KALENDARZ MODELARSKI   
Regulamin i rejestracja regulamin forum  jak wstawiac grafike, linki itp do wiadomosci grafika i linki w postach

Kalendarium imprez modelarskich. Zapowiedzi konkursów, wystaw, zlotów i spotkań. Proszę o wpisywanie dat spotkań w zapowiedziach.
Legenda:

Konkursy, wystawy, festiwale
Spotkania grupowe
Inne wydarzenia: pokazy lotnicze,
zloty pojazdów militarnych i żaglowców,
rekonstrukcje historyczne itp.Link do wątku - kliknij w wydarzenie,
a następnie w link w wierszu "Opis"

Lokalizacja wydarzenia - kliknij
w wydarzenie, a następnie w "mapa"

Kopiowanie wydarzenia do swojego
kalendarza Google - kliknij w wydarzenie,
a następnie w "skopiuj do mojego
kalendarza"

W kalendarzu będą umieszczane tylko
poprawnie nazwane i oznakowane
wątki (data, pisownia itp.) Działy  |  Tematy/Start  |  Nowy temat  |  Przejdź do wątku  |  Szukaj  |  Widok bez stronicowania (rolka)  |  Zaloguj się   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 
 Widok z podziałem na strony: strona 1 z 1Strony:  1 
23-02-19 11:37  KRUSZWICA 2019
maro3575   

INFORMACJE OGÓLNE

ORGANIZATORZY

1. Urząd Miejski w Kruszwicy

2. Zarząd Rejonowy LOK w Kruszwicy

3. Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy

4. Gminny Klub Modelarski LOK Popiel przy Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy

5. Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki LOK w Bydgoszczy

CELE I ZADANIA ZAWODÓW

Zawody mają na celu popularyzację modelarstwa redukcyjnego, propagowanie metod wykonywania modeli przy jak najmniejszych nakładach finansowych, jak również wymianę doświadczeń pomiędzy modelarzami oraz całymi klubami modelarskimi.

Ponadto pragniemy również przedstawić walory turystyczne Kruszwicy, