KALENDARZ MODELARSKI   
Regulamin i rejestracja regulamin forum  jak wstawiac grafike, linki itp do wiadomosci grafika i linki w postach

Kalendarium imprez modelarskich. Zapowiedzi konkursów, wystaw, zlotów i spotkań. Proszę o wpisywanie dat spotkań w zapowiedziach.
Legenda:

Konkursy, wystawy, festiwale
Spotkania grupowe
Inne wydarzenia: pokazy lotnicze,
zloty pojazdów militarnych i żaglowców,
rekonstrukcje historyczne itp.Link do wątku - kliknij w wydarzenie,
a następnie w link w wierszu "Opis"

Lokalizacja wydarzenia - kliknij
w wydarzenie, a następnie w "mapa"

Kopiowanie wydarzenia do swojego
kalendarza Google - kliknij w wydarzenie,
a następnie w "skopiuj do mojego
kalendarza"

W kalendarzu będą umieszczane tylko
poprawnie nazwane i oznakowane
wątki (data, pisownia itp.) Działy  |  Tematy/Start  |  Nowy temat  |  Przejdź do wątku  |  Szukaj  |  Widok bez stronicowania (rolka)  |  Zaloguj się   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 
 Widok z podziałem na strony: strona 1 z 3Strony:  1  2  3  ->  => 
01-08-21 16:43  Bielska Majówka Modelarska 2022 13-15 maja
Krys 

Na Forum:
Relacje w toku - 1
Galerie - 37
 

Korzystając z chwili wytchnienia od upałów, chciałbym zaprosić brać modelarską do Bielska Podlaskiego w dniach 13-15 maja 2022 r. na kolejną edycję Bielskiej Majówki Modelarskiej w Bielsku Podlaskim. Mam nadzieję że w przyszłym roku z Bożą pomocą uda się ją zorganizować w formie stacjonarnej. Pełny regulamin przedstawię w późniejszym terminie, dzisiaj tylko propozycja kategorii startowych w grupie wiekowej senior.

(S1) Samoloty jednopłatowe, jednosilnikowe
(S2) Samoloty jednopłatowe, wielosilnikowe
(S3) Samoloty odrzutowe
(S4) Samoloty wielopłatowe
(S5) Śmigłowce i wiatrakowce
(S50) Samoloty w skali 1/50 i mniejsze
(Sz) Szybowce i motoszybowce
(Pg1s) Tankietki i czołgi lekkie standard
(Pg1o) Tankietki i czołgi lekkie open
(Pg2s) Pozostałe pojazdy gąsienicowe i półgąsienicowe standard
(Pg2o) Pozostałe pojazdy gąsienicowe i półgąsienicowe open
(Pkcs) Pojazdy kołowe cywilne standard
(Pkco) Pojazdy kołowe cywilne open
(Pkws) Pojazdy kołowe wojskowe standard
(Pkws) Pojazdy kołowe wojskowe open
(Sw) Samochody wyścigowe
(P72/87) Pojazdy kołowe i gąsienicowe w skali 1/72 i mniejsze
(WoT1)Pojazdy pancerne z World of Paper Tanks
(WoT2) Dioramy z World of Paper Tanks
(Psz) Pojazdy szynowe i artyleria kolejowa
(A) Artyleria bez własnego napędu
(O1) Okręty w skali 1/1÷1/100
(O2) Okręty w skali 1/101÷1/200
(O3) Okręty w skali 1/201÷1/700
(O4) Statki
(O5) Statki i okręty do linii wodnej
(Op) Okręty podwodne
(Ż) Żaglowce
(B1) Budowle sakralne
(B2) Pozostałe budowle
(F) Figurki i zwierzęta
(SF) Rakiety i Sci-Fiction
(MoP) Modele budowane od podstaw
(SD) Stare dobre z wycinanek wydanych przed 1989r.
(D) Dioramy
(P) Pozostałe, nieujęte powyżej

Oprócz tego dwie kategorie specjalne:

-Ku zwycięstwu! Zgłaszamy modele obejmujące okres 1943-1945. Europejski teatr działań wojennych, dotyczy tylko aliantów.
- Architektura Bielska Podlaskiego i Cerkwie Prawosławne.

