KALENDARZ MODELARSKI   
Regulamin i rejestracja regulamin forum  jak wstawiac grafike, linki itp do wiadomosci grafika i linki w postach

Kalendarium imprez modelarskich. Zapowiedzi konkursów, wystaw, zlotów i spotkań. Proszę o wpisywanie dat spotkań w zapowiedziach.
Legenda:

Konkursy, wystawy, festiwale
Spotkania grupowe
Inne wydarzenia: pokazy lotnicze,
zloty pojazdów militarnych i żaglowców,
rekonstrukcje historyczne itp.Link do wątku - kliknij w wydarzenie,
a następnie w link w wierszu "Opis"

Lokalizacja wydarzenia - kliknij
w wydarzenie, a następnie w "mapa"

Kopiowanie wydarzenia do swojego
kalendarza Google - kliknij w wydarzenie,
a następnie w "skopiuj do mojego
kalendarza"

W kalendarzu będą umieszczane tylko
poprawnie nazwane i oznakowane
wątki (data, pisownia itp.) Działy  |  Tematy/Start  |  Nowy temat  |  Przejdź do wątku  |  Szukaj  |  Widok bez stronicowania (rolka)  |  Zaloguj się   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 
 Widok z podziałem na strony: strona 1 z 1Strony:  1 
21-09-22 14:22  III Festiwal Modelarski Gminy Rudziniec 12-13.11.2022r.
SZUMEK   

Więcej informacji na temat festiwalu już wkrótce.

--
SZUMEK

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
11-10-22 08:21  Odp: III Festiwal Modelarski Gminy Rudziniec 12-13.11.2022r.
SZUMEK   

III FESTIWAL MODELARSKI GMINY RUDZINIEC
12-13 listopada 2022r.
REGULAMIN FESTIWALU

Stowarzyszenie GILDIA KOMILITON ma zaszczyt serdecznie zaprosić modelarzy do udziału w otwartym III Festiwalu Modelarskim Gminy Rudziniec, podczas którego odbędzie się konkurs modelarski dla skrzatów, młodzików, juniorów. Seniorzy prezentują poza konkursem swoje prace ale również będą mogli startować w kategoriach specjalnych. Festiwal będzie połączony z zakończeniem projektu Świeżym Krokiem z GOK-iem oraz z uczczeniem 30 rocznicy wielkiego pożaru lasów wokół Kuźni Raciborskiej, który również dotknął Gminę Rudziniec.

Organizatorzy:

Stowarzyszenie GILDIA KOMILITON – Sekcja Modelarska ISKRA, Gmina Rudziniec, Powiat Gliwicki, , Szkoła Podstawowa w Kleszczowie i Sołectwo Kleszczów. Zadanie dofinansowane z środków Gminy Rudziniec, Powiatu Gliwickiego.
Patronat Honorowy:

Starosta Powiatu Gliwickiego, Wójt Gminy Rudziniec, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasów Państwowych Nadleśnictwa Rudziniec, Instytut Pamięci Narodowej Komisji ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach, Patron stowarzyszenia Pan Józef Kruczek, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gliwicach, Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kleszczowie, Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzińcu, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalinie.

Partnerzy:

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Gliwicach, Gminny Ośrodek Kultury w Rudzińcu, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach, Stowarzyszenie GEKO, Lubiński Klub Fantastyki Ostatnie Przymierze, Stowarzyszenie Grupa Strzelecka Gliwice, Fundacja Rozwoju Lokalnego AMożeByTak, Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach, Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych, Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Chechle.

Fundatorzy nagród:

Portal Games, HOBBY 2000, Hurtownia Modelarska MOJE HOBBY, sklep Max Hobby, firma Arma Hobby, Hataka, GPM, Świat z Kartonu Marek Dworaczek, Radni Rady Powiatu Gliwickiego, Radni Rady Gminy Rudziniec, GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE RANCZO Kornelia i Krystian Kiełbasa, stacja CPN Margo w Kleszczowie, Sklep Delikates w Kleszczowie, PHU Sambud w Kleszczowie, Pan płk rez. ŻW Andrzej Doruch, Żołnierze rez. WS Andrzej T., Janusz H., Rafał S., Aleksander Z., Remigiusz O.

Termin i miejsce III Festiwalu Modelarskiego Gminy Rudziniec:

„III Festiwal Modelarski Gminy Rudziniec” odbędzie się w Kleszczowie w dniach 12-13.11.2022 na terenie hali sportowej Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 23, 44-164 Kleszczów gmina Rudziniec.

Cel imprezy:
1. Promocja modelarstwa, jako sposobu spędzenia wolnego czasu,
2. Popularyzacja modelarstwa wśród mieszkańców powiatu, gminy i nie tylko, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
3. Wymiana doświadczeń między modelarzami w różnym wieku.
4. Promocja Powiatu Gliwickiego, Gminy Rudziniec i Sołectwa Kleszczów.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. III Festiwal Modelarski Gminy Rudziniec ma charakter konkursu wystawy. Jest imprezą otwartą i mogą w niej uczestniczyć modelarze
indywidualni, zrzeszeni, kluby i modelarnie.
2. Udział w festiwalu jest bezpłatny.
3. Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest dostarczenie własnoręcznie wykonanych modeli przez uczestnika, rodzica lub opiekuna prawnego,
przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną, w wyjątkowych przypadkach wypełnienie karty startowej na miejscu. Zgłoszenie modelu do
konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
4. Uczestnik konkursu może zgłosić nieograniczoną ilość modeli w każdej klasie. W klasyfikacji końcowej będzie uwzględniany najlepszy model
jednego uczestnika w danej klasie. Kolejne miejsce zajmuje najwyżej oceniony model kolejnego modelarza.
5. Modele zgłoszone przez dzieci i młodzież do konkursu nie biorą udziału w kategoriach specjalnych
i odwrotnie.
6. Zgłaszanie modeli do festiwalu prosimy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJvoNTJCpCvjwnuezdofVv2WS9KY-MGEeLria_YqCVEMg0rg/viewform : do 10.11.2022 r.
zgodnie z regulaminem festiwalu. Karty startowe będą wypisane przez organizatora.
7. Kategorie wiekowe:
• Skrzat ( do rozpoczęcia szkoły podstawowej)
• Młodzik (szkoła podstawowa do klasy VI)
• Junior (od klasy VII do 18 lat)
• Senior (powyżej 18 lat) wyłącznie w kategoriach specjalnych oraz prezentacja modeli w konkursie
8. Organizator zastrzega sobie prawo łączenia klas i kategorii wiekowych w przypadku małej ilości modeli w danej klasie, organizator zastrzega
sobie również prawo do podziału klasy na podklasy.
9. Dokumentacja modelarska nie jest wymagana. Zgłoszony model może być jednak zaopatrzony w dokumentację ( instrukcja budowy i
malowania zawarta w zestawie, dokumentacja zawierające dokonane zmiany w budowie modelu, przeróbki itp.) posłuży ona w przypadkach
dyskusyjnych podczas oceny.
10. W przypadku wątpliwości, co do autora modelu, sędziowie mają prawo nie dokonania jego oceny.
11. Modelarz sam dokonuje wyboru kategorii, jednakże komisja sędziowska w porozumieniu z sędzią głównym może tę klasę warunkowo zmienić.
12. Nie przewiduje się przyjęć, odbioru i odsyłania modeli pocztą.

Zasady oceny zgłoszonych modeli:

1. Uczestnicy otrzymują kartę zgłoszenia modelu na miejscu od organizatora po wcześniejszym zgłoszeniu modelu drogą elektroniczną.
• Zgłoszone modele ocenia komisja sędziowska powołana przez organizatora. Ocena prac wg zasady podoba się – nie podoba się. Decyzja
komisji sędziowskiej jest ostateczna i nie podlega oprotestowaniu. Wyjątek stanowi kategoria specjalna Pożarnictwo – ocena prac
punktowana.
• Poszczególne klasy zostaną ocenione, jeżeli sędziowie sklasyfikują minimum dwa modele, minimum dwóch zawodników.
• Organizator dopuszcza również po za konkursem wystawę modeli kartonowych i plastikowych,
we wszystkich klasach modelarskich, wykonanych przez seniorów, celem zaprezentowania swoich prac zwiedzającym.
• Organizatorzy nie zapewnią ubezpieczenia modeli, zawodnicy i uczestnicy mogą ubezpieczyć modele we własnym zakresie.
• Modele dostarczane i odbierane są na koszt własny uczestnika.

Nagrody

1. W kategorii wiekowej Skrzat i Młodzik przyznane zostaną wyróżnienia i nagrody za najlepiej wykonane modele, w kategorii wiekowej Junior
nagradzane zostaną pierwsze trzy miejsca oraz przewidziane są wyróżnienia za najlepiej wykonane modele, seniorzy mogą zaprezentować
swoje prace młodszym modelarzom poza konkursem, za najciekawsze prace seniorów mogą zostać przyznane wyróżnienia. Dyplomy za
udział w festiwalu.
2. Wyjątkiem będą kategorie specjalne, w których przyznawane zostaną medale i dyplomy za pierwsze 3 miejsca.
3. Nagrody i wyróżnienia nieobecnych uczestników festiwalu odbierane są na koszt własny uczestnika w terminie do 7 dni po zakończeniu
festiwalu. Po upływie tego terminu nagrody, wyróżnienia itp. przechodzą na rzecz Sekcji Modelarskiej ISKRA w Kleszczowie.
4. Organizatorzy przewidują nagrody specjalne.

Wszelkie informacje dotyczące festiwalu:
http://www.gildia-komiliton.jimdofree.com
Telefon kontaktowy : Rafał – 507659466
email - szumekiskra@gmail.com

Harmonogram Festiwalu:

12.11.2022r. – sobota

Godz. 09.00 – 12.00 - przyjmowanie i rejestracja modeli
Godz. 10.00 – 14.00 - imprezy towarzyszące (osobny komunikat)
Godz. 12.00 - otwarcie festiwalu,
Godz. 12.00 – 17.00 - zwiedzanie wystawy
Godz. 13.00 - odprawa sędziów
Godz. 14.00 - rozpoczęcie sędziowania – ocena zgłoszonych modeli w konkursie oraz kategoriach specjalnych.

13.11. 2022r. – niedziela

Godz. 09.00 – 13.00 - zwiedzanie wystawy.
Godz. 13.00 – 14.00 - pakowanie i odbiór modeli.
Godz. 14.00 - zakończenie festiwalu – wręczenie nagród, dyplomów, medali i wyróżnień
modelarzom.

Uwaga:
W szczególnych przypadkach wcześniejsze wydanie modeli odbędzie się wyłącznie za zgodą organizatorów festiwalu!

Podział na klasy modelarskie

Modele plastikowe:

Skrzaty

• PSS – Samoloty, śmigłowce, szybowce, wszystkie skale.
• PPS - Pojazdy wojskowe, cywilne – kołowe, gąsienicowe, inne, wszystkie skale.
• PSOS - Statki i okręty, wszystkie skale.
• PFS– Figurki, popiersia, wszystkie skale.
• BDS - Budowle i dioramy, wszystkie skale
• Inne – Niepasujące do pozostałych klas

Młodzik, Junior

• PS-1 - Samoloty – wszystkie skale
• PS-2 - Śmigłowce – wszystkie skale
• PPW - Pojazdy wojskowe – kołowe, gąsienicowe, kołowo – gąsienicowe, wszystkie skale
• PPC - Pojazdy cywilne – wszystkie skale
• PSO - Statki i okręty – wszystkie skale
• PF – Figurki, popiersia – wszystkie skale
• PSF - Pojazdy, figurki science fiction – wszystkie skale
• PA – Artyleria bez własnego napędu – wszystkie skale
• PBD - Budowle i dioramy, w tym, na temat „Gmina Rudziniec w koło nas”
• Inne – Wszystko inne co chcecie pokazać, a nie ma podanej kategorii.

Senior – pozakonkursowa wystawa modeli

Modele kartonowe:

Skrzaty

• KSS – Samoloty, śmigłowce, szybowce, wszystkie skale.
• KSP - Pojazdy wojskowe, cywilne – kołowe, gąsienicowe, inne, wszystkie skale.
• KSSO - Statki i okręty, wszystkie skale.
• KSF – Figurki, popiersia, wszystkie skale.
• KSBD - Budowle i dioramy, wszystkie skale.
• Inne – Niepasujące do pozostałych klas.

Młodzik, Junior

• KS-1 - Samoloty – wszystkie skale
• KS-2 - Śmigłowce – wszystkie skale
• KPW - Pojazdy wojskowe – kołowe, gąsienicowe, kołowo – gąsienicowe, wszystkie skale
• KPC - Pojazdy cywilne – wszystkie skale
• KSO - Statki i okręty – wszystkie skale
• KF - Figurki – wszystkie skale
• KSF - Pojazdy, figurki science fiction – wszystkie skale
• KA Artyleria – wszystkie skale
• KBD - Budowle i dioramy, w tym, na temat „Gmina Rudziniec w koło nas” – wszystkie skale
• Inne – Wszystko inne co chcecie pokazać, a nie ma podanej kategorii.

Senior – pozakonkursowa wystawa modeli

Kategorie specjalne

Pożarnictwo - „Straż Pożarna wczoraj i dziś” – Półfinał klasy POŻARNICTWO.
Skrzat, Młodzik, Junior, Senior, wszystkie skale, modele kartonowe, plastikowe, z zestawów, własnoręcznie wykonane, uczestnik może zgłosić nieograniczoną ilość modeli w tej kategorii. W klasyfikacji końcowej będzie uwzględniany najlepszy model jednego uczestnika. Kolejne miejsce zajmuje najwyżej oceniony model kolejnego modelarza. W tej kategorii z wyłączeniem skrzatów ocena modeli odbędzie się na podstawie zdobytej ilości punktów maximum 100 pkt. Oceniane będzie wrażenie ogólne (do 10 pkt), wykonanie modelu (do 50 pkt), wkład pracy(do 20 pkt) i zgodność (do 20 pkt). W tej kategorii dla młodzika, juniora i seniora zostaną przyznane dyplomy i medale za I, II, III miejsce, dla skrzatów wyróżnienia. Finał tej kategorii odbędzie się w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalinie, w dniach 19-20.11.2022r. Kalina
ul. Lompy 6a, 42-284 Herby.

Fortyfikacje II Wojny Światowej - Skrzat, Młodzik, Junior, Senior, wszystkie skale, modele kartonowe, plastikowe, z zestawów, własnoręcznie wykonane, uczestnik może zgłosić nieograniczoną ilość modeli w tej kategorii. W klasyfikacji końcowej będzie uwzględniany najlepszy model jednego uczestnika. Kolejne miejsce zajmuje najwyżej oceniony model kolejnego modelarza. Ocena prac wg zasady podoba się – nie podoba się. W tej kategorii dla młodzika, juniora i seniora zostaną przyznane dyplomy i medale za I, II, III miejsce, dla skrzatów wyróżnienia.

Służba Leśna - Skrzat, Młodzik, Junior, Senior, wszystkie skale, modele kartonowe, plastikowe, z zestawów, własnoręcznie wykonane, uczestnik może zgłosić nieograniczoną ilość modeli w tej kategorii. W klasyfikacji końcowej będzie uwzględniany najlepszy model jednego uczestnika. Kolejne miejsce zajmuje najwyżej oceniony model kolejnego modelarza. Ocena prac wg zasady podoba się – nie podoba się.
W tej kategorii dla młodzika, juniora i seniora zostaną przyznane dyplomy i medale za I, II, III miejsce, dla skrzatów wyróżnienia.

Uzbrojenie Wojska Polskiego 1939 r. - Skrzat, Młodzik, Junior, Senior, wszystkie skale, modele kartonowe, plastikowe, z zestawów, własnoręcznie wykonane, uczestnik może zgłosić nieograniczoną ilość modeli w tej kategorii. W klasyfikacji końcowej będzie uwzględniany najlepszy model jednego uczestnika. Kolejne miejsce zajmuje najwyżej oceniony model kolejnego modelarza. Ocena prac wg zasady podoba się – nie podoba się. W tej kategorii dla młodzika, juniora i seniora zostaną przyznane dyplomy i medale za I, II, III miejsce, dla skrzatów wyróżnienia.

