www.konradus.com Forum Kartonowe

Baza Linków Modelarzy Kartonowych   

Pozostałe - dział tematyczny

Formularz propozycji dodania nowego linku Wróć do tabeli  


Dopisywanie linków w dziale POZOSTAŁE jest dostępne dla wszystkich.
Nowy wpis w bazie linków musi spełniać następujace warunki:
1. tematyka zlinkowanej strony jest zgodna z odpowiednim dzialem bazy linków oraz z kategoria,
2. tresci zlinkowanej strony nie naruszaja w jakikolwiek sposob prawa, a w szczegolnosci prawa autorskiego,
3. jesli nowy link nie pasuje do zadnej kategorii, prosze ja zaproponowac we wlasciwym dziale ForumWpisz nazwę strony np. Bunkry Linii Mołotowa, MRU, Architektura Obronna, Uzbrojenie i Umundurowanie WP


Wpisz link (URL):


Wpisz dokładny i konkretny lecz treściwy opis strony (masz do wykorzystania 250 znaków):


Link Opis strony Kliknięć
1. Architektura obronna (zamki, twierdze, schrony bojowe)
Linia Mo?otowa na Roztoczu Strona w zarysie przedstawia histori? i budow? Radzieckich umocnie? nowej zachodniej granicy z 1939 roku tzw. "Linii Mo?otowa", a w szczególno?ci po?udniowej cz??ci znajduj?cej si? na terytorium Polski. 804
Poliocretis Strona o technikach obl??e? i fortyfikacjach bastionowych. 464
Zamki i Warownie Polskie Bogata w tre?? i rzetelnie opracowana strona - katalog zamków polskich. 787
Zamki na S?owacji Zamki, pa?ace, dworki a tak?e inne zabytki architektury na S?owacji. Zdj?cia, plany, historia, ekspozycje, dojazd, forum. W j?zyku s?owackim. 638
Zamki Polskie Serwis historyczno-krajoznawczy. Du?o zdj??, opisów, historia. 580
2. Architektura sakralna (ko?cio?y, kaplice, klasztory)
4. Architektura wsp???czesna (wie?owce, biurowce, mosty)
4. Architektura wspó?czesna (wie?owce, biurowce, mosty)
5. Umundurowanie, odznaczenia
He?my ?wiata Zdj?cia kolekcji he?mów armii nowo?ytnych, wed?ug pa?stw, w obr?bie danego pa?stwa chronologicznie, z krótkimi danymi historycznymi 537
Landships Mundury i wyposa?enie ?o?nierzy z I wojny ?wiatowej. Zdj?cia, rysunki, opisy. Tak?e co? dla modelarzy. 461
Mundury ?wiata strona kolekcjonera mundurów. 513
8. Historia i teoria wojskowo?ci (taktyka, bitwy, kampanie)
9. Grupy Rekonstrukcji Historycznej
1Samodzielna Brygada Spadochronowa Strona po?wi?cona GRH 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej i operacji Market- Garden 495
Normandia 44 Strona GRH wzorowane na jednostkach z okresu l?dowania z Normandii. 418
Strzelcy Kaniowscy ?ódzkie stowarzyszenie "Strzelcy Kaniowscy" - 28 Pu?k Piechoty Strzelców Kaniowskich. Rekonstrukcja historyczna. 724


  Get Firefox!