Kategorie wiekowe Młodzik i Junior pozostają bez zmian.

--

Post zmieniony (08-04-22 20:04)

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
13-03-22 13:47  Odp: Bielska Majówka Modelarska 2022
Krys 

Na Forum:
Relacje w toku - 1
Galerie - 37
 

Maj pomału się zbliża, więc najwyższy czas na przedstawienie regulaminu Bielskiej Majówki Modelarskiej 2022 w Bielsku Podlaskim .

I. ORGANIZATORZY.
Organizatorem konkursu modeli kartonowych "Bielska Majówka Modelarska" jest Osiedlowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim, Pracownia Modelarska "Kartonowy Tur".
II. CELE I ZADANIA KONKURSU.
1. Promocja modelarstwa kartonowego jako hobby i sposobu spędzania wolnego czasu i poszerzania przy tym wiedzy technicznej i historycznej.
2. Wymiana doświadczeń środowisk modelarskich w różnym wieku, a także integracja modelarzy.
3. Promocja miasta Bielsk Podlaski.
III. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU.
Konkurs połączony z wystawą i giełdą modelarską, odbędzie się w dniach 13-15 maj 2022 roku w budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Bielsku Podlaskim przy ul. Poniatowskiego 9.
PROGRAM KONKURSU:
13.05.2022
17.00-20.00: przyjmowanie modeli biorących udział w konkursie/wystawie
14.05.2022
10.00-14.00: przyjmowanie modeli biorących udział w konkursie/wystawie
14.00-19:00: ocena modeli konkursowych
10.00-19.00: giełda modelarska
13.00-19.00: zwiedzanie wystawy
15.05.2022
10.:00 - 14:00 - zwiedzanie wystawy, giełda modelarska
13:30 - 14:00 - aukcja charytatywna
14:00 - ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, zakończenie konkursu, wspólne zdjęcie.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE.
1. W konkursie mogą uczestniczyć modelarze indywidualni, modelarnie, kluby modelarskie.
2. Zarejestrowanie modeli do konkursu, a tym samym udział w konkursie-wystawie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż:
a) zgłoszony do konkursu model jest autorstwa osoby zgłaszającej/uczestnika;
b) pełnoletni uczestnik (senior) wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatorów swojego wizerunku w ramach konkursu w celach marketingowych i statystycznych, w tym w szczególności na zamieszczenie na oficjalnym profilu Kartonowego Tura na stronie: https://www.facebook.com/KoloModelarskieODK/, dokumentacji fotograficznej i filmowej konkursu,
c) przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny małoletniego uczestnika (młodzika, juniora,) wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku małoletniego uczestnika w ramach konkursu w celach marketingowych i statystycznych, w tym w szczególności na zamieszczenie na oficjalnym profilu Kartonowego Tura na stronie: https://www.facebook.com/KoloModelarskieODK/, dokumentacji fotograficznej i filmowej konkursu,
d) uczestnik (przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny małoletniego uczestnika) wyraża zgodę na ewentualne zamieszczenie fotografii zgłoszonego przez siebie modelu na oficjalnym profilu Kartonowego Tura na stronie: https://www.facebook.com/KoloModelarskieODK/, w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora,
