KALENDARZ MODELARSKI   
Regulamin i rejestracja regulamin forum  jak wstawiac grafike, linki itp do wiadomosci grafika i linki w postach

Kalendarium imprez modelarskich. Zapowiedzi konkursów, wystaw, zlotów i spotkań. Proszę o wpisywanie dat spotkań w zapowiedziach.
Legenda:

Konkursy, wystawy, festiwale
Spotkania grupowe
Inne wydarzenia: pokazy lotnicze,
zloty pojazdów militarnych i żaglowców,
rekonstrukcje historyczne itp.Link do wątku - kliknij w wydarzenie,
a następnie w link w wierszu "Opis"

Lokalizacja wydarzenia - kliknij
w wydarzenie, a następnie w "mapa"

Kopiowanie wydarzenia do swojego
kalendarza Google - kliknij w wydarzenie,
a następnie w "skopiuj do mojego
kalendarza"

W kalendarzu będą umieszczane tylko
poprawnie nazwane i oznakowane
wątki (data, pisownia itp.) Działy  |  Tematy/Start  |  Nowy temat  |  Przejdź do wątku  |  Szukaj  |  Widok rozszerzony (50 postów/stronę)  |  Zaloguj się   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 
 Strona 1 z 1 
16-10-22 20:30  II Konkurs Modeli Statków i Okrętów Naviga w Nowym Tomyślu
Krzysztof NT 

Na Forum:
Relacje w toku - 1
Relacje z galerią - 3
Galerie - 2


W Rupieciarni:
Do poprawienia - 16
 

Serdecznie zapraszam na II Konkurs Modeli Redukcyjnych Statków i Okrętów klas C Naviga o Puchar Burmistrza Nowego Tomyśla.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 17-18.06.2023 w Nowotomyskim Ośrodku Kultury.

Wkrótce zamieszczę Regulamin.

 
01-12-22 21:21  Odp: II Konkurs Modeli Statków i Okrętów Naviga w Nowym Tomyślu
Krzysztof NT 

Na Forum:
Relacje w toku - 1
Relacje z galerią - 3
Galerie - 2


W Rupieciarni:
Do poprawienia - 16
 

Regulamin II Konkursu Modeli Redukcyjnych Statków i Okrętów klas C Naviga o Puchar Burmistrza Nowego Tomyśla
- Nowy Tomyśl 17-18.06.2023 -

1. Cele i zadania
- popularyzacja modelarstwa wśród młodzieży i osób dorosłych jako jednej z form spędzania wolnego czasu oraz kształtowania zdolności manualnych i wyobraźni przestrzennej,
- wymiana doświadczeń pomiędzy modelarzami i nawiązywanie kontaktów z klubami modelarstwa kartonowego na terenie Polski,
- prezentacja modeli mieszkańcom regionu i miasta Nowy Tomyśl,
- promocja regionu i miasta Nowy Tomyśl

2. Organizatorzy
- Nowotomyski Ośrodek Kultury
- Urząd Miejski w Nowym Tomyślu

3. Termin i miejsce konkursu
17-18.06.2023
Nowotomyski Ośrodek Kultury ul. Tysiąclecia 3, 64-300 Nowy Tomyśl

4. Kategorie wiekowe
- Junior – do 18 lat (roczniki 2006 i młodsi)
- Senior – 18 lat i powyżej (rocznik 2005 i starsi)

5. Konkurs odbędzie się w klasach:

- C-1 – modele jednostek wiosłowych i żaglowych
- C-2 – modele jednostek o napędzie mechanicznym
- C-3 – modele instalacji, części statków, urządzeń portowych, stoczni i dioram
- C-4 – modele miniaturowe z klas C-1 do C3 w skali 1:250 i mniejsze
- C-5 – modele w butelkach
- C-6 – modele plastikowe
- C-7 – modele kartonowe i papierowe
- C-8 – modele z zestawów

W przypadku uczestnictwa w danej klasie minimum 3 Juniorów, Juniorzy i Seniorzy będą klasyfikowani osobno.

6. Nagrody
Każdy z uczestników konkursu otrzyma pamiątkowy znaczek okolicznościowy.
Zwycięzcy z punktacją od 95 do 100 (złoty medal) otrzymują: medal, dyplom i nagrodę rzeczową.
Zwycięzcy z punktacją od 90 do 94,67 (srebrny medal) otrzymują: medal, dyplom i nagrodę rzeczową.
Zwycięzcy z punktacją od 85 do 89,67 (brązowy medal) otrzymują: medal, dyplom i nagrodę rzeczową.
Osoby z punktacją poniżej 85 otrzymują dyplom uczestnictwa i nagrodę rzeczową.

Dodatkowe puchary:
- Puchar za najlepszy model polskiego statku lub okrętu

7. Zgłoszenia modeli
Do Konkursu będą przyjmowane wyłącznie modele wykonane własnoręcznie.
Każdy z uczestników może zgłosić do 3 modeli w danej klasie.
Nie pobiera się żadnych opłat z tytułu zgłoszenia modeli do Konkursu.
Kartę Zgłoszenia Modeli (stanowiącą załącznik do Regulaminu) należy przesłać na adres:
konkurs.nowytomysl@gmail.com do 14.06.2023 (środa) do godziny 24:00.

