KALENDARZ MODELARSKI   
Regulamin i rejestracja regulamin forum  jak wstawiac grafike, linki itp do wiadomosci grafika i linki w postach

Kalendarium imprez modelarskich. Zapowiedzi konkursów, wystaw, zlotów i spotkań. Proszę o wpisywanie dat spotkań w zapowiedziach.
Legenda:

Konkursy, wystawy, festiwale
Spotkania grupowe
Inne wydarzenia: pokazy lotnicze,
zloty pojazdów militarnych i żaglowców,
rekonstrukcje historyczne itp.Link do wątku - kliknij w wydarzenie,
a następnie w link w wierszu "Opis"

Lokalizacja wydarzenia - kliknij
w wydarzenie, a następnie w "mapa"

Kopiowanie wydarzenia do swojego
kalendarza Google - kliknij w wydarzenie,
a następnie w "skopiuj do mojego
kalendarza"

W kalendarzu będą umieszczane tylko
poprawnie nazwane i oznakowane
wątki (data, pisownia itp.) Działy  |  Tematy/Start  |  Nowy temat  |  Przejdź do wątku  |  Szukaj  |  Widok bez stronicowania (rolka)  |  Zaloguj się   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 
 Widok z podziałem na strony: strona 1 z 1Strony:  1 
06-05-19 22:40  Warszawski Festiwal Modelarski BABARYBA 8-9 czerwca 2019.
Andrzej Px48 Na Forum:
Galerie - 5


 - 1

Witam koleżeństwo.
Jako że ubiegłoroczna edycja festiwalu okazała się naszym małym kartonowym sukcesem czas przedstawić tegoroczną odsłonę.


REGULAMIN
Warszawski Festiwal Modelarski
BABARYBA 2019
8-9.06.2019


1. ORGANIZATOR
• IPMS Warszawa
• Quasi Warszawski Klub Anonimowego Kartonoholika
• Urząd Dzielnicy Ursynów
• Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów

2. PATRONAT
- SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO
- NARODOWE MUZEUM TECHNIKI w Warszawie

3. LOKALIZACJA
Hala Arena Ursynów ul. rtm. Pileckiego 22

4. RODZAJE KONKURSÓW
W ramach imprezy odbędą się 3 niezależne konkursy modelarskie:
• Konkurs o Syrenią Łuskę - ocena modeli według ustalonej punktacji, na podstawie dokumentacji dołączonej do modeli
• Festiwal modeli plastikowych
• Festiwal modeli Kartonowych
Wszystkie konkursy mają charakter otwarty, mogą w nich uczestniczyć modelarze indywidualni jak i zrzeszeni w klubach i modelarniach. W ramach imprezy Burmistrz dzielnicy Ursynów przyzna 10 Ursynowskich Niedźwiedzi - wyróżnienia dla najciekawszych prac zaprezentowanych na Festiwalu - system oceny subiektywny czyli "najbardziej spodobał nam się"

5. CEL
• Popularyzacja modelarstwa redukcyjnego jako interesującej formy rozwijania zainteresowań techniczno-historycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
• Promowanie modelarstwa, jako ciekawej formy spędzania wolnego czasu i sposobu aktywizacji lokalnych grup społecznościowych.

6. GRUPY WIEKOWE
Młodzik: urodzony w 2007 i później
Junior: urodzony w latach 2006-2002
Senior: urodzony w 2001 i wcześniej