e) uczestnik (uczestnik pełnoletni, przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny małoletniego uczestnika) wyraża zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska uczestnika na oficjalnym profilu Kartonowego Tura na stronie: https://www.facebook.com/KoloModelarskieODK/, w celach statystycznych (ogłoszenia wyników konkursu), oraz na forach internetowych na których umieszcza się informacje o konkursie.
f) uczestnik (uczestnik pełnoletni, przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny małoletniego uczestnika) wyraża zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska uczestnika, miejscowości z której pochodzi autor modelu na karcie startowej umieszczanej pod modelem w czasie konkursu.
3. Zgoda, o której mowa w pkt. b-e nie jest ograniczona czasowo.
4. Organizatorzy oświadczają, iż wizerunek uczestnika nie będzie użyty w sposób naruszający jego dobra osobiste.
5. Modele w kategorii WoT mogą być sklejone z wydanych publikacji lub pobrane i wydrukowane we własnym zakresie ze strony World of Tanks: https://worldoftanks.ru/ru/media/10/
6. Zaleca się dokonanie zgłoszenia przed rozpoczęciem konkursu za pomocą formularza on-line dostępnego na oficjalnym profilu Kartonowego Tura na stronie: https://www.facebook.com/KoloModelarskieODK/ za pomocą formularza zgłoszeniowego. Znacznie przyspieszy to czas wydawania kart startowych na miejscu. Możliwa jest rejestracja w dniu konkursu, tj. 13,14 maja 2022r., przed rozpoczęciem oceny modeli.
7. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora konkursu Bielska Majówka Modelarska dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracji oraz w samym konkursie (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
8. Chętni do uczestnictwa w giełdzie modelarskiej lub wystawie proszeni są o wcześniejszy kontakt z organizatorami, najpóźniej tydzień przed konkursem. Po tym terminie organizatorzy nie gwarantują miejsca.
9. Uczestnik zawodów może zgłosić nieograniczoną ilość modeli w danej klasie. W klasyfikacji będzie uwzględniony najlepszy model uczestnika w danej klasie.
10. Do konkursu przyjmowane są modele wykonane własnoręcznie z oryginalnych wycinanek polskich i zagranicznych oraz pobrane ze stron internetowych producentów wycinanki a także zaprojektowane od podstaw. Dokumentacja modelarska nie jest wymagana. Zgłoszony model może być jednak zaopatrzony w dokumentację, którą mogą stanowić np.: instrukcja budowy i malowania zawarta w zestawie lub dodatkowe materiały dokumentujące wykonane w modelu zmiany, przeróbki itp.
11. Modele dostarczane są i odbierane na koszt własny uczestnika. Modeli nie ubezpiecza się.
12. Konkurs odbędzie się w następujących grupach wiekowych:
Młodzik (M) – do 13 lat włącznie - liczy się rok urodzenia (2009)
Junior (J ) —14-18 lat
Senior (S) – powyżej18 lat
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo łączenia klas i kategorii wiekowych w przypadku małej ilości modeli w danej klasie.
14.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieoceniania modelu, jeśli został on zarejestrowany w nieodpowiedniej klasie lub kategorii.