Od 15.06.2023 zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie na podstawie prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszeniowej Modelu dostarczonej do Biura Organizacyjnego w dniu 17.06.2023 w godzinach 9:00 – 13:00.

8. Certyfikat Modelu
Do każdego zgłoszonego modelu wymagany jest prawidłowo wypełniony Certyfikat Modelu wraz ze zdjęciem wykonanego modelu.

9. Dokumentacja
Do każdego zgłoszonego modelu wymagana jest dokumentacja w postaci: planów modelarskich, stoczniowych, na podstawie których został zbudowany model lub/i instrukcji budowy modelu (wycinanka, opis budowy + rysunki montażowe).
Brak dokumentacji skutkuje obniżeniem oceny za wykonanie modelu, uwzględniając wyłącznie kryteria: wrażenie, wykonanie, wkład pracy.

10. Sędziowanie
Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z aktualnymi przepisami NAVIGA.
Sędzia Główny: Poznański Maciej
Komisja sędziowska zostanie utworzona przez Organizatora i Sędziego Głównego.

11. Orientacyjny program konkursu

Sobota 18.06.2022:

- 9.00 – 13.00 przyjmowanie modeli
- 14.00 – 14.30 odprawa sędziów
- 15.00 – 18.00 sędziowanie
- 18.30 – 20.00 wykład Wojciecha Holickiego: „Niezwykłe konstrukcje okrętów podwodnych”

Niedziela 19.06.2022:

- 9.00 – 14.00 zwiedzanie wystawy pokonkursowej
- 11.00 – 12.30 wykład Wojciecha Holickiego: „Okrętowy mini-max”
- 14.00 – 14.30 ogłoszenie wyników, zakończenie konkursu

12. Postanowienia końcowe
- Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem Naviga,
- w Konkursie mogą brać udział modelarze indywidualni, kluby, modelarnie i stowarzyszenia modelarskie,
- zgłoszenie modelu do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu,
- Konkurs jest jedną z eliminacji do międzynarodowych mistrzostw rozgrywanych w 2024 roku. Komisja Sędziowska powołana przez CKM LOK dokonuje wyboru modeli do Reprezentacji. Wybór nie jest uzależniony od wyników uzyskanych podczas II Konkursu Modeli Redukcyjnych Statków i Okrętów klas C Naviga o Puchar Burmistrza Nowego Tomyśla,
- podczas trwania Konkursu odbędą się wystawy towarzyszące. Będą to specjalnie wydzielone stanowiska przygotowane przez Organizatora:
a) pozakonkursowa wystawa modeli Modelarni Nowotomyskiego Ośrodka Kultury,
b) wystawa Waldemara Góralskiego: Grafika 3D okrętów,
c) wystawa Piotra Forkasiewicza – komputerowe grafiki okrętów
- zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny,
- liczba i wiek uczestników jest nieograniczona,
- modele dostarczane i odbierane są wyłącznie na koszt uczestnika,
- podczas konkursu zabrania się składowania kartonów lub/i innych przedmiotów służących do transportu modeli pod stołami z wystawionymi modelami. Organizator zapewnia wydzielone pomieszczone w tym zakresie. W przypadku pozostawienia w/w przedmiotów w innym miejscu niż wyznaczone, Organizator ma prawo przeniesienia ich do wydzielonego pomieszczenia,
- organizator nie ubezpiecza modeli,
- wydawanie modeli zgłoszonych do Konkursu nastąpi po zakończeniu konkursu,
- decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne, nie ma możliwości odwołania się od werdyktu oraz składania protestów,
- lista wyników Konkursu zostanie wywieszona w holu głównym NOK-u w dniu 18.06.2023 około godz. 9.30
- w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator oraz Sędzia Główny,
- Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych:
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję, że: Administratorem danych jest Nowotomyski Ośrodek Kultury ul. Tysiąclecia 3, 64-300 Nowy Tomyśl (kontakt telefoniczny: 61 44 23 121); dane będą przetwarzane na potrzeby II Konkursu Modeli Redukcyjnych Statków i Okrętów klas C Naviga o Puchar Burmistrza Nowego Tomyśla (zwanego dalej konkursem) rozgrywanego w dniach 17-18.06.2023 roku; podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda udzielona w postaci akceptacji Regulaminu Konkursu wyrażona w formie zgłoszenia modelu/modeli do konkursu; uczestnik (osoba zgłaszająca model/modele) ma prawo do: dostępu swoich danych i możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (cofnięcie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje uniemożliwieniem udziału w konkursie i dyskwalifikacją zgłoszonego modelu/modeli). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa za wyjątkiem wyrażenia zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art.81 Ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku; dane będą przechowywane zgodnie z zapisami o archiwizacji dotyczących realizacji konkursów; dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi przetwarzania, w tym profilowaniu.
- szczegółowych informacji udziela:
Krzysztof Szeffner – tel. +48 603 638 543
mail: konkurs.nowytomysl@gmail.com

 Tematy/Start  |  Wyświetlaj drzewo   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 
 Strona 1 z 1Strony:  1 

 Działy  |  Chcesz sie zalogowac? Zarejestruj się 
 Logowanie
Wpisz Login:
Wpisz Hasło:
Pamiętaj:
   
 Zapomniałeś swoje hasło?
Wpisz swój adres e-mail lub login, a nowe hasło zostanie wysłane na adres e-mail zapisany w Twoim profilu.


© konradus 2001-2024