KALENDARZ MODELARSKI   
Regulamin i rejestracja regulamin forum  jak wstawiac grafike, linki itp do wiadomosci grafika i linki w postach

Kalendarium imprez modelarskich. Zapowiedzi konkursów, wystaw, zlotów i spotkań. Proszę o wpisywanie dat spotkań w zapowiedziach.
Legenda:

Konkursy, wystawy, festiwale
Spotkania grupowe
Inne wydarzenia: pokazy lotnicze,
zloty pojazdów militarnych i żaglowców,
rekonstrukcje historyczne itp.Link do wątku - kliknij w wydarzenie,
a następnie w link w wierszu "Opis"

Lokalizacja wydarzenia - kliknij
w wydarzenie, a następnie w "mapa"

Kopiowanie wydarzenia do swojego
kalendarza Google - kliknij w wydarzenie,
a następnie w "skopiuj do mojego
kalendarza"

W kalendarzu będą umieszczane tylko
poprawnie nazwane i oznakowane
wątki (data, pisownia itp.) Działy  |  Tematy/Start  |  Nowy temat  |  Przejdź do wątku  |  Szukaj  |  Widok bez stronicowania (rolka)  |  Zaloguj się   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 
 Widok z podziałem na strony: strona 1 z 2Strony:  1  2  -> 
06-05-19 22:40  Warszawski Festiwal Modelarski BABARYBA 8-9 czerwca 2019.
Andrzej Px48 Na Forum:
Galerie - 5


 - 1

Witam koleżeństwo.
Jako że ubiegłoroczna edycja festiwalu okazała się naszym małym kartonowym sukcesem czas przedstawić tegoroczną odsłonę.


REGULAMIN
Warszawski Festiwal Modelarski
BABARYBA 2019
8-9.06.2019


1. ORGANIZATOR
• IPMS Warszawa
• Quasi Warszawski Klub Anonimowego Kartonoholika
• Urząd Dzielnicy Ursynów
• Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów

2. PATRONAT
- SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO
- NARODOWE MUZEUM TECHNIKI w Warszawie

3. LOKALIZACJA
Hala Arena Ursynów ul. rtm. Pileckiego 22

4. RODZAJE KONKURSÓW
W ramach imprezy odbędą się 3 niezależne konkursy modelarskie:
• Konkurs o Syrenią Łuskę - ocena modeli według ustalonej punktacji, na podstawie dokumentacji dołączonej do modeli
• Festiwal modeli plastikowych
• Festiwal modeli Kartonowych
Wszystkie konkursy mają charakter otwarty, mogą w nich uczestniczyć modelarze indywidualni jak i zrzeszeni w klubach i modelarniach. W ramach imprezy Burmistrz dzielnicy Ursynów przyzna 10 Ursynowskich Niedźwiedzi - wyróżnienia dla najciekawszych prac zaprezentowanych na Festiwalu - system oceny subiektywny czyli "najbardziej spodobał nam się"

5. CEL
• Popularyzacja modelarstwa redukcyjnego jako interesującej formy rozwijania zainteresowań techniczno-historycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
• Promowanie modelarstwa, jako ciekawej formy spędzania wolnego czasu i sposobu aktywizacji lokalnych grup społecznościowych.

6. GRUPY WIEKOWE
Młodzik: urodzony w 2007 i później
Junior: urodzony w latach 2006-2002
Senior: urodzony w 2001 i wcześniej

7. POSTANOWIENIA OGÓLNE
• Festiwal jest połączony z wystawą dla zwiedzających
• Modele można zgłaszać tylko przez Internet
• warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej do dnia 6.06.2019 do godziny 24:00
• Model zgłoszony w nieodpowiedniej kategorii nie zostanie oceniony
• Organizatorzy nie pobierają opłaty startowej
• organizatorzy nie startują w festiwalu ani w konkursie
• Komisja Sędziowska w razie wątpliwości co do autorstwa modelu może przeprowadzić z wystawcą bądź wykonawcą rozmowę potwierdzającą autorstwo modelu.
• Młodzik czy Junior na specjalne życzenie może zgłosić udział w klasach Seniorskich i będzie wtedy traktowany jak senior z wszelkimi tego konsekwencjami.
• W przypadku małej ilości modeli w klasie organizatorzy zastrzegają sobie prawo łączenia klas.
• Organizatorzy dołożą wszelkich starań aby zapewnić modelom bezpieczeństwo, jednak nie ponoszą odpowiedzialności formalno-prawnej i finansowej za ewentualne uszkodzenia lub zaginięcie modeli podczas imprezy.
• Zaznaczenie kategorii specjalnej nie wyklucza startu modelu w klasach festiwalowych i konkursowych
• Modele nieprzymocowane do podstawki powinny być w widoczny i wyraźny sposób oznaczone napisem „Model nie przytwierdzony do podstawki” lub napisem o podobnej, jednoznacznej treści.
• Decyzje sędziowskie są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu. JAKIEKOLWIEK PODWAŻANIE DECYZJI SĘDZIÓW BĘDZIE SKUTKOWAŁO USUNIĘCIEM ZAWODNIKA Z TABELI WYNIKÓW ZAWODÓW
• Brak informacji o wystawieniu własnych modeli do oceny w sędziowanych przez siebie klasach będzie skutkowało dyskwalifikacją z konkursu jak i wykluczeniem z komisji sędziowskiej.
• ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ (nie konieczność) NIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA OD OSOBY POWSZECHNIE UZNAWANEJ ZA AWANTURNIKA
• Modele nagrodzone lub wyróżnione w poprzednich edycjach WFM nie mogą być wystawiane do ponownej oceny.
• Nagrody nie odebrane w dniu ich rozdania nie będą wysyłane do uczestników konkursu.

8. ZASADY OCENY FESTIWALU
• Dokumentacja nie jest wymagana acz bardzo mile widziana
• Liczba wyróżnionych modeli w danej klasie jest uzależniona od poziomu ich wykonania.
• Może się również okazać, że żaden model w klasie nie zasłużył na wyróżnienie
• Ocena modeli odbędzie się systemem „pieczątkowym” zapożyczonym od naszych przyjaciół z Wrocław Model Show.

9. NAGRODY REGULAMINOWE tzw. BESTY
Najlepszy model lotniczy - plastik i karton
Najlepszy model pojazdu wojskowego - plastik i karton
Najlepszy model pojazdu cywilnego - plastik i karton
Najlepszy model okrętu - plastik i karton
Najlepsza figura - plastik
Najlepsza diorama - plastik
Najlepsza budowla - karton
Najlepszy model Nie z tej ziemi - plastik
Najlepszy Nietypowy model kartonowy - karton
GRAND PRIX - za najlepszy model BABARYBY10. NAGRODY SPECJALNE
Poza konkursami regulaminowymi przewidziane są nagrody specjalne. Kryteria nagradzania ustala fundator nagrody. Nagrody specjalne będą publikowane na bieżąco w miarę ich przybywania.

11. PROGRAM IMPREZY
Ramowy program imprezy przedstawiono poniżej. O wydarzeniach specjalnych (pokazy, prelekcje itp.) Organizatorzy będą informować na stronie konkursu oraz na profilu na Facebooku.
SOBOTA 8.06.2019
8:00 -13:00 przyjmowanie modeli
10:00 -18:00 zwiedzanie wystawy
15:00 Odprawa sędziów i ocena modeli
09:00 -18:00 giełda „modelarze modelarzom”
10.00 -18:00 giełda modelarska
NIEDZIELA 9.06.2019
9:00 -12:00 zwiedzanie wystawy
15:00 rozdanie nagród oraz uroczyste zamkniecie zawodów
09:00 -13:00 giełda „modelarze modelarzom”
09:00 -15:00 giełda modelarska
12. GIEŁDA MODELARSKA
Giełda modelarska odbędzie się w sobotę w godzinach od 10.00 do 18:00 oraz w niedziele od 9:00 do 14:00. Ilość stoisk jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
!!! OBOWIĄZUJE ABSOLUTNY ZAKAZ SPRZEDAŻY KOPII POD RYGOREM USUNIĘCIA Z FESTIWALU !!!
13.GIEŁDA „MODELARZE - MODELARZOM”
Giełda modelarska odbędzie się w sobotę w godzinach od 9.00 do 18:00 oraz w niedziele od 9:00 do 13:00. Należność za sprzedane modele jak i modele niesprzedane należy odebrać do godziny 13-tej w niedzielę.
14. INFORMACJE DODATKOWE
Oficjalna strona festiwalu: warszawskifestiwalmodelarski.pl
E-mail biura festiwalu: biuro@warszawskifestiwalmodelarski.pl
Facebook (aktualności, nowości, sprawy nieformalne):
http://www.facebook.com/Warszawski-Festiwal-Mo ... 290703967/

Kategorie specjalne
Broń i technika Polskich Sił Zbrojnych 1940-1945- oficjalny plakat

Powstanie Warszawskie 44 – wszystkie modele i figury związane z Powstaniem Warszawskim 1944 roku.
Najlepsza Szmata – za najlepszą szmatę na modelu (taka która nie kojarzy się jednoznacznie z maskowaniem „baboli” modelarskich.
Vintage - Model wykonany w dowolnej skali i tematyce, wykonany z zestawu który swoją premierę rynkowa miał przed rokiem 1985

Jeśli wystawiasz model w kat. specjalnej, w formularzu zgłoszeniowym oprócz zwykłej kategorii zaznacz również kat. specjalną.


Klasy plastikowe
MŁODZIK
ML: modele lotnicze (wszystkie skale)
MP: modele pojazdów wojskowych (wszystkie skale)
MPC: modele pojazdów cywilnych (wszystkie skale)
MO: modele okrętowe (wszystkie skale)
MD: dioramy (wszystkie skale)
MF: figurki (wszystkie skale)

JUNIORZY
JL: modele lotnicze (wszystkie skale)
JP: modele pojazdów wojskowych (wszystkie skale)
JPC: modele pojazdów cywilnych (wszystkie skale)
JO: modele okrętowe (wszystkie skale)
JD: dioramy (wszystkie skale)
JF: figurki (wszystkie skale)


SENIORZY
LOTNICTWO
Samoloty
SC144 – 1/144, cywilne
SW144 – 1/144, wojskowe
SO72– 1/72, z napędem odrzutowym
SŚ72 – 1/72, z napędem śmigłowym
SO48 – 1/48, z napędem odrzutowym
SŚ48– 1/48, z napędem śmigłowym
SO32 – 1/35 i większe, z napędem odrzutowym
SŚ32 – 1/35 i większe, z napędem śmigłowym

Śmigłowce

H72 – śmigłowce, 1/72 i mniejsze
H48 – śmigłowce, 1/48,
H32 – śmigłowce, 1/35-1/32
LPZP – lotnicze prosto z pudła (dokumentacja=instrukcja)
JAJA – wszystkie modele w konwencji jajecznejPOJAZDY WOJSKOWE
PG72 – 1/72 i mniejsze, gąsienicowe, do 1945 roku
PGM72 – 1/72 i mniejsze, gąsienicowe, po 1945 roku
PK72 – 1/72 i mniejsze, kołowe i półgąsienicowe, do 1945 roku
PKM72 – 1/72 i mniejsze, kołowe i półgąsienicowe, po 1945 roku
PG48 – 1/48, gąsienicowe
PK48 – 1/48, kołowe i półgąsienicowe
PG35 – 1/35 i większe, gąsienicowe, do 1945 roku
PGM35 – 1/35 i większe, gąsienicowe, po 1945 roku
PK35 – 1/35 i większe, kołowe i półgąsienicowe, do 1945 roku
PKM35 – 1/35 i większe, kołowe i półgąsienicowe, po 1945 roku
AM – artyleria, 1/72 i mniejsze,
AD – artyleria, 1/48 i większe,
DIORAMY
DS – lotnicze, wszystkie skale
DL – lądowe, wszystkie skale
DM – morskie, wszystkie skale
DI - inne
STATKI I OKRĘTY
OPM – podwodne, 1:200 i mniejsze
OPD – podwodne, 1:199 i większe
ONM – nawodne, 1:700 i mniejsze
ONŚ – nawodne, od 1:699 do 1:200
OND – nawodne, 1:199 i większe
POJAZDY CYWILNE
CC – ciężarowe i techniczne, wszystkie skale
CO – osobowe, wszystkie skale
CS – sportowe, wszystkie skale
CM – motocykle, jednoślady, wszystkie skale
FIGURY
FHMdo1914 – historyczne, do 54 mm, do 1914
FHMpo1914 – historyczne, do 54 mm, po 1914
FHDdo1914 – historyczne, powyżej 54 mm, do 1914
FHDpo1914 – historyczne, powyżej 54 mm, po 1914
FHP – popiersia historyczne
KOLEKCJE
K – minimum 5 modeli powiązanych tematycznie (wszystkie skale)
NIE Z TEJ ZIEMI
N – pojazdy SF (wszystkie skale)
NFm – figury SF i fantasy, do 54mm
NFd – figury SF i fantasy powyżej 54 mm oraz popiersia
WYSTAWA
W – wszystko co chcecie pokazać na wystawie pozakonkursowej

Klasy Kartonowe
Kategorie konkursowe (karton bez podziału na skale)
SENIOR
KO - statki i okręty
KOLW – statki i okręty do linii wodnej
KOP - okręty podwodne
KŻ - żaglowce
KS1 - samoloty z napędem śmigłowym do 1930 roku
KS2 - samoloty z napędem śmigłowym po 1930 roku
KS3 - samoloty z napędem odrzutowym
KS4 - śmigłowce, szybowce i sterowce
KPK - wojskowe pojazdy kołowe
KPG - wojskowe pojazdy gąsienicowe
KPS - pojazdy szynowe
KA - artyleria
KPC - pojazdy cywilne
KR - rakiety, pojazdy kosmiczne i SF
KF - figurki, zwierzęta
KB - budowle
KI - inne
JUNIOR
Kategorie konkursowe (karton bez podziału na skale)
JKO - statki i okręty
JKOP - okręty podwodne
JKŻ - żaglowce
JKS1 - samoloty z napędem śmigłowym do 1930 roku
JKS2 - samoloty z napędem śmigłowym po 1930 roku
JKS3 - samoloty z napędem odrzutowym
JKS4 - śmigłowce, szybowce i sterowce
JKPK - wojskowe pojazdy kołowe
JKPG - wojskowe pojazdy gąsienicowe
JKPS - pojazdy szynowe
JKA - artyleria
JKPC - pojazdy cywilne
JKR - rakiety, pojazdy kosmiczne i SF
JKF - figurki, zwierzęta
JKB - budowle
JKI - inne
MŁODZIK
MKS - lotnictwo (samoloty, śmigłowce, balony itp)
MKP - pojazdy cywilne i wojskowe
MKO - statki, okręty, żaglowce
MKI - inne (figurki, zwierzęta, budowle, dioramy itp)

Link do rejestracji modeli kartonowych podam jutro.


Pozdrawiam ,,Prezes"

--

Jak czytać skrót PKP---Poczekaj Kiedyś Przyjadę.

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
07-05-19 15:06  Odp: Warszawski Festiwal Modelarski BABARYBA 8-9 czerwca 2019.
Andrzej Px48 Na Forum:
Galerie - 5


 - 1

Link do rejestracji modeli kartonowych
https://docs.google.com/forms/d/1RAOaDa4ne30odw8sTywQ_i660RrXqeCtlDtuS2ikCgM/edit?usp=sharing

--

Jak czytać skrót PKP---Poczekaj Kiedyś Przyjadę.

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
28-05-19 14:30  Odp: Warszawski Festiwal Modelarski BABARYBA 8-9 czerwca 2019.
zetpt Na Forum:
Relacje w toku - 4
Relacje z galerią - 9
Galerie - 14
 

Dla tych co nie zaglądają na forum papermodels.

Miło mi poinformować, że na wystawie będą stoiska handlowe firm :

JSC
WAK
GPM
Sklej Model
Wektor
Answer
Extra Model
Szkutnik

Ponadto, stoisko ze swoimi pracami będzie miał pan Waldemar Góralski.

Serdecznie zapraszamy.
Robert "Japończyk" Kruczkowski

Więcej szczegółów tu https://papermodels.pl/thread-10679.html

--

Post zmieniony (28-05-19 14:35)

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
31-05-19 17:06  Odp: Warszawski Festiwal Modelarski BABARYBA 8-9 czerwca 2019.
zetpt Na Forum:
Relacje w toku - 4
Relacje z galerią - 9
Galerie - 14
 

Aktualka.
Dla tych co nie zaglądają na forum papermodels.