V. KLASYFIKACJA MODELI.
Modele w grupach wiekowych młodzik i junior oceniane będą bez podziału na klasy Standard i Open. Część kategorii w grupie senior będzie rozegrana z podziałem na klasy.
1. Klasa STANDARD - modele sklejone z wycinanki, które zachowują oryginalne malowanie zaprezentowane w wycinance z możliwością użycia retuszu dobranymi kolorami farb. Dopuszcza się możliwość użycia elementów fototrawionych, tj. relingi, trapy, anteny, oraz metalowe lufy, owiewki wytłoczone z folii, nici, żyłki, gąsienice, nity, elementy wycinane za pomocą plotera laserowego.
2. Klasa OPEN - modele sklejone z wycinanki, modele wycięte w całości ploterem laserowym oraz modele budowane od podstaw-głównym materiałem jest papier, w których dopuszcza się wszelkie modyfikacje pokrycia - szpachlowanie, malowanie poszycia zewnętrznego modelu, dodawanie elementów elektronicznych, mechanicznych, fototrawionych, tłoczonych, trawionych, wyciętych za pomocą plotera laserowego.
MŁODZIK, JUNIOR
(S)Samoloty
(O) Statki i okręty
(Pk) Pojazdy kołowe
(Pg) Pojazdy gąsienicowe
(F) Figurki i zwierzęta
(B) Budowle
(SF) Rakiety i Sci-Fiction
( WoT) Modele World of Papertanks
SENIOR
(S1) Samoloty jednopłatowe, jednosilnikowe
(S2) Samoloty jednopłatowe, wielosilnikowe
(S3) Samoloty odrzutowe
(S4) Samoloty wielopłatowe
(S5) Śmigłowce i wiatrakowce
(S50) Samoloty w skali 1/50 i mniejsze
(Sz) Szybowce i motoszybowce
(Pg1s) Tankietki i czołgi lekkie standard
(Pg1o) Tankietki i czołgi lekkie open
(Pg2s) Pozostałe pojazdy gąsienicowe i półgąsienicowe standard
(Pg2o) Pozostałe pojazdy gąsienicowe i półgąsienicowe open
(Pkcs) Pojazdy kołowe cywilne standard
(Pkco) Pojazdy kołowe cywilne open
(Pkws) Pojazdy kołowe wojskowe standard
(Pkwo) Pojazdy kołowe wojskowe open
(P72/87) Pojazdy kołowe i gąsienicowe w skali 1/72 i mniejsze
(WoT1)Pojazdy pancerne z World of Paper Tanks
(WoT2) Dioramy z World of Paper Tanks
(Psz) Pojazdy szynowe i artyleria kolejowa
(A) Artyleria bez własnego napędu
(O1) Okręty w skali 1/1÷1/100
(O2) Okręty w skali 1/101÷1/200 i długości do 65cm
(O3) Okręty w skali 1/101÷1/200 i długości ponad 65cm
(O4) Okręty w skali 1/201÷1/700 i mniejsze
(O5) Statki
(O6) Statki i okręty do linii wodnej
(Op) Okręty podwodne
(Ż) Żaglowce
(B) Budowle
(F) Figurki i zwierzęta
(SF) Rakiety i Sci-Fiction
(MoP) Modele budowane od podstaw
(SD) Stare dobre z wycinanek wydanych przed 1989r.
(D) Dioramy
(P) Pozostałe, nieujęte powyżej
3. Oprócz tego kategoria specjalna:
- Architektura Bielska Podlaskiego i Cerkiew Prawosławna.
W tej kategorii zgłaszamy modele, które startują w kategorii dla siebie właściwej.
4. W kategorii specjalnej mogą brać udział modele nagrodzone w poprzedniej edycji Majówki, ale tylko w kategoriach podstawowych.
5. W kategoriach podstawowych nie mogą brać udziału modele nagrodzone w poprzednich edycjach Majówki.
6. Modele nagrodzone w Majówkach on-line mogą brać udział w konkursie stacjonarnym w 2022r.
7. Organizator zastrzega sobie prawo na łączenie klas, jak i ich podział, zależnie od ilości zgłoszonych modeli.
VI. ZASADY OCENY I NAGRODY.
1. Zgłoszone do konkursu modele ocenia komisja konkursowa powołana przez organizatorów. Modele oceniane będą na zasadzie podoba się/nie podoba się. Pod uwagę będzie brana estetyka i wkład pracy, oryginalność, precyzja. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega oprotestowaniu.
2. Sędzią głównym jest Pan Krzysztof Gliwa i on powołuje sędziów oceniających.
3. Próba wpływu na decyzje sędziowskie będzie skutkowała wykluczeniem z zawodów takiej osoby.
4. Modele wystawiane w gablotach na czas oceny muszą być z nich wyjęte. Modele pozostawione w gablotach nie będą oceniane.
5. Modele prezentowane w nienaturalny dla modelu sposób ( zdjęta wieża czołgu, zdjęte płyty pancerza, leżące na płycie lotniska uzbrojenie samoloty itp.), modele z figurkami oraz modele przedstawiające jakąś sytuację zgłaszamy do dioram.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieoceniania modelu, jeśli został on zarejestrowany w nieodpowiedniej klasie lub kategorii.
7. W grupie wiekowej senior za rozegraną kategorię uważamy tą w której było min. 5 modeli 3 wykonawców, w innym przypadku kategorie będą łączone.
8. W każdej kategorii nagrodzone będą 3 najlepsze modele 1, 2 lub 3 miejscem. Oprócz medali i dyplomów przewidziane są nagrody rzeczowe.
9. Najlepszy model w danej grupie wiekowej otrzyma nagrodę Grand Prix Kartonowego Tura.
10. Organizatorzy dopuszczają fundowanie nagród specjalnych przez kluby modelarskie, wydawnictwa lub osoby prywatne.
Kontakt:
Krzysztof Gliwa
gliwak@op.pl
+ 48696432726

