Warning: Division by zero in /home/konradus/domains/konradus.com/public_html/forum/read.php on line 218

Warning: Division by zero in /home/konradus/domains/konradus.com/public_html/forum/read.php on line 223
WWW.KONRADUS.COM - KALENDARZ IMPREZ MODELARSKICH
           

KALENDARZ MODELARSKI   
Regulamin i rejestracja regulamin forum  jak wstawiac grafike, linki itp do wiadomosci grafika i linki w postach

Kalendarium imprez modelarskich. Zapowiedzi konkursów, wystaw, zlotów i spotkań. Proszę o wpisywanie dat spotkań w zapowiedziach.
Legenda:

Konkursy, wystawy, festiwale
Spotkania grupowe
Inne wydarzenia: pokazy lotnicze,
zloty pojazdów militarnych i żaglowców,
rekonstrukcje historyczne itp.Link do wątku - kliknij w wydarzenie,
a następnie w link w wierszu "Opis"

Lokalizacja wydarzenia - kliknij
w wydarzenie, a następnie w "mapa"

Kopiowanie wydarzenia do swojego
kalendarza Google - kliknij w wydarzenie,
a następnie w "skopiuj do mojego
kalendarza"

W kalendarzu będą umieszczane tylko
poprawnie nazwane i oznakowane
wątki (data, pisownia itp.) Działy  |  Tematy/Start  |  Nowy temat  |  Przejdź do wątku  |  Szukaj  |  Widok ze stronicowaniem  |  Zaloguj się   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 
14-04-22 14:39  XI Bałtycki Festiwal Modelarski - Koszalin 8-10 lipca 2022r.
Hastur Na Forum:
Relacje w toku - 1
Relacje z galerią - 7
Galerie - 6


 - 3

Koledzy z Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego zapraszają na kolejną edycję imprezy w Koszalinie.
Szczegóły poniżej:

XI Bałtycki Festiwal Modelarski
Koszalin 8-10 lipca 2022r.

REGULAMIN FESTIWALU

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Termin Festiwalu: 08-10 lipca 2022r.

Miejsce Festiwalu: Hala Sportowa Politechniki Koszalińskiej, ul. Racławicka 15-17, Koszalin.

Cele festiwalu:
popularyzacja modelarstwa redukcyjnego wśród dzieci i młodzieży,
popularyzacja modelarstwa redukcyjnego wśród społeczeństwa Województwa Zachodniopomorskiego oraz miasta Koszalina oraz Regionu,
wymiana doświadczeń i wiedzy między modelarzami.

Organizatorzy: Koszaliński Pluton Modelarski (Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii "Perun"), Politechnika Koszalińska, PHU ModelMaker.
Finansowanie: Bałtycki Festiwal Modelarski współfinansowany jest ze środków Urzędu Miasta Koszalin.

Patronat honorowy:
Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu

Patronat medialny:
Studio HD Politechnika Koszalińska


Zgłaszanie modeli:
Organizator wprowadza następującą formę rejestracji modeli:

Zgłaszanie modeli odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.
Zgłaszanie modeli odbywa się przy użyciu formularza zgłoszeniowego XI BFM udostępnionego na stronie internetowej organizatora
Elektroniczna rejestracja modeli trwa do dnia 6 lipca 2022r. do godz. 24:00
Organizator nie przewiduje zgłoszenia modeli po zakończeniu rejestracji elektronicznej.