7. POSTANOWIENIA OGÓLNE
• Festiwal jest połączony z wystawą dla zwiedzających
• Modele można zgłaszać tylko przez Internet
• warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej do dnia 6.06.2019 do godziny 24:00
• Model zgłoszony w nieodpowiedniej kategorii nie zostanie oceniony
• Organizatorzy nie pobierają opłaty startowej
• organizatorzy nie startują w festiwalu ani w konkursie
• Komisja Sędziowska w razie wątpliwości co do autorstwa modelu może przeprowadzić z wystawcą bądź wykonawcą rozmowę potwierdzającą autorstwo modelu.
• Młodzik czy Junior na specjalne życzenie może zgłosić udział w klasach Seniorskich i będzie wtedy traktowany jak senior z wszelkimi tego konsekwencjami.
• W przypadku małej ilości modeli w klasie organizatorzy zastrzegają sobie prawo łączenia klas.
• Organizatorzy dołożą wszelkich starań aby zapewnić modelom bezpieczeństwo, jednak nie ponoszą odpowiedzialności formalno-prawnej i finansowej za ewentualne uszkodzenia lub zaginięcie modeli podczas imprezy.
• Zaznaczenie kategorii specjalnej nie wyklucza startu modelu w klasach festiwalowych i konkursowych
• Modele nieprzymocowane do podstawki powinny być w widoczny i wyraźny sposób oznaczone napisem „Model nie przytwierdzony do podstawki” lub napisem o podobnej, jednoznacznej treści.
• Decyzje sędziowskie są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu. JAKIEKOLWIEK PODWAŻANIE DECYZJI SĘDZIÓW BĘDZIE SKUTKOWAŁO USUNIĘCIEM ZAWODNIKA Z TABELI WYNIKÓW ZAWODÓW
• Brak informacji o wystawieniu własnych modeli do oceny w sędziowanych przez siebie klasach będzie skutkowało dyskwalifikacją z konkursu jak i wykluczeniem z komisji sędziowskiej.
• ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ (nie konieczność) NIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA OD OSOBY POWSZECHNIE UZNAWANEJ ZA AWANTURNIKA
• Modele nagrodzone lub wyróżnione w poprzednich edycjach WFM nie mogą być wystawiane do ponownej oceny.
• Nagrody nie odebrane w dniu ich rozdania nie będą wysyłane do uczestników konkursu.

8. ZASADY OCENY FESTIWALU
• Dokumentacja nie jest wymagana acz bardzo mile widziana
• Liczba wyróżnionych modeli w danej klasie jest uzależniona od poziomu ich wykonania.
• Może się również okazać, że żaden model w klasie nie zasłużył na wyróżnienie
• Ocena modeli odbędzie się systemem „pieczątkowym” zapożyczonym od naszych przyjaciół z Wrocław Model Show.

9. NAGRODY REGULAMINOWE tzw. BESTY
Najlepszy model lotniczy - plastik i karton
Najlepszy model pojazdu wojskowego - plastik i karton
Najlepszy model pojazdu cywilnego - plastik i karton
Najlepszy model okrętu - plastik i karton
Najlepsza figura - plastik
Najlepsza diorama - plastik
Najlepsza budowla - karton
Najlepszy model Nie z tej ziemi - plastik
Najlepszy Nietypowy model kartonowy - karton
GRAND PRIX - za najlepszy model BABARYBY10. NAGRODY SPECJALNE
Poza konkursami regulaminowymi przewidziane są nagrody specjalne. Kryteria nagradzania ustala fundator nagrody. Nagrody specjalne będą publikowane na bieżąco w miarę ich przybywania.

11. PROGRAM IMPREZY
Ramowy program imprezy przedstawiono poniżej. O wydarzeniach specjalnych (pokazy, prelekcje itp.) Organizatorzy będą informować na stronie konkursu oraz na profilu na Facebooku.
SOBOTA 8.06.2019
8:00 -13:00 przyjmowanie modeli
10:00 -18:00 zwiedzanie wystawy
15:00 Odprawa sędziów i ocena modeli
09:00 -18:00 giełda „modelarze modelarzom”
10.00 -18:00 giełda modelarska
NIEDZIELA 9.06.2019
9:00 -12:00 zwiedzanie wystawy
15:00 rozdanie nagród oraz uroczyste zamkniecie zawodów
09:00 -13:00 giełda „modelarze modelarzom”
09:00 -15:00 giełda modelarska
12. GIEŁDA MODELARSKA
Giełda modelarska odbędzie się w sobotę w godzinach od 10.00 do 18:00 oraz w niedziele od 9:00 do 14:00. Ilość stoisk jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
!!! OBOWIĄZUJE ABSOLUTNY ZAKAZ SPRZEDAŻY KOPII POD RYGOREM USUNIĘCIA Z FESTIWALU !!!
13.GIEŁDA „MODELARZE - MODELARZOM”
Giełda modelarska odbędzie się w sobotę w godzinach od 9.00 do 18:00 oraz w niedziele od 9:00 do 13:00. Należność za sprzedane modele jak i modele niesprzedane należy odebrać do godziny 13-tej w niedzielę.
14. INFORMACJE DODATKOWE
Oficjalna strona festiwalu: warszawskifestiwalmodelarski.pl
E-mail biura festiwalu: biuro@warszawskifestiwalmodelarski.pl
Facebook (aktualności, nowości, sprawy nieformalne):
http://www.facebook.com/Warszawski-Festiwal-Mo ... 290703967/

Kategorie specjalne
Broń i technika Polskich Sił Zbrojnych 1940-1945- oficjalny plakat

Powstanie Warszawskie 44 – wszystkie modele i figury związane z Powstaniem Warszawskim 1944 roku.
Najlepsza Szmata – za najlepszą szmatę na modelu (taka która nie kojarzy się jednoznacznie z maskowaniem „baboli” modelarskich.
Vintage - Model wykonany w dowolnej skali i tematyce, wykonany z zestawu który swoją premierę rynkowa miał przed rokiem 1985

Jeśli wystawiasz model w kat. specjalnej, w formularzu zgłoszeniowym oprócz zwykłej kategorii zaznacz również kat. specjalną.


Klasy plastikowe
MŁODZIK
ML: modele lotnicze (wszystkie skale)
MP: modele pojazdów wojskowych (wszystkie skale)
MPC: modele pojazdów cywilnych (wszystkie skale)
MO: modele okrętowe (wszystkie skale)
MD: dioramy (wszystkie skale)
MF: figurki (wszystkie skale)

JUNIORZY
JL: modele lotnicze (wszystkie skale)
JP: modele pojazdów wojskowych (wszystkie skale)
JPC: modele pojazdów cywilnych (wszystkie skale)
JO: modele okrętowe (wszystkie skale)
JD: dioramy (wszystkie skale)
JF: figurki (wszystkie skale)


SENIORZY
LOTNICTWO
Samoloty
SC144 – 1/144, cywilne
SW144 – 1/144, wojskowe
SO72– 1/72, z napędem odrzutowym
SŚ72 – 1/72, z napędem śmigłowym
SO48 – 1/48, z napędem odrzutowym
SŚ48– 1/48, z napędem śmigłowym
SO32 – 1/35 i większe, z napędem odrzutowym
SŚ32 – 1/35 i większe, z napędem śmigłowym

Śmigłowce

H72 – śmigłowce, 1/72 i mniejsze
H48 – śmigłowce, 1/48,
H32 – śmigłowce, 1/35-1/32
LPZP – lotnicze prosto z pudła (dokumentacja=instrukcja)
JAJA – wszystkie modele w konwencji jajecznejPOJAZDY WOJSKOWE
PG72 – 1/72 i mniejsze, gąsienicowe, do 1945 roku
PGM72 – 1/72 i mniejsze, gąsienicowe, po 1945 roku
PK72 – 1/72 i mniejsze, kołowe i półgąsienicowe, do 1945 roku
PKM72 – 1/72 i mniejsze, kołowe i półgąsienicowe, po 1945 roku
PG48 – 1/48, gąsienicowe
PK48 – 1/48, kołowe i półgąsienicowe
PG35 – 1/35 i większe, gąsienicowe, do 1945 roku
PGM35 – 1/35 i większe, gąsienicowe, po 1945 roku
PK35 – 1/35 i większe, kołowe i półgąsienicowe, do 1945 roku
PKM35 – 1/35 i większe, kołowe i półgąsienicowe, po 1945 roku
AM – artyleria, 1/72 i mniejsze,
AD – artyleria, 1/48 i większe,
DIORAMY
DS – lotnicze, wszystkie skale
DL – lądowe, wszystkie skale
DM – morskie, wszystkie skale
DI - inne
STATKI I OKRĘTY
OPM – podwodne, 1:200 i mniejsze
OPD – podwodne, 1:199 i większe
ONM – nawodne, 1:700 i mniejsze
ONŚ – nawodne, od 1:699 do 1:200
OND – nawodne, 1:199 i większe
POJAZDY CYWILNE
CC – ciężarowe i techniczne, wszystkie skale
CO – osobowe, wszystkie skale
CS – sportowe, wszystkie skale
CM – motocykle, jednoślady, wszystkie skale
FIGURY
FHMdo1914 – historyczne, do 54 mm, do 1914
FHMpo1914 – historyczne, do 54 mm, po 1914
FHDdo1914 – historyczne, powyżej 54 mm, do 1914
FHDpo1914 – historyczne, powyżej 54 mm, po 1914
FHP – popiersia historyczne
KOLEKCJE
K – minimum 5 modeli powiązanych tematycznie (wszystkie skale)
NIE Z TEJ ZIEMI
N – pojazdy SF (wszystkie skale)
NFm – figury SF i fantasy, do 54mm
NFd – figury SF i fantasy powyżej 54 mm oraz popiersia
WYSTAWA
W – wszystko co chcecie pokazać na wystawie pozakonkursowej