--

Post zmieniony (14-03-22 17:58)

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
04-04-22 21:45  Odp: Bielska Majówka Modelarska 2022
Krys 

Na Forum:
Relacje w toku - 1
Galerie - 37
 

Miło mi jest poinformować że honorowy patronat nad Majówką objął Burmistrz Bielska Podlaskiego Pan Jarosław Borowski.

--
KARTONOWY TUR
Zrobione: BTR 60 PB, PTS, ZU 23-2, Bofors wz.36 plot, C2P, Pz.Kpfw I Ausf F, H 13 C Sioux, Grecka Cerkiew, TKS, Kfz 14 Adler, Aerosanie RF-8,Bofors wz.36 37mm ppanz., drezyna TK, drezyna R, wz.29, wz.34,Putiłówka
W budowie: Su 76M

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
05-04-22 17:45  Odp: Bielska Majówka Modelarska 2022
Krys 

Na Forum:
Relacje w toku - 1
Galerie - 37
 

Z przykrością muszę Was poinformować iż internat Zespołu Szkół Nr 4 od maja będzie przebudowywany. W związku z tym nie będzie możliwości skorzystania z noclegów na jego terenie. Jestem obecnie w trakcie szukania zastępstwa dla tej lokalizacji. Integracja mała i duża odbędzie się w budynku ODK SM ul. 11 Listopada 10, czyli w miejscu pierwszej Majówki. Odpowiedzialny za nią jak zwykle Irek :) .

--
KARTONOWY TUR
Zrobione: BTR 60 PB, PTS, ZU 23-2, Bofors wz.36 plot, C2P, Pz.Kpfw I Ausf F, H 13 C Sioux, Grecka Cerkiew, TKS, Kfz 14 Adler, Aerosanie RF-8,Bofors wz.36 37mm ppanz., drezyna TK, drezyna R, wz.29, wz.34,Putiłówka
W budowie: Su 76M

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
10-04-22 15:16  Odp: Bielska Majówka Modelarska 2022 13-15 maja
Krys 

Na Forum:
Relacje w toku - 1
Galerie - 37
 

Najwyższy czas przedstawić Wam możliwości noclegowe na czas konkursu. Oto kilka adresów:

- Hotel UNIBUS ul. Widowska 4 tel. 85-730-03-03
- Best East ul. Jagiellońska 26 tel. 519 300 567
- Filin House ul. Kluka 12 tel. 602 746 921
- Noclegi Kozłowscy ul. Górna 45 tel. 501 381 869
- Autotechnika ul. Białostocka 86 tel. 660 990 536
- Pokoje u Wojtka ul. Wojska Polskiego 47A tel. 798 812 501
- Kwatery Prywatne ul. Mickiewicza 182 tel. 857308116, 601 776 332
- Pokoje Gościnne Grażyna Chmur ul. Hołowieska 81 tel. 500 695 350

I parę adresów dla tych którzy by chcieli odpocząć na łonie natury:

- Hotel Cztery Pory Roku Piliki 133 k.Bielska Podlaskiego tel.856550554
- Gamp Suchowolce 2A tel. 727 936 662
- Koszarka Ploski 201 tel. 607 168 160
- Chutor nad Narwią Ploski 204 tel. 881 561 024

Z przedstawionych noclegów najbardziej optymalny wydaje mi się Hotel Unibus. Na dzień dzisiejszy ponad 80 wolnych miejsc w dniach 13-15 maja. Hotel posiada duży parking, w cenie noclegu wliczone jest śniadanie. Stosunkowo niedaleko od miejsca konkursu-integracji.

--
KARTONOWY TUR
Zrobione: BTR 60 PB, PTS, ZU 23-2, Bofors wz.36 plot, C2P, Pz.Kpfw I Ausf F, H 13 C Sioux, Grecka Cerkiew, TKS, Kfz 14 Adler, Aerosanie RF-8,Bofors wz.36 37mm ppanz., drezyna TK, drezyna R, wz.29, wz.34,Putiłówka
W budowie: Su 76M

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
18-04-22 09:44  Odp: Bielska Majówka Modelarska 2022 13-15 maja
Krys 

Na Forum:
Relacje w toku - 1
Galerie - 37
 

Miło mi jest poinformować,iż w trakcie Majówki wystawiać się będą:
- Podlaska Grupa Modelarstwa Kolejowego z makietą stacji kolejowej w Bielsku Podlaskim, czyli krótko, będą kolejki elektryczne w skali H0.
- Cobi światowy lider klocków konstrukcyjnych, zaprezentuje swoje najnowsze produkty, w tym nową grę. Dzieci będą miały możliwość pobawić się klockami.
Konkurs wraz z imprezami towarzyszącymi przeradza się w festyn rodzinny.

--
KARTONOWY TUR
Zrobione: BTR 60 PB, PTS, ZU 23-2, Bofors wz.36 plot, C2P, Pz.Kpfw I Ausf F, H 13 C Sioux, Grecka Cerkiew, TKS, Kfz 14 Adler, Aerosanie RF-8,Bofors wz.36 37mm ppanz., drezyna TK, drezyna R, wz.29, wz.34,Putiłówka
W budowie: Su 76M

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
19-04-22 17:38  Odp: Bielska Majówka Modelarska 2022 13-15 maja
Krys 

Na Forum:
Relacje w toku - 1
Galerie - 37
 

Miło mi jest poinformować Was, iż swoje puchary we wszystkich grupach wiekowych fundują:
1) Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
2) Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim
3) Komendant WKU/WCR w Bielsku Podlaskim

--
KARTONOWY TUR
Zrobione: BTR 60 PB, PTS, ZU 23-2, Bofors wz.36 plot, C2P, Pz.Kpfw I Ausf F, H 13 C Sioux, Grecka Cerkiew, TKS, Kfz 14 Adler, Aerosanie RF-8,Bofors wz.36 37mm ppanz., drezyna TK, drezyna R, wz.29, wz.34,Putiłówka
W budowie: Su 76M

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
21-04-22 15:42  Odp: Bielska Majówka Modelarska 2022 13-15 maja
Krys 

Na Forum:
Relacje w toku - 1
Galerie - 37
 

I mamy kolejny puchar.
Za najlepszy/najciekawszy model/modele "Wrzesień`39"

--
KARTONOWY TUR
Zrobione: BTR 60 PB, PTS, ZU 23-2, Bofors wz.36 plot, C2P, Pz.Kpfw I Ausf F, H 13 C Sioux, Grecka Cerkiew, TKS, Kfz 14 Adler, Aerosanie RF-8,Bofors wz.36 37mm ppanz., drezyna TK, drezyna R, wz.29, wz.34,Putiłówka
W budowie: Su 76M

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
22-04-22 18:20  Odp: Bielska Majówka Modelarska 2022 13-15 maja
Krys 

Na Forum:
Relacje w toku - 1
Galerie - 37
 

W związku z pytaniami odnośnie współpracy z śpieszę poinformować, iż ma się dobrze. Tak jak i w poprzedniej edycji stacjonarnej konkursu, tak i w tym roku, będą sponsorami nagród w kategoriach pancernych. W przypadku seniorów będzie to sprzęt komputerowy firmy Konix. Dzieciaki dostaną zestawy Revella. Dla chętnych będą dostępne kody bonusowe do gry WoT. Jeśli chodzi o WoWs, to mieli dołączyć do nas w tym roku. Niestety wojna pokrzyżowała wszelkie plany, główna ich siedziba znajdowała się w Kijowie.