Formularz rejestracyjny: http://sokolsw.webd.pl/BFM/

II. KLASY FESTIWALOWE
1. Organizator wprowadza następujące klasy modeli biorących udział w Festiwalu:

A. Modele plastikowe:
Sa - Samoloty 1/32-1/24 – senior/junior
Sbt - Samoloty tłokowe 1/48-1/50 – senior/junior
Sbo - Samoloty odrzutowe 1/48-1/50 – senior/junior
Sct - Samoloty tłokowe 1/72 – senior/junior
Sco - Samoloty odrzutowe 1/72 – senior/junior
Sda - Śmigłowce 1/48 i większe– senior/junior
Sdb - Śmigłowce 1/72 i mniejsze– senior/junior
Sdc - Samoloty i śmigłowce - skala 1:100, 1:144 i mniejsze – senior/junior
SM – samoloty wszystkie skale - młodzik
SC - samoloty cywilne wszystkie skale - senior/junior
Aa - Artyleria 1/35 – senior/junior
Ab - Artyleria 1/72 – senior/junior
Pga - Pojazdy gąsienicowe 1/35 - senior/junior
Pgb - Pojazdy gąsienicowe 1/72 - senior/junior
Pka - Pojazdy kołowe 1/35 – senior/junior
Pkb - Pojazdy kołowe 1/72 – senior/junior
Pmk - pojazdy kołowe 1/48 - senior/junior
Pmg - pojazdy gąsienicowe 1/48 - senior/junior
Pf - SF i fantazy - pojazdy (pływające, jeżdżące, kroczące i latające) bez podziału na rozmiar - senior/junior
PGM – pojazdy wszystkie skale i kategorie - młodzik
Ps - Pojazdy szynowe – senior/junior
PcU - Pojazdy cywilne użytkowe – senior/junior
Pc - Pojazdy cywilne – senior/junior
Opa - Plastikowe okręty motorowe skala do 1/200 włącznie – senior/junior
Opb - Plastikowe okręty motorowe skala od 1/201 do 1/400 włącznie – senior/junior
Opc - Plastikowe okręty motorowe - skala od 1/400 i mniejsze – senior/junior
Opz - Plastikowe żaglowce - senior/junior
OM – Okręty, statki i żaglowce - młodzik
Fd - Figurki duże - powyżej 70mm, w tym figurki konne – senior/junior
Fm - Figurki małe - poniżej 70mm – senior/junior
Fs - SF i fantasy - figurki bez podziału na rozmiar - senior/junior
F-PP - Popiersia bez podziału na skalę - senior/junior
F-M - Figurki wszystkie skale - młodzik
D – Dioramy/winiety – senior/junior
B - Budowle – senior/junior

B. Modele kartonowe
Skt1 - Samoloty kartonowe tłokowe – senior/junior
Sko1- Samoloty kartonowe odrzutowe – senior/junior
Sk2 - Śmigłowce kartonowe – senior/junior
SKM- Samoloty i śmigłowce kartonowe – młodzik
Pck - Pojazdy kartonowe cywilne – senior/junior
Pwk - Pojazdy kartonowe wojskowe – senior/junior
PSk - Pojazdy szynowe kartonowe - senior/junior
PK-M - Pojazdy kartonowe - mlodzik
Okm - Okręty motorowe karton - senior/junior
Okz - Żaglowce kartonowe - senior/junior
Okl - Okręty i statki do linii wodnej - senior/junior
Fk - Figurki kartonowe - senior/junior
BK – Budowle karton – senior/junior
WSk - wszystko inne karton - senior/junior

2. Organizator wprowadza także następujące kategorie łączone (można w nich wystawiać modele zarówno plastikowe, kartonowe lub wykonane inną techniką:
• KolP – Kolekcje pojazdy – senior/junior
• KolS – Kolekcje samoloty – senior/junior
• KolM – Kolekcje morskie – senior/junior
• KM – kolekcje wszystkie kategorie – młodzik
• FreeS – Free style – senior/junior/młodzik

3. Za kolekcje uznaje się minimum 3 modele plastikowe lub kartonowe powiązane z sobą tematycznie. Spójność tematyczna kolekcji będzie stanowić jedno z podstawowych kryteriów podczas oceny. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszonych kolekcji w poszczególnych kolekcjach, organizatorzy dopuszczają możliwość połączenia powyższych klas kolekcji w jedną.

4. Kategoria Free style obejmuje modele plastikowe i kartonowe, które z przyczyn tematycznych nie mogły być zarejestrowane w kategoriach w pkt 1 A oraz 1 B.