Pojazdy i maszyny rolnicze - Skrzat, Młodzik, Junior, Senior, wszystkie skale, modele kartonowe, plastikowe, z zestawów, własnoręcznie wykonane, uczestnik może zgłosić nieograniczoną ilość modeli w tej kategorii. W klasyfikacji końcowej będzie uwzględniany najlepszy model jednego uczestnika. Kolejne miejsce zajmuje najwyżej oceniony model kolejnego modelarza. Ocena prac wg zasady podoba się – nie podoba się.
W tej kategorii dla młodzika, juniora i seniora zostaną przyznane dyplomy i medale za I, II, III miejsce, dla skrzatów wyróżnienia.

Rodzinne Modelarstwo - Warunkiem wzięcia udziału w tej kategorii jest wystawienie minimum 3 modeli, trzech członków rodziny. Wszystkie skale, modele kartonowe, plastikowe, z zestawów, własnoręcznie wykonane. W klasyfikacji końcowej będą uwzględniane modele najlepiej wykonane przez rodzinę. Kolejne miejsce zajmują najwyżej ocenione modele kolejnej rodziny. Ocena prac wg zasady podoba się – nie podoba się.
W tej kategorii dla rodziny zostanie przyznany dyplom za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.

Uwagi dodatkowe:

Przystąpienie do III Festiwalu Modelarskiego Gminy Rudziniec, jest jednoznaczne z wyrażeniem, zgody na uczestnictwo w festiwalu, zgody na udostępnienie wizerunku i danych osobowych (autora pracy) uczestnika, tylko na potrzeby organizowanego festiwalu, zgodnie z obowiązującym prawem.

Wszystkie chętne osoby do propagowania modelarstwa w każdej postaci, wsparcia naszej Sekcji Modelarskiej ISKRA, organizowania festiwali i wystaw modelarskich w swoich miejscowościach zapraszamy do współpracy. O wszelkich zmianach poinformujemy uczestników w mediach społecznościowych – FB Stowarzyszenia GILDIA KOMILITON.

Baza Noclegowa:
Noclegi prosimy zamówić we własnym zakresie. Podane lokalizacje znajdują się najbliżej miejsca festiwalu.

Karczma u Vona 44-160 Rudno ul. Gliwicka 97, tel. 32 2303154 (nocleg po wcześniejszej rezerwacji).
Hotel Restauracja Tawerna 44-164 Kleszczów ul. Wolności 8 (nocleg po wcześniejszej rezerwacji).
Atrakcje podczas festiwalu:

1. Podczas festiwalu będzie można skleić swój pierwszy model.
2. Lubiński Klub Fantastyki „Ostatnie Przymierze” zaprezentuje Kącik gier planszowych i figurkowych oraz będzie można pomalować figurkę.
3. Będzie można polatać symulatorem modeli RC.
4. Prelekcja na temat rodziny czołgów serii T-72
5. Pokaz broni palnej

ZAPRASZAMY !!!!!

--

Post zmieniony (11-10-22 08:28)

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
07-11-22 09:23  Odp: III Festiwal Modelarski Gminy Rudziniec 12-13.11.2022r.
SZUMEK   

Imprezy towarzyszące III Festiwalu Modelarskiego Gminy Rudziniec

12.11.2022 r. - sobota

09.00 - 17.00 - Pokaz hełmów Wojska Polskiego
09.00 - 17.00 - Kącik gier planszowych (Lubiński Klub Fantastyki "Ostatnie Przymierze" oraz Stowarzyszenie GILDIA KOMILITON)

10.00 - 12.00 - Sklej swój pierwszy model
10.00 - 12.00 - Pomaluj figurkę do gry (Lubiński Klub Fantastyki "Ostatnie Przymierze")
12.00 - 13.30 - Prezentacja na temat " T-72 bez tajemnic"
13.30 - 14.30 - Pokaz pojazdu Straży Pożarnej OSP w Rudzińcu.

13.11.2022 r. - niedziela

09.00 - 12.00 - Pokaz hełmów Wojska Polskiego
09.00 - 12.00 - Kącik gier planszowych (Lubiński Klub Fantastyki "Ostatnie Przymierze" oraz Stowarzyszenie GILDIA KOMILITON)
11.00 - 13.00 - Pokaz broni (Grupa Strzelecka Gliwice)
11.30 - 13.30 - Punkt rekrutacyjny wystawiony przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Gliwicach

Puchary i Nagrody Specjalne

Puchar Starosty Powiatu Gliwickiego za najciekawszy model III Festiwalu Modelarskiego Gminy Rudziniec - w każdej kategorii wiekowej.
Puchar Wójta Gminy Rudziniec za najciekawszy model III Festiwalu Modelarskiego Gminy Rudziniec - w każdej kategorii wiekowej.
Puchar Sołtysa Sołectwa Kleszczów za najładniejszy model III Festiwalu Modelarskiego Gminy Rudziniec.
Puchar Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kleszczowie za najładniejszy model III Festiwalu Modelarskiego Gminy Rudziniec.
Statuetka Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Rudziniec za najciekawszy model III Festiwalu Modelarskiego Gminy Rudziniec - w każdej kategorii wiekowej.
Statuetka Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Gliwicach za najciekawszy model współczesnego uzbrojenia Wojska Polskiego III Festiwalu Modelarskiego Gminy Rudziniec.
Puchar Prezesa ZOPZOSP RP w Gliwicach za najciekawszy model III Festiwalu Modelarskiego Gminy Rudziniec, w kategorii specjalnej "Pożarnictwo - Straż pożarna wczoraj i dziś" - w każdej kategorii wiekowej.
Statuetka Sołtysa Sołectwa Łącza za najciekawszy model III Festiwalu Modelarskiego Gminy Rudziniec, w kategorii specjalnej "Pożarnictwo - Straż pożarna wczoraj i dziś" - w kategorii wiekowej młodzik, junior i senior.
Puchar Prezesa Stowarzyszenia GILDIA KOMILITON za najciekawszy model III Festiwalu Modelarskiego Gminy Rudziniec.
Puchar dla najmłodszego modelarza i modelarki III Festiwalu Modelarskiego Gminy Rudziniec.
Puchar dla najstarszego modelarza i modelarki III Festiwalu Modelarskiego Gminy Rudziniec.
Puchar Prezesa OSP w Rudzińcu w kategorii specjalnej "Pożarnictwo - Straż pożarna wczoraj i dziś".
Puchar Komendanta ZOSP RP w Rudzińcu w kategorii specjalnej "Pożarnictwo - Straż pożarna wczoraj i dziś".
Puchar Prezesa OSP w Kalinie.

Nagroda specjalna - pamiątkowa deska od Dowódcy Jednoski Wojskowej AGAT
Nagrody specjalne od firmy AF Polska
Nagroda specjalna Państwowego Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwa Rudziniec.
Nagroda specjalna Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach w kategorii specjalnej "Uzbrojenie Wojska Polskiego 1939".
Nagroda specjalna od Żołnierzy rezerwy Wojsk Specjalnych Andrzeja.T,, Rafała S., Janusza H., Aleksandra Z., Remigiusza O. - za najciekawszy model WS.
Nagroda specjalna od Pana Józefa Kruczka członka Zarządu Powiatu Gliwickiego.
Nagroda specjalna od Fundacji Rozwoju Lokalnego AMożeByTak.
Nagroda specjalna od płk rez. Andrzeja Dorucha - za najciekawszy model Żandarmerii Wojskowej.
Nagroda specjalna od Pana Janusza Hałupki - za najciekawszy model III Festiwalu Modelarskiego Gminy Rudziniec.
Nagrody specjalna od Pani Agnieszki Bucher - Radnej Rady Gminy Rudziniec.
Nagrody specjalna od Pani Magdaleny Stochaj - Radnej Rady Gminy Rudziniec.
Nagroda specjalna od firmy Portal Games.
Nagroda specjalna Gospodarstwa Agroturystycznego RANCZO Kornelia i Krystian Kiełbasa.
Nagroda specjalna od Pana Cypriana Błaszczyka za najciekawszy model samolotu.

--

Post zmieniony (07-11-22 13:45)

Odpowiedz na tę wiadomość 
 Tematy/Start  |  Wyświetlaj drzewo   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 
 Widok z podziałem na strony: strona 1 z 1Strony:  1 

Fatal error: Cannot redeclare addgetpostvars() (previously declared in /home/konradus/domains/konradus.com/public_html/forum/common.php:55) in /home/konradus/domains/konradus.com/public_html/forum/common.php on line 63