www.konradus.com Forum Kartonowe

Baza Linków Modelarzy Kartonowych   

Pozostałe - dział tematyczny

Formularz propozycji dodania nowego linku Wróć do tabeli  


Dopisywanie linków w dziale POZOSTAŁE jest dostępne dla wszystkich.
Nowy wpis w bazie linków musi spełniać następujace warunki:
1. tematyka zlinkowanej strony jest zgodna z odpowiednim dzialem bazy linków oraz z kategoria,
2. tresci zlinkowanej strony nie naruszaja w jakikolwiek sposob prawa, a w szczegolnosci prawa autorskiego,
3. jesli nowy link nie pasuje do zadnej kategorii, prosze ja zaproponowac we wlasciwym dziale ForumWpisz nazwę strony np. Bunkry Linii Mołotowa, MRU, Architektura Obronna, Uzbrojenie i Umundurowanie WP


Wpisz link (URL):


Wpisz dokładny i konkretny lecz treściwy opis strony (masz do wykorzystania 250 znaków):


Link Opis strony Kliknięć
1. Architektura obronna (zamki, twierdze, schrony bojowe)
Linia Mo?otowa na Roztoczu Strona w zarysie przedstawia histori? i budow? Radzieckich umocnie? nowej zachodniej granicy z 1939 roku tzw. "Linii Mo?otowa", a w szczególno?ci po?udniowej cz??ci znajduj?cej si? na terytorium Polski. 767
Poliocretis Strona o technikach obl??e? i fortyfikacjach bastionowych. 428
Zamki i Warownie Polskie Bogata w tre?? i rzetelnie opracowana strona - katalog zamków polskich. 748
Zamki na S?owacji Zamki, pa?ace, dworki a tak?e inne zabytki architektury na S?owacji. Zdj?cia, plany, historia, ekspozycje, dojazd, forum. W j?zyku s?owackim. 600
Zamki Polskie Serwis historyczno-krajoznawczy. Du?o zdj??, opisów, historia. 553
2. Architektura sakralna (ko?cio?y, kaplice, klasztory)
4. Architektura wspó?czesna (wie?owce, biurowce, mosty)
5. Umundurowanie, odznaczenia
He?my ?wiata Zdj?cia kolekcji he?mów armii nowo?ytnych, wed?ug pa?stw, w obr?bie danego pa?stwa chronologicznie, z krótkimi danymi historycznymi 488
Landships Mundury i wyposa?enie ?o?nierzy z I wojny ?wiatowej. Zdj?cia, rysunki, opisy. Tak?e co? dla modelarzy. 433
Mundury ?wiata strona kolekcjonera mundurów. 483
8. Historia i teoria wojskowo?ci (taktyka, bitwy, kampanie)
9. Grupy Rekonstrukcji Historycznej
1Samodzielna Brygada Spadochronowa Strona po?wi?cona GRH 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej i operacji Market- Garden 459
Normandia 44 Strona GRH wzorowane na jednostkach z okresu l?dowania z Normandii. 380
Strzelcy Kaniowscy ?ódzkie stowarzyszenie "Strzelcy Kaniowscy" - 28 Pu?k Piechoty Strzelców Kaniowskich. Rekonstrukcja historyczna. 685


  Get Firefox!