5. W ramach Festiwalu zostanie przeprowadzony Konkurs Tematyczny „Road 66”, zwany dalej Konkursem Tematycznym. Organizatorzy wprowadzają następujące zasady jego rozgrywania:
W konkursie będą oceniane modele pojazdów cywilnych.
W konkursie mogą brać udział modele w dowolnej skali w dwóch kategoriach: P – Plastikowe i K – Kartonowe.
W Konkursie Tematycznym nie obowiązują kategorie wiekowe.
Modele zgłoszone do Konkursu Tematycznego mogą brać jednocześnie udział w Festiwalu.
Oceny prac zgłoszonych do Konkursu Tematycznego dokona Komisja Sędziowska o której mowa w pkt. IV B. Podczas oceny prac zgłoszonych do Konkursu Tematycznego, Komisja Sędziowska będzie brała pod uwagę zarówno jakość wykonania jak i zgodność pracy z tematem Konkursu.
W Konkursie Tematycznym nagrodzone zostaną trzy modele w każdej z kategorii, przewidziane są dla nich nagrody rzeczowe.
W przypadku zgłoszenia dużej ilości prac, Organizatorzy mogą zdecydować o zmianie puli nagród w Konkursie Tematycznym.
W Konkursie Tematycznym mogą brać udział modele, które zdobyły wyróżnienia w poprzednich edycjach Festiwalu
Zgłaszanie modeli odbywa się przy użyciu formularza zgłoszeniowego X BFM udostępnionego na stronie internetowej organizatora


III. Grupy wiekowe

Organizator wprowadza następujące grupy wiekowe:
• MŁODZIK (M) – do 12 lat
• JUNIOR (J) - od 12 lat do 18 lat
• SENIOR (S) - powyżej 18 lat

IV. OCENA MODELI

A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Organizatorzy nie będą pobierać opłat startowych za udział w Festiwalu.
Zgłoszenie modelu lub modeli jest jednocześnie akceptacją postanowień niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na postanowienia zawarte w klauzuli RODO.
Organizator zastrzega sobie prawo łączenia lub rozdzielania klas w zależności od ilości modeli w poszczególnych klasach.
Klasa zostanie rozegrana w przypadku zgłoszenia do niej co najmniej trzech modeli (kolekcji) przez minimum dwóch modelarzy. W przeciwnym wypadku zgłoszone modele zostaną wyróżnione dyplomem zawierającym imię i nazwisko uczestnika, kategorię oraz nazwę modelu.
Punkt 4 nie dotyczy grupy wiekowej MŁODZIK – w tym przypadku zostanie rozegrana klasa także przy mniejszej niż wymagana liczbie modeli.
W danej klasie zawodnik może startować z dowolną ilością modeli.
Modelarze z Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego nie biorą udziału w częściach podlegających ocenie. Modele wykonane przez członków Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego będą prezentowane na odrębnej wystawie, ukazującej dorobek modelarski tego Organizatora.

B. KOMISJA SĘDZIOWSKA
Organizatorzy powołują Komisję Sędziowską w celu oceny modeli zgłoszonych do Festiwalu oraz Konkursu Tematycznego.
Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej i zarazem Sędzią Głównym X Bałtyckiego Festiwalu Modelarskiego w Koszalinie zostaje powołany Wojciech Sokołowski (KPM). Powołuje się także stanowiska Sędziego Technicznego oraz Sędziego Sekretarza.
Wyniki pracy Komisji Sędziowskiej podlegają zatwierdzeniu protokołem przez Sędziego Głównego i Sędziego Technicznego.
Nad stroną formalną prac Komisji Sędziowskiej w zakresie wydania kart startowych, kart oceny i protokołu czuwa Sędzia Sekretarz.
Komisja Sędziowska może wyłonić ze swego grona podkomisje liczące od trzech do pięciu osób celem oceny poszczególnych klas festiwalowych i Konkursu Tematycznego. W skład poszczególnych podkomisji wchodzą modelarze z Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego.
W skład Komisji Sędziowskiej mogą wejść także inni modelarze - po zgłoszeniu lub zaproszeniu do oceny modeli.
W przypadku opisanym w pkt 6 modelarz nie może brać udziału w ocenie modeli w kategorii, w której ma zgłoszone modele.
Ostatecznej kwalifikacji do Komisji Sędziowskiej i przydziału do poszczególnych podkomisji dokonuje Sędzia Główny.
Członkowie Komisji Sędziowskiej nie pobierają wynagrodzenia za pracę w Komisji Sędziowskiej.
Praca Komisji Sędziowskiej zostanie poprzedzona seminarium i szczegółowym instruktażem.


