KALENDARZ MODELARSKI   
Regulamin i rejestracja regulamin forum  jak wstawiac grafike, linki itp do wiadomosci grafika i linki w postach

Kalendarium imprez modelarskich. Zapowiedzi konkursów, wystaw, zlotów i spotkań. Proszę o wpisywanie dat spotkań w zapowiedziach.
Legenda:

Konkursy, wystawy, festiwale
Spotkania grupowe
Inne wydarzenia: pokazy lotnicze,
zloty pojazdów militarnych i żaglowców,
rekonstrukcje historyczne itp.Link do wątku - kliknij w wydarzenie,
a następnie w link w wierszu "Opis"

Lokalizacja wydarzenia - kliknij
w wydarzenie, a następnie w "mapa"

Kopiowanie wydarzenia do swojego
kalendarza Google - kliknij w wydarzenie,
a następnie w "skopiuj do mojego
kalendarza"

W kalendarzu będą umieszczane tylko
poprawnie nazwane i oznakowane
wątki (data, pisownia itp.) Działy  |  Tematy/Start  |  Nowy temat  |  Przejdź do wątku  |  Szukaj  |  Widok ze stronicowaniem  |  Zaloguj się   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 
20-05-21 15:23  VI Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych, Czarna Białostocka 10-11 lipiec 2021
lukasold   

Zapraszamy wszystkich na kolejną odsłonę konkursu w Czarnej Białostockiej. Ci co byli wiedzą o co chodzi. Ci co nie byli-mają okazję poznać co to znaczy Podlaska gościnność. Konkurs stacjonarny odbędzie się w ramach Dni Miasta Czarna Białostocka. Więcej informacji wkrótce. Osoby i wydawnictwa chętne na stoiska proszę o kontakt ze mną różnymi kanałami. lukasold@gmail.com, 609506710, messenger, WhatsApp itd.

Post zmieniony (20-05-21 15:24)

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
25-05-21 13:17  Odp: VI Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych, Czarna Białostocka 10-11 lipiec 2021
lukasold   

Regulamin Konkursu juz jest:

VI Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych
Czarna Białostocka, 10-11.07.2021r.

I. Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Czarnej Białostockiej.

II. Cele i zadania konkursu;
-promocja modelarstwa kartonowego jako hobby i sposób spędzania wolnego czasu,
-wymiana doświadczeń środowisk modelarskich w różnym wieku, a także integracja modelarzy,
-promocja miasta i gminy Czarna Białostocka.

III. Termin i miejsce konkursu.
Konkurs, połączony z wystawą modelarską odbędzie się w dniach 10-11 lipca 2021 roku w hali sportowej przy ulicy Konopnickiej 7, Czarna Białostocka. Konkurs będzie jedną z imprez towarzyszących obchodom Dni Miasta Czarna Białostocka.

Program konkursu:
10.07.2021: 10.00-14.00 przyjmowanie modeli biorących udział w konkursie/wystawie
14.00-18.00 ocena modeli konkursowych
12.00-19.00 zwiedzanie wystawy, giełda modelarska,

11.07.2021: 10.00-13.00 zwiedzanie wystawy, giełda modelarska,
13.00 ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, zakończenie konkursu, wydawanie modeli po zakończeniu konkursu.

IV. Warunki uczestnictwa w imprezie.
1. W konkursie mogą uczestniczyć modelarze indywidualni, modelarnie, kluby modelarskie
2. Złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej, a tym samym udział w konkursie-wystawie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż:
a) zgłoszony do konkursu model jest autorstwa uczestnika;
b) pełnoletni uczestnik (senior) wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatorów swojego wizerunku w ramach konkursu w celach marketingowych i statystycznych, w tym w szczególności na zamieszczenie na stronie internetowej www.dkczarna.com oraz profilu Facebook dokumentacji fotograficznej i filmowej konkursu,
c) przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny małoletniego uczestnika (juniora) wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianiewizerunku małoletniego uczestnika w ramach konkursu w celach marketingowych i statystycznych, w tym w szczególności na zamieszczenie na stronie internetowej www.dkczarna.com oraz profilu Facebook dokumentacji fotograficznej i filmowej konkursu,
d) uczestnik (przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny małoletniego uczestnika) wyraża zgodę na ewentualne zamieszczenie fotografii zgłoszonego przez siebie modelu na stronie internetowej www.dkczarna.com oraz profilu Facebook w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora,
e) uczestnik (przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny małoletniego uczestnika) wyraża zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska uczestnika na stronie internetowej www.dkczarna.com oraz profilu Facebook w celach statystycznych (ogłoszenia wyników konkursu).
3. Zgoda, o której mowa w pkt. b-d nie jest ograniczona czasowo.
4. Organizatorzy oświadczają, iż wizerunek uczestnika (małoletniego uczestnika) nie będzie użyty w sposób naruszający jego dobra osobiste.
5.Zaleca się dokonanie zgłoszenia przed rozpoczęciem konkursu za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie internetowej Domu Kultury www.dkczarna.com lub forach modelarskich- za pomocą formularza zgłoszeniowego. Znacznie przyspieszy to czas wydawania kart startowych na miejscu. Każdy model to oddzielne zgłoszenie. Możliwa jest rejestracja w dniu konkursu, tj. 10 lipca 2021r., przed rozpoczęciem oceny modeli.
6. Chętni do uczestnictwa w giełdzie modelarskiej lub wystawie proszeni są o wcześniejszy kontakt z organizatorami, najpóźniej tydzień przed konkursem. Po tym terminie organizatorzy nie gwarantują miejsca.
7. Uczestnik zawodów może zgłosić nieograniczoną ilość modeli w danej klasie. W klasyfikacji będzie uwzględniony najlepszy model uczestnika w danej klasie.
8. Do konkursu przyjmowane są modele wykonane własnoręcznie z oryginalnych wycinanek polskich i zagranicznych oraz pobrane ze stron internetowych producentów wycinanki a także zaprojektowane od podstaw.Dokumentacja modelarska nie jest wymagana. Zgłoszony model może być jednak
zaopatrzony w dokumentację, którą mogą stanowić np.: instrukcja budowy i malowania zawarta w zestawie lub dodatkowe materiały dokumentujące wykonane w modelu zmiany,
przeróbki itp.
9. Modele dostarczane są i odbierane na koszt własny uczestnika. Modeli nie ubezpiecza się.
10. Modele, które zostały wyróżnione w poprzednich edycjach konkursu nie mogą brać udziału w rywalizacji; mogą brać udział tylko w wystawie
11. Konkurs odbędzie się w następujących grupach wiekowych:
Młodzik(M) – do 13 lat włącznie - liczy się dokładna data urodzenia
Junior (J ) —14-18 lat – liczy się dokładna data urodzenia
Senior (S) – powyżej 18 lat
12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo łączenia klas i kategorii wiekowych w przypadku małej ilości modeli w danej klasie.
13. Rywalizacja modeli w danej kategorii odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia do konkursu przynajmniej 5 modeli 3 różnych wykonawców.

V. Klasyfikacja modeli.
Modele w grupach wiekowych młodzik i junior oceniane będą bez podziału na klasy Standard i Open. Część kategorii w grupie senior będzie rozegrana z podziałem na klasy - w zależności od ilości zgłoszonych modeli. Grupy wiekowe wydzielone na podstawie dokładnej daty urodzenia.

Klasa STANDARD-modele sklejone z wycinanki, które zachowują oryginalne malowanie zaprezentowane w wycinance z możliwością użycia retuszu dobranymi kolorami farb. Dopuszcza się możliwość użycia elementów fototrawionych, tj. relingi, trapy, anteny, oraz metalowe lufy, owiewki wytłoczone z folii, nici, żyłki, gąsienice, nity, elementy wycinane za pomocą plotera laserowego – wydane jako zestaw dedykowany temu modelowi.
Klasa OPEN- modele sklejone z wycinanki, modele wycięte w całości ploterem laserowym oraz modele budowane od podstaw-głównym materiałem jest papier, w których dopuszcza się wszelkie modyfikacje pokrycia - szpachlowanie, malowanie poszycia zewnętrznego modelu, dodawanie elementów elektronicznych, mechanicznych, fototrawionych, tłoczonych, trawionych, wyciętych za pomocą plotera laserowego.

MŁODZIK (do 13 lat):
Samoloty (S)
Statki i Okręty (O)
Pojazdy Kołowe i Szynowe(Pk)
Pojazdy Gąsienicowe (Pg)
Figurki i zwierzęta (F)
Budowle (B)
Rakiety i Sci-Fiction (SF)
Budowle Cz-Bcka (Cz.B)

JUNIOR (14-18):
Samoloty (S)
Statki i Okręty (O)
Pojazdy Kołowe i Szynowe(Pk)
Pojazdy Gąsienicowe (Pg)
Figurki i zwierzęta (F)
Budowle (B)
Rakiety i Sci-Fiction (SF)
Budowle Cz-Bcka (Cz.B)

Senior (powyżej 18 lat):
Samoloty wielopłatowe (S1)
Samoloty jednopłatowe, jednosilnikowe (S2)
Samoloty jednopłatowe, wielosilnikowe (S3)
Samoloty odrzutowe (S4)
Śmigłowce (S5)
Pojazdy gąsienicowe, Standard (PgS)
Pojazdy gąsienicowe, Open, (PgO)
Pojazdy kołowe wojskowe, Standard (PkwS)
Pojazdy kołowe wojskowe, Open (PkwO)
Pojazdy kołowe cywilne (Pkc)
Pojazdy szynowe (Psz)
Artyleria bez napędu (A)
Statki i okręty do 65cm (O1)
Statki i okręty powyżej 65 cm (O2)
Statki i okręty do linii wodnej (O3)
Okręty podwodne (Op)
Żaglowce (Ż)
Budowle (B)
Budowle Cz-Bcka (Cz.B)
Dioramy (D)
Figurki i zwierzęta (F)
Rakiety i Sci-Fiction (SF)
Inne (I) - modele nietypowe, które jest ciężko sklasyfikować do którejkolwiek z powyższych kategorii.


VI. Zasady oceny i nagrody.
1.Zgłoszone do konkursu modele ocenia komisja konkursowa powołana przez organizatorów. Modele oceniane będą na zasadzie podoba się/nie podoba się. Pod uwagę będzie brana estetyka i wkład pracy, oryginalność, precyzja. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega oprotestowaniu.
UWAGA!!! Modele błędnie zgłoszone do nie tej kategorii co trzeba (np. pojazdy z waloryzacją zgłoszone w klasie standard) NIE BĘDĄ brane pod uwagę w czasie oceny. Jeśli ktoś nie jest pewny czy zgłosił model prawidłowo, będzie możliwa korekta na miejscu, ale przed rozpoczęciem sędziowania.
2. W grupach wiekowych Młodzik i Junior nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca (Medale i nagrody rzeczowe). W grupie Senior najlepsze modele w danej klasie nagrodzone zostaną wyróżnieniami i nagrodami rzeczowymi (w miarę możliwości).
3. Najlepszy model w danej grupie wiekowej otrzyma nagrodę Grand Prix
4. Organizatorzy dopuszczają fundowanie nagród specjalnych przez kluby modelarskie, wydawnictwa lub osoby prywatne.

Kontakt
Łukasz Ołdakowski
609506710
lukasold@gmail.com
www.dkczarna.com


DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych podczas przeprowadzenia
konkursu jest Dom Kultury w Czarnej Białostockiej ul. Kościelna 8, 16 – 020 Czarna Białostocka
2. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia konkursu. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne i konieczne dla wzięcia udziału w konkursie. Podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji
konkursu – (art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. (dalej jako „RODO”).
3. Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu.
4. W celu przygotowań do konkursu Administrator może powierzyć przetwarzanie danych
osobowych podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej, promocyjnej i
organizacyjnej lub fundatorom nagród w celu realizacji prawa do przekazania nagrody.
5. Osobom, które podali swoje dane osobowe przysługuje prawo do: - dostępu do treści swoich
danych osobowych, możliwości ich poprawienia lub sprostowania, - żądania usunięcia danych
osobowych ze zbiorów Administratora lub ograniczenia ich przetwarzania, jeżeli są to dane, które
nie powodują niemożności wywiązania się z obowiązku realizacji zawodów – (art. 6 ust. 1 lit. c)
rozporządzenia RODO).
6. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest niezgodne z
obowiązującym rozporządzeniem, osobie przekazującej swoje dane osobowe przysługuje prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Kwestie związane z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych mogą być
kierowane przez uprawnioną osobę do Inspektora Ochrony Danych pod adres e-mail:
dkczarnabial@gmail.com

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
23-06-21 08:37  Odp: VI Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych, Czarna Białostocka 10-11 lipiec 2021
lukasold   

Coraz częściej się pytacie odnośnie zgłaszania modeli-gdzie link. A więc link jest tutaj

https://forms.gle/XwArzmi3HL2gyH9T6

Tak jak w poprzednich latach jedno zgłoszenie na model. Link będzie aktywnydo czwartku/piątku przed rozpoczęciem konkursu. W sobotę będzie można zgłosić model ręcznie.

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
23-06-21 16:48  Odp: VI Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych, Czarna Białostocka 10-11 lipiec 2021
Krys 

Na Forum:
Relacje w toku - 1
Galerie - 32
 

Pozwoliłem se uaktywnić link

https://forms.gle/XwArzmi3HL2gyH9T6

--
KARTONOWY TUR
Zrobione: BTR 60 PB, PTS, ZU 23-2, Bofors wz.36 plot, C2P, Pz.Kpfw I Ausf F, H 13 C Sioux, Grecka Cerkiew, TKS, Kfz 14 Adler, Aerosanie RF-8,Bofors wz.36 37mm ppanz., drezyna TK, drezyna R
W budowie: Su 76M

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
03-07-21 14:19  Odp: VI Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych, Czarna Białostocka 10-11 lipiec 2021
lukasold   

Najwyższy czas zaprezentować wszystkich sponsorów, najszybciej na jednym plakacie:


A gdyby ktoś zapomniał gdzie się będziemy wystawiać to przypominam , że na hali sportowej w Czarnej Białostockiej (jest tylko jedna).


Jeśli chodzi o nasze standardowe wyróżnienia dla seniorów to są już ulepione, i będą czekać na Was jak zawsze. 

Po raz kolejny zapraszam do wcześniejszego zgłaszania modeli przez link w poprzednim poście. Ułatwi nam to pracę na miejscu, a jak wiecie nie ma nas za dużo (ja i Ewa, co robi świetne grafiki i plakaty dla naszego Domu Kultury) - na stan obecny prawie setka modeli już jest i ciągle przybywa. 

Główny nocleg, jak i impreza integracyjna odbędzie się w Villa Helena, Czarna Wieś Kościelna
, w tym roku, niestety nie ma miejsca w "pokoje Rudnia"
Gdyby ktoś na ostatnią chwilę poszukiwał jeszcze noclegów, to dajcie znać, sądzę że można coś jeszcze znaleźć. 

Z kartonowym pozdrowieniem
Łukasz

--

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
04-07-21 16:34  Odp: VI Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych, Czarna Białostocka 10-11 lipiec 2021
Wydawnictwo WAK   