Klasy Kartonowe
Kategorie konkursowe (karton bez podziału na skale)
SENIOR
KO - statki i okręty
KOLW – statki i okręty do linii wodnej
KOP - okręty podwodne
KŻ - żaglowce
KS1 - samoloty z napędem śmigłowym do 1930 roku
KS2 - samoloty z napędem śmigłowym po 1930 roku
KS3 - samoloty z napędem odrzutowym
KS4 - śmigłowce, szybowce i sterowce
KPK - wojskowe pojazdy kołowe
KPG - wojskowe pojazdy gąsienicowe
KPS - pojazdy szynowe
KA - artyleria
KPC - pojazdy cywilne
KR - rakiety, pojazdy kosmiczne i SF
KF - figurki, zwierzęta
KB - budowle
KI - inne
JUNIOR
Kategorie konkursowe (karton bez podziału na skale)
JKO - statki i okręty
JKOP - okręty podwodne
JKŻ - żaglowce
JKS1 - samoloty z napędem śmigłowym do 1930 roku
JKS2 - samoloty z napędem śmigłowym po 1930 roku
JKS3 - samoloty z napędem odrzutowym
JKS4 - śmigłowce, szybowce i sterowce
JKPK - wojskowe pojazdy kołowe
JKPG - wojskowe pojazdy gąsienicowe
JKPS - pojazdy szynowe
JKA - artyleria
JKPC - pojazdy cywilne
JKR - rakiety, pojazdy kosmiczne i SF
JKF - figurki, zwierzęta
JKB - budowle
JKI - inne
MŁODZIK
MKS - lotnictwo (samoloty, śmigłowce, balony itp)
MKP - pojazdy cywilne i wojskowe
MKO - statki, okręty, żaglowce
MKI - inne (figurki, zwierzęta, budowle, dioramy itp)

Link do rejestracji modeli kartonowych podam jutro.


Pozdrawiam ,,Prezes"

--

Jak czytać skrót PKP---Poczekaj Kiedyś Przyjadę.

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
07-05-19 15:06  Odp: Warszawski Festiwal Modelarski BABARYBA 8-9 czerwca 2019.
Andrzej Px48 Na Forum:
Galerie - 5


 - 1

Link do rejestracji modeli kartonowych
https://docs.google.com/forms/d/1RAOaDa4ne30odw8sTywQ_i660RrXqeCtlDtuS2ikCgM/edit?usp=sharing

--

Jak czytać skrót PKP---Poczekaj Kiedyś Przyjadę.

Odpowiedz na tę wiadomość 
 Tematy/Start  |  Wyświetlaj drzewo   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 
 Widok z podziałem na strony: strona 1 z 1Strony:  1 

 Działy  |  Chcesz sie zalogowac? Zarejestruj się 
 Logowanie
Wpisz Login:
Wpisz Hasło:
Pamiętaj:
   
 Zapomniałeś swoje hasło?
Wpisz swój adres e-mail lub login, a nowe hasło zostanie wysłane na adres e-mail zapisany w Twoim profilu.


© konradus 2001-2018