C. ZASADY OCENY MODELI
W każdej kategorii festiwalowej, Komisja Sędziowska wyłoni trzy prace wystawione do festiwalu w każdej z klas dokonując ich oceny, zwracając uwagę na:
zgodność z oryginałem,
jakość wykonania,
waloryzacje,
samodzielne zmiany i modyfikacje modelu,
estetykę malowania.
Modele będą oceniane według punktacji od 1 do 10. Ocena 10 jest najwyższą oceną, a o kolejności będzie decydowała średnia ilość punktów uzyskana przez dany model.
Wyróżnione modele zostaną uszeregowane według oceny na miejscach od 1 do 3. W przypadku gdy w danej klasie będzie więcej modeli zasługujących na wyróżnienie, zostaną przydzielone wyróżnienia w liczbie większej niż trzy, bez wskazywania dalszego zajętego miejsca.
W przypadku klas, w których nie będą wystawione minimum trzy modele trzech różnych modelarzy, zostaną im przyznane wyróżnienia bez wskazywania zajętego miejsca.
W przypadku, gdy Komisja Sędziowska jednomyślnie ustali, że w danej klasie nie jest w stanie wskazać trzech modeli na wysokim poziomie (pomimo pełnego obsadzenia klasy) jest możliwe przyznanie ilości wyróżnień mniejszej niż trzy.
Jednocześnie Komisja Sędziowska po konsultacji z sędzią głównym może przyznać więcej niż trzy wyróżnienia w klasie, w której będzie więcej modeli wykonanych na poziomie zasługującym na wyróżnienie.


D. WYRÓŻNIENIA I NAGRODY RZECZOWE
Uzyskanie wyróżnienia w poszczególnych klasach festiwalowych i w konkursowych potwierdzane jest dyplomem zawierającym imię i nazwisko osoby wyróżnionej, nazwę modelu oraz oznaczenie klasy festiwalowej lub konkursowej,
Osoby wyróżnione w poszczególnych klasach festiwalowych i w konkursowych otrzymują także medal pamiątkowy, niezależnie od łącznej ilości zdobytych wyróżnień.
Osoby wyróżnione w poszczególnych klasach festiwalowych i konkursowych mogą także otrzymać nagrodę rzeczową, niezależnie od łącznej ilości zdobytych wyróżnień.
Przyznawanie a także sposób przyznawania nagród rzeczowych, Organizator uzależnia od ilości nagród rzeczowych w puli nagród według stanu na datę zakończenia Festiwalu.


E. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Modele nagrodzone w poprzedniej edycji BFM nie mogą brać udział w Festiwalu. W takim przypadku można zgłosić je jako modele wystawowe.
Wyjątek od reguły opisanej w pkt 1 stanowią modele nagrodzone w konkursie online rozegranym w listopadzie 2020r. podczas IX edycji BFM.
Werdykt Komisji Sędziowskiej jest ostateczny i nie podlega oprotestowaniu.
Wyniki prac Komisji Sędziowskiej zostaną ogłoszone we wspólnym Protokole końcowym i będą ogłoszone niezwłocznie po podpisaniu Protokołu końcowego.
W przypadku zgłoszeń do kategorii młodzik/junior wymagane jest podanie wieku uczestnika, celem możliwości wskazania najmłodszego modelarza, któremu przypadnie nagroda specjalna.
Decyzje w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zostaną podjęte kolegialnie przez Organizatorów.
Pytania i wątpliwości związane z niniejszym regulaminem należy zgłaszać do Wojciecha Sokołowskiego - mail: sokol@man.koszalin.pl , tel. 691404115.
Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie: http://www.modelarstwo.koszalin.pl


V. Nagrody specjalne i Puchary
Organizator dla najlepszej pracy wyłonionej ze zgłoszonych do Festiwalu przewiduje przyznanie Nagrody Głównej - Pucharu Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego "Pod But".
Nagroda Główna przyznawana jest wyłącznie przez modelarzy z Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego.
Organizatorzy przewidują przyznanie następujących nagród ufundowanych przez współorganizatorów i patronów honorowych:
Puchar Rektora Politechniki Koszalińskiej (w kategoriach Senior, Junior, Młodzik),
Nagroda Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu za najlepszy model związany z Obroną Wybrzeża we wrześniu 1939r,
Nagroda Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu za najlepszy model juniorski o tematyce marynistycznej
Organizatorzy przewidują możliwość przyznawania nagród specjalnych ufundowanych przez kluby modelarskie, instytucje, sponsorów oraz osoby prywatne.
Wykaz nagród specjalnych o jakich mowa w pkt 4 znajduje się w załączniku nr 1 stanowiącego integralną część niniejszego regulaminu.
Nagrody specjalne o jakich mowa w pkt 5 przyznawane są na podstawie wskazania Fundatora. W przypadku braku możliwości wskazania modelu wyróżnionego przez Fundatora, model nagrodzony wskazuje Komisja Sędziowska.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany listy nagród specjalnych i pucharów.
Organizator nie przewiduje możliwości zamiany nagród na inne nagrody rzeczowe lub ekwiwalent pieniężny.
Nagrody rzeczowe w postaci modeli i akcesoriów modelarskich, które nie zostały przyznane laureatom Festiwalu, zostaną zdeponowane i wejdą do puli nagród kolejnych edycji Bałtyckiego Festiwalu Modelarskiego.