Wydawnictwo: 
Zapowiedzi i nowości


Promocja! Promka! "Czarna Białostocka 2021"
Osoby odwiedzające konkurs w Czarnej Białostockiej mogą w dniach 28.06 – 8.07.2021 złożyć zamówienie, które będzie do odbioru osobistego w dniach 10-11.07.2021 na naszym stoisku promocyjnym. Odbiór i płatność wyłącznie(!) na konkursie w Czarnej Białostockiej. W ramach tej promocji wszystkie modele WAK i WAK Extra oraz papier/tektura objęte są rabatem -25% od aktualnej ceny detalicznej, pozostałe towary objęte są rabatem -10% od aktualnej ceny detalicznej. Promocja nie dotyczy zestawów specjalnych, oraz towarów przecenionych i będących w promocji. Zamówienie prosimy o składnie mejlem na adres modele@wak.pl z tytułem „Promocja Czarna Białostocka 2021".
Szczególnie polecamy ten sposób zamawiania modeli, ponieważ ostatnio na konkursy wozimy nie całą ofertę, a w większości do tego tylko po jednym egzemplarzu i uwaga ze względu na ograniczenia transportowe w Czarnej nie będziemy mieli "laserów/owiewek" i jeszcze kilku rzeczy - po prostu kierowca urósł i mniej się mieści w WAKmobilu.

--
-----------------------------------------------
http://www.wak.pl
-----------------------------------------------------------------------
http://www.facebook.com/WAKpl

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
08-07-21 20:39  Odp: VI Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych, Czarna Białostocka 10-11 lipiec 2021
Pranas 

Na Forum:
Relacje w toku - 1


 - 5

Od Studii modelarstwa redukcijnego Centrum tworczosci dzieci i mlodziezy miasta Gargždai wieziemi nasz tradicijny Pucharz "Mlodziez - Mlodziezy" za najlepszy model kartonowy w grupach wiekowych Mlodzik - Junior. Ale tym razem naszej mlodziezy nie bedzie - tylko modele - i najlepszy model bedzie wybierac tylko ja.
Jutro 11.30 ruszymy do Czarnej :D

Post zmieniony (08-07-21 20:45)

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
09-07-21 12:16  Odp: VI Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych, Czarna Białostocka 10-11 lipiec 2021
lukasold   

Zgłaszanie elektroniczne już zamknięte. Jak coś to zapraszam do stanowiska rejestracji jutro rano. Będzie można jeszcze zgłosić modele na miejscu. Na chwilę obecną zgłoszonych jest 216 modeli kartonowych. Zapowiada się piękna uczta modelarska.
Czołgiem.
Łukasz

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
12-07-21 18:45  Odp: VI Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych, Czarna Białostocka 10-11 lipiec 2021
Dziadek-Tadek 

Na Forum:
Relacje w toku - 1
Relacje z galerią - 1
 

Można prosić o jakieś zdjęcia z imprezy.

--
Co by tu jeszcze ... skleić panowie?

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
13-07-21 11:50  Odp: VI Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych, Czarna Białostocka 10-11 lipiec 2021
Tomasz K. Na Forum:
Relacje w toku - 3
Relacje z galerią - 5
Galerie - 42


 - 11

Podziękowania dla Łukasza i pozostałych organizatorów za wydarzenie. Dobrze było się spotkać po miesiącach.
Parę zdjęć ode mnie.

--
Pozdrawiam!
Po za klejeniem - malarstwo i rysunek http://sabbstone.deviantart.com/

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
13-07-21 19:26  Odp: VI Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych, Czarna Białostocka 10-11 lipiec 2021
Dziadek-Tadek 

Na Forum:
Relacje w toku - 1
Relacje z galerią - 1
 

Dzięki Tomek za wrzucenie zdjęć.

--
Co by tu jeszcze ... skleić panowie?

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
13-07-21 20:48  Odp: VI Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych, Czarna Białostocka 10-11 lipiec 2021
Pranas 

Na Forum:
Relacje w toku - 1


 - 5

Moje zdjecia tu - tylko modele i... Jerzy Donczyk :D
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4153505654692365&type=3

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
21-07-21 21:12  Odp: VI Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych, Czarna Białostocka 10-11 lipiec 2021
Pranas 

Na Forum:
Relacje w toku - 1


 - 5

Troszke mojich zdjec z konkursu:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4153505654692365&type=3

Odpowiedz na tę wiadomość 
 Tematy/Start  |  Wyświetlaj drzewo   Nowszy wątek  |  Starszy wątek