--
KARTONOWY TUR
Zrobione: BTR 60 PB, PTS, ZU 23-2, Bofors wz.36 plot, C2P, Pz.Kpfw I Ausf F, H 13 C Sioux, Grecka Cerkiew, TKS, Kfz 14 Adler, Aerosanie RF-8,Bofors wz.36 37mm ppanz., drezyna TK, drezyna R, wz.29, wz.34,Putiłówka
W budowie: Su 76M

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
25-04-22 22:51  Odp: Bielska Majówka Modelarska 2022 13-15 maja
Hator   

Aukcja na rzecz kolegów-modelarzy z Ukrainy.
W trakcie Bielskiej Majówki Modelarskiej 2022 odbędzie się aukcja charytatywna, z której dochód przeznaczymy na pomoc naszym kolegom z Ukrainy. Nie każdy z Was będzie obecny na konkursie w Bielsku Podlaskim, dlatego też będzie możliwość licytowania tego, co poniżej, na forum Konradus.com w dziale Giełda Kartonowa .
Podane kwoty są: wartością modelu(zestawu)/ kwotą od której zaczynamy licytację.

MODEL-KOM
M4+ Long Tom ( model+ szkielet laserowy + gąsienice)-298pln/240pln

Sklej Model
Czołg M4 Sherman (model + szkielet i gąsienice) z autografem autora - 165 pln/165pln

Szkutnik
USS Hornet CV8 1/200 + szkielet- 308+120pln -428pln/340pln

Shipyard
Galeon Elżbietański Revenge 1588r. - 100pln/100pln

Model Hobby
IJN Mogami+ dodatki- 253+dodatki -ok.500pln/400pln

Seahorse
VOC "Duyfken" + pełen zestaw dodatków -154pln/120pln

WAK
MiG-29MU (ukraiński) + lasery z autografami J. Janukowicza i M.Dworzeckiego-2 zestawy - 75pln/75pln za1szt

JSC
HMS Hood z laserami- 72 pln/72pln

Fly Model
Kruzensztern - 185pln/150pln

Bumażnoje Modelirowanie.
Są to jedne z ostatnich modeli tego wydawnictwa, które już nie istnieje.
Czarna Perła- 80pln/80pln
MoAZ-546P-100pln/100pln

Budinok Papieru/Dom Bumagi
Fregata Hetman Sachajdaczny z autografem i dedykacją ostatniego kapitana okrętu- 250pln/250plnCOBI
P 51D w skali 1/32 -130pln/115pln


Extra Model
Zestaw Pz.Kpfw. KW-1B 756(R) (model+szkielet+gąsienice) z autografem autora- 150pln/120pln

KW Karton Model
P-39 z autografem autora- 50pln/50pln

Koszulka konkursowa z 2019 r. z rysunkiem P 11c w rozmiarze L -50pln/50pln
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/278576216_5047748892005286_3409649141650221292_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-5&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=iwBt3WaO0egAX_0FZDA&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=00_AT-CEYGpgKyikpPuA3_YYRVKtgY8BaFNwuODNnqv_llxpA&oe=6269F9B6

Zestaw 4 kubków konkursowych z lat 2019-2022 - 60pln/60pln

Na razie są 3. Czwarty dołączy na bieżącej Majówce 2022

Do wylicytowanej kwoty należy doliczyć koszt przesyłki.
Aukcja kończy się dnia 12 maja o godz. 23:59.

Finałowa licytacja 15 maja o godz. 13:30, w trakcie Bielskiej Majówki Modelarskiej 2022
Chętni przekazać coś na licytację proszeni są o umieszczanie informacji w wiadomości prywatnej. Post główny zostanie zaktualizowany.
Licytujemy pod postem w dziale Giełda Kartonowa , podając przedmiot i proponowaną kwotę.

Serdecznie Zapraszam do wzięcia udziału w aukcji w imieniu organizatora.

--

Post zmieniony (26-04-22 10:12)

Odpowiedz na tę wiadomość 
 Tematy/Start  |  Wyświetlaj drzewo   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 
 Widok z podziałem na strony: strona 1 z 3Strony:  1  2  3  ->  =>