VI. Harmonogram Festiwalu

Organizator przewiduje następujący harmonogram XI Bałtyckiego Festiwalu Modelarskiego:

Piątek 08.07.2022
• 17:00 – 20:00 – Przyjmowanie modeli

Sobota 09.07.2022
• 9:00 - 14:00 - Przyjmowanie modeli
• 11:00 - Warsztaty modelarskie dla najmłodszych
• 14:00 - Ocena modeli
• 9:00 - 17:00 - Zwiedzanie wystawy
• 20:00 - Spotkanie integracyjne

Niedziela 10.07.2022
• 9:00 - 13:00 - Wystawa pokonkursowa
• 12:00 - koncert piosenki harcerskiej - zespół "Bez pośpiechu" z Darłowa
• 13:00 - 13:30 - Czas przeznaczony na pakowanie modeli
• 13:30 - Ceremonia zakończenia Festiwalu

VII. Informacje związane z COVID-19
Festiwal może zostać odwołane w przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z epidemią COVID-19.
W miejscu rozgrywania Festiwalu należy bezwzględnie przestrzegać aktualnie obowiązujących obostrzeń sanitarnych.
W miejscu rozgrywania Festiwalu obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk - w sali będą udostępnione środki dezynfekujące.
W miejscu rozgrywania Festiwalu obowiązuje nakaz zachowania dystansu 1,5 m pomiędzy osobami.
Ilość osób zwiedzających wystawę będzie limitowana.

VIII. Klauzula RODO
Udział w Festiwalu jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu.
Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu ewentualnej organizacji i przeprowadzenia Festiwalu, a dane zwycięzców w celu przekazania im nagrody.
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Festiwalu.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Politechnika Koszalińska.


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zamian w niniejszym regulaminie, w szczególności postanowień dotyczących powołania i składu Komisji Sędziowskiej oraz listy nagród specjalnych.
W kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem ma zastosowanie ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.X. NOCLEGI
Organizatorzy umożliwiają zakwaterowanie w akademikach Politechniki Koszalińskiej. Z noclegów można skorzystać nie tylko w okresie trwania festiwalu - jest możliwość wydłużenia czasu pobytu.

W miesiącu kwietniu zostanie udostępniony formularz rezerwacji miejsc noclegowych.


Załącznik nr 1
Do Regulaminu X Bałtyckiego Festiwalu Modelarskiego
w Koszalinie

Wykaz nagród specjalnych:
Nagroda za najlepszy model pojazdu wojskowego w polskich barwach - nagroda ufundowana przez Wojciecha Sokołowskiego.
Nagroda za najlepszy model samolotu w polskich barwach - nagroda ufundowana przez Wojciecha Sokołowskiego.

Wykaz nagród specjalnych będzie aktualizowany wraz ze zgłoszeniami fundatorów.
Ostatnia aktualizacja: 05.03.2022

Festiwal ma też swoją stronę na Facebooku, więc osoby korzystające z tej aplikacji mogą śledzić najnowsze informacje tutaj:
https://www.facebook.com/KoszalinModelShow


--
Pozdrawiam,
Hastur

"Mądry się czasem wygłupia, za to głupi się wiecznie wymądrza."

Na macie: Dardo,
W porcie: s/y Spray, kuter D-3, Holk, Koga

Architektura: Ustka, Sv. Katerina, Okusa, Chasuyama

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
15-04-22 14:25  Odp: XI Bałtycki Festiwal Modelarski - Koszalin 8-10 lipca 2022r.
Mucha Na Forum:
Relacje w toku - 3
Relacje z galerią - 2


W Rupieciarni:
Do poprawienia - 2
 

Będę. Będę! Będę!!!

