria, wszystkie skale.
• PBD - Budowle i dioramy, wszystkie skale.
• PInne – Niepasujące do pozostałych klas.

Modele kartonowe:
Skrzat
• KSKS – Samoloty, śmigłowce, szybowce, wszystkie skale.
• KSKP - Pojazdy wojskowe, cywilne – kołowe, gąsienicowe, inne, wszystkie skale.
• KSKSO - Statki i okręty, wszystkie skale.
• KSKF – Figurki, popiersia, wszystkie skale.
• KSKBD - Budowle i dioramy, wszystkie skale.
• KSKInne – Niepasujące do pozostałych klas.
Młodzik, Junior
• KS-1 – Samoloty, wszystkie skale.
• KS-2 – Śmigłowce, wszystkie skale.
• KPW - Pojazdy wojskowe – kołowe, gąsienicowe, kołowo – gąsienicowe, wszystkie skale.
• KPC - Pojazdy cywilne, wszystkie skale.
• KSO - Statki i okręty, wszystkie skale.
• KF – Figurki, popiersia, wszystkie skale.
• KA – Artyleria, wszystkie skale.
• KBD - Budowle i dioramy, wszystkie skale.
• KInne – Niepasujące do pozostałych klas.

Kategorie specjalne
• Bz - Zamki, wszystkie skale bez kategorii wiekowej. Modele kartonowe, plastikowe, inne.
• Pożarnictwo - „Straż Pożarna wczoraj i dziś” – II etap tej kategorii ( kolejny III etap tej kategorii odbędzie się w dniach 07-08.10.2023r. w
Rudzie Śląskiej podczas – XII Regionalnego Konkursu Modeli Kartonowych, (termin może ulec zmianie).
Młodzik, Junior, Senior, wszystkie skale, modele kartonowe, plastikowe, z zestawów, własnoręcznie wykonane, uczestnik może zgłosić nieograniczoną ilość modeli w tej kategorii. W klasyfikacji końcowej będzie uwzględniany najlepszy model jednego uczestnika. Kolejne miejsce zajmuje najwyżej oceniony model kolejnego modelarza. W tej kategorii ocena modeli odbędzie się na podstawie zdobytej ilości punktów maximum 100 pkt. Oceniane będzie wrażenie ogólne (do 10 pkt), wykonanie modelu (do 50 pkt), wkład pracy(do 20 pkt)
i zgodność (do 20 pkt). W tej kategorii dla młodzika, juniora i seniora zostaną przyznane dyplomy i medale za I, II, III miejsce. Finał tej kategorii odbędzie się podczas IV Festiwalu Modelarskiego Gminy Rudziniec, w dniach 11-12.11.2023r. hala sportowa Szkoły Podstawowej w Kleszczowie ul. Szkolna, 44-164 Kleszczów.

• Fortyfikacje II Wojny Światowej - Młodzik, Junior, Senior, wszystkie skale, modele kartonowe, plastikowe, z zestawów, własnoręcznie wykonane, uczestnik może zgłosić nieograniczoną ilość modeli w tej kategorii. W klasyfikacji końcowej będzie uwzględniany najlepszy model jednego uczestnika. Kolejne miejsce zajmuje najwyżej oceniony model kolejnego modelarza. Ocena prac wg zasady podoba się – nie podoba się. W tej kategorii dla młodzika, juniora i seniora zostaną przyznane dyplomy i medale za I, II, III miejsce, dla skrzatów wyróżnienia.

• Służba Leśna - Młodzik, Junior, Senior, wszystkie skale, modele kartonowe, plastikowe, z zestawów, własnoręcznie wykonane, uczestnik może zgłosić nieograniczoną ilość modeli w tej kategorii. W klasyfikacji końcowej będzie uwzględniany najlepszy model jednego uczestnika. Kolejne miejsce zajmuje najwyżej oceniony model kolejnego modelarza. Ocena prac wg zasady podoba się – nie podoba się.

• Uzbrojenie Wojska Polskiego 1939 r. - Młodzik, Junior, Senior, wszystkie skale, modele kartonowe, plastikowe, z zestawów, własnoręcznie wykonane, uczestnik może zgłosić nieograniczoną ilość modeli w tej kategorii. W klasyfikacji końcowej będzie uwzględniany najlepszy model jednego uczestnika. Kolejne miejsce zajmuje najwyżej oceniony model kolejnego modelarza. Ocena prac wg zasady podoba się – nie podoba się. W tej kategorii dla młodzika, juniora i seniora zostaną przyznane dyplomy i medale za I, II, III miejsce, dla skrzatów wyróżnienia.

• Bezzałogowe statki powietrzne. Wszystkie skale, modele kartonowe, plastikowe, z zestawów, własnoręcznie wykonane, uczestnik może zgłosić nieograniczoną ilość modeli w tej kategorii. W klasyfikacji końcowej będzie uwzględniany najlepszy model jednego uczestnika. Kolejne miejsce zajmuje najwyżej oceniony model kolejnego modelarza. Ocena prac wg zasady podoba się – nie podoba się. W tej kategorii dla młodzika, juniora i seniora zostaną przyznane dyplomy i medale za I, II, III miejsce.

• Rodzinne Modelarstwo - Warunkiem wzięcia udziału w tej kategorii jest wystawienie minimum 3 modeli, trzech członków rodziny. Wszystkie skale, modele kartonowe, plastikowe, z zestawów, własnoręcznie wykonane. W klasyfikacji końcowej będą uwzględniane modele najlepiej wykonane przez rodzinę. Kolejne miejsce zajmują najwyżej ocenione modele kolejnej rodziny. Ocena prac wg zasady podoba się – nie podoba się. W tej kategorii dla rodziny zostanie przyznany dyplom za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.


Uwagi dodatkowe:
Przystąpienie do III FESTIWALU MODELARSKIEGO POWIATU GLIWICKIEGO, jest jednoznaczne z wyrażeniem, zgody na uczestnictwo modelarza w festiwalu, zgody na udostępnienie wizerunku, imienia i nazwiska startującego zawodnika, uczestnika, przez rodzica, opiekuna prawnego, samego modelarza, tylko na potrzeby organizowanego festiwalu, promocji Powiatu Gliwickiego, Gminy Toszek, Centrum Kultury „Zamek w Toszku”, Stowarzyszenia GILDIA KOMILITON i sekcji modelarskiej ISKRA z Kleszczowa, zgodnie z obowiązującym prawem.
Wszystkie chętne osoby do propagowania modelarstwa w każdej postaci, wsparcia naszej Sekcji Modelarskiej ISKRA, organizowania festiwali i wystaw modelarskich w swoich miejscowościach zapraszamy do współpracy.
Noclegi prosimy zamówić we własnym zakresie, informacje na stronie Miasta i Gminy Toszek - https://turystyka.toszek.pl/2731/noclegi-i-gastronomia.html
Atrakcje podczas festiwalu:
• Podczas festiwalu będzie można skleić swój pierwszy model na warsztatach. Sponsorem modeli plastikowych jest firma ARMA HOBBY.
• Lubiński Klub Fantastyki „Ostatnie Przymierze” zaprezentuje Kącik gier planszowych oraz malowanie figurek.
• Bractwo Rycerskie Grodu Boronowskiego zaprezentuje obozowisko rycerskie, pokaz uzbrojenia, gry i zabawy dla dzieci.

Fundatorzy nagród i partnerzy:
Firma modelarska ARMA HOBBY, Firma modelarska ŚZK. Sklep modelarski Moje Hobby, Fundacja Rozwoju Lokalnego AMożeByTak, firma AF Polska.

ZAPRASZAMY!!!!!

--
SZUMEK

 Tematy/Start  |  Wyświetlaj drzewo   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 
 Strona 1 z 1Strony:  1 

 Działy  |  Chcesz sie zalogowac? Zarejestruj się 
 Logowanie
Wpisz Login:
Wpisz Hasło:
Pamiętaj:
   
 Zapomniałeś swoje hasło?
Wpisz swój adres e-mail lub login, a nowe hasło zostanie wysłane na adres e-mail zapisany w Twoim profilu.


© konradus 2001-2024