Lista sponsorów tegorocznej edycji Warszawskiego Festiwalu Modelarskiego BABARYBA

JSC
WAK
GPM
Sklej Model
Wektor
Answer
Extra Model
Szkutnik
Kartonowa Kolekcja
Bumarznoje Modielowanie

Wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy

Pozdrawiam
Robert "Japończyk" Kruczkowski


Więcej szczegółów tu https://papermodels.pl/thread-10679.html

--
Ostatnio ulepiony - taki tam mały "cołg"

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
05-06-19 19:46  Odp: Warszawski Festiwal Modelarski BABARYBA 8-9 czerwca 2019.
Petrov Na Forum:
Relacje z galerią - 21
Galerie - 15


 - 15

Wysłałem zgłoszenie poprzez formularz, ale nie dostałem żadnego potwierdzenia na maila... Może nie było takiej opcji, ale jak sprawdzić czy model został poprawnie zgłoszony?

--
54323031

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
05-06-19 20:39  Odp: Warszawski Festiwal Modelarski BABARYBA 8-9 czerwca 2019.
Winek Na Forum:
Relacje w toku - 1
Relacje z galerią - 6
Galerie - 9


 - 10

Witam Kolegów - Organizatorów, Modelarzy, wszystkich Udziałowców Imprezy, przyszłych odwiedzających

W tym roku nie jest mi dane uczestniczyć w Festiwalu BABARYBA, co nie przeszkadza być z Wami myślami.
Pozdrawiam Was Wszystkich i życzę każdemu pomyślności i zadowolenia na wystawie.
Samych sukcesów - każdemu w swojej dziedzinie!

Zaczynam śledzić Wasze relacje z przygotowań i samego przebiegu Imprezy.
Bawcie się dobrze!

--
Pozdrowienia dla wszystkich

Winek (WiesławK)

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
05-06-19 21:12  Odp: Warszawski Festiwal Modelarski BABARYBA 8-9 czerwca 2019.
Viking_BB Na Forum:
Relacje w toku - 2
Relacje z galerią - 6
Galerie - 11
 

No właśnie… niby formularz na 2019 ale w treściach pojawia się 2018. Na emilię też nie przychodzi potwierdzenie. Można to gdzieś podglądnąć?

--
Pozdrowienia z Beskidów
Marcin
---------------------------------------
Dumny właściciel: kartonowakolej.pl
Dumny członek: Bielska Strefa Modelarska

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
07-06-19 00:03  Odp: Warszawski Festiwal Modelarski BABARYBA 8-9 czerwca 2019.
Petrov Na Forum:
Relacje z galerią - 21
Galerie - 15


 - 15

No i mija termin... Mam nadzieję, że modele zostały zgłoszone, bo do Warszawy kawałek mam...

--
54323031

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
07-06-19 21:01  Odp: Warszawski Festiwal Modelarski BABARYBA 8-9 czerwca 2019.
andy Na Forum:
Relacje w toku - 2
Relacje z galerią - 18
Galerie - 5


W Rupieciarni:
Do poprawienia - 22


 - 23Post zmieniony (08-06-19 07:21)

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
09-06-19 14:01  Odp: Warszawski Festiwal Modelarski BABARYBA 8-9 czerwca 2019.
wottek 

Na Forum:
Relacje w toku - 3
Relacje z galerią - 2
Galerie - 8


W Rupieciarni:
Do poprawienia - 1


 - 11

Foty: https://photos.app.goo.gl/etGf1KcT4qupLg9V8

--
Na warsztacie: | HM Bark Endeavour [SY] (25%) | Cutty Sark [MM] (10%) | ORP Błyskawica [WAK] (75%) | ORP Wilno [KK] (98%) |

Odpowiedz na tę wiadomość 
 Tematy/Start  |  Wyświetlaj drzewo   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 
 Widok z podziałem na strony: strona 1 z 2Strony:  1  2  -> 

 Działy  |  Chcesz sie zalogowac? Zarejestruj się 
 Logowanie
Wpisz Login:
Wpisz Hasło:
Pamiętaj:
   
 Zapomniałeś swoje hasło?
Wpisz swój adres e-mail lub login, a nowe hasło zostanie wysłane na adres e-mail zapisany w Twoim profilu.


© konradus 2001-2018