--
Co zostało zobaczone, tego się nie odzobaczy

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
31-05-22 23:04  Odp: XI Bałtycki Festiwal Modelarski - Koszalin 8-10 lipca 2022r.
Hastur Na Forum:
Relacje w toku - 1
Relacje z galerią - 7
Galerie - 6


 - 3

Dalsze informacje:

Jest już oficjalny plakat festiwalu:


Zgłaszanie modeli:
Organizator wprowadza następującą formę rejestracji modeli:

Zgłaszanie modeli odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.
Zgłaszanie modeli odbywa się przy użyciu formularza zgłoszeniowego XI BFM udostępnionego na stronie internetowej organizatora
Elektroniczna rejestracja modeli trwa do dnia 6 lipca 2022r. do godz. 24:00
Organizator nie przewiduje zgłoszenia modeli po zakończeniu rejestracji elektronicznej.

Formularz rejestracyjny: http://sokolsw.webd.pl/BFM/

NOCLEGI

Organizatorzy umożliwiają zakwaterowanie w akademikach Politechniki Koszalińskiej. Z noclegów można skorzystać nie tylko w okresie trwania festiwalu - jest możliwość wydłużenia czasu pobytu.
Formularz rezerwacji noclegów: https://forms.gle/EzX8dvdb6f9x3juv8

Stoiska handlowe

Organizatorzy zapraszają firmy i kluby modelarskie do prezentacji swojego dorobku oraz wystawiania stoisk handlowych. Za stoiska nie są pobierane opłaty startowe, prosimy tylko o zgłoszenie stoiska przy wykorzystaniu formularza rejestracyjnego:
https://forms.gle/EkBZb6gLoWaR3tHM8
Osoba zarządzająca stoiskami handlowymi: Filip Jereczek ModelMaker <modelmaker@wp.pl>

Kto posiada konto na FB - zapraszam do śledzenia aktualnych informacji na stronie wydarzenia.

--
Pozdrawiam,
Hastur

"Mądry się czasem wygłupia, za to głupi się wiecznie wymądrza."

Na macie: Dardo,
W porcie: s/y Spray, kuter D-3, Holk, Koga

Architektura: Ustka, Sv. Katerina, Okusa, Chasuyama

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
28-06-22 22:54  Odp: XI Bałtycki Festiwal Modelarski - Koszalin 8-10 lipca 2022r.
TRH Na Forum:
Relacje w toku - 2
Relacje z galerią - 3
Galerie - 25


 - 5

Czy modele zgłoszone w kategorii "kolekcje" mogą równocześnie zostać zgłoszone w kategoriach indywidualnych z pk 1A i 1B?

--
Podkarpacka Inicjatywa Wielbicieli Kartonowych Obiektów
TRH Paper Models - facebook

Na warsztacie:
USS "Gambier Bay" (CVE-73)
MiG-29A

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
30-06-22 23:03  Odp: XI Bałtycki Festiwal Modelarski - Koszalin 8-10 lipca 2022r.
Hastur Na Forum:
Relacje w toku - 1
Relacje z galerią - 7
Galerie - 6


 - 3

Cześć Łukasz, po konsultacji z organizatorem, wykładnia jest taka, że modele będące częścią składową kolekcji nie mogą startować indywidualnie w swoich kategoriach. Rejestrujesz kolekcję jako 1 model w kategorii kolekcje.

--
Pozdrawiam,
Hastur

"Mądry się czasem wygłupia, za to głupi się wiecznie wymądrza."

Na macie: Dardo,
W porcie: s/y Spray, kuter D-3, Holk, Koga

Architektura: Ustka, Sv. Katerina, Okusa, Chasuyama

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
01-07-22 09:20  Odp: XI Bałtycki Festiwal Modelarski - Koszalin 8-10 lipca 2022r.
TRH Na Forum:
Relacje w toku - 2
Relacje z galerią - 3
Galerie - 25


 - 5

Dzięki wielkie za info.

--
Podkarpacka Inicjatywa Wielbicieli Kartonowych Obiektów
TRH Paper Models - facebook

Na warsztacie:
USS "Gambier Bay" (CVE-73)
MiG-29A

Odpowiedz na tę wiadomość 
 Tematy/Start  |  Wyświetlaj drzewo   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 

Fatal error: Cannot redeclare addgetpostvars() (previously declared in /home/konradus/domains/konradus.com/public_html/forum/common.php:55) in /home/konradus/domains/konradus.com/public_html/forum/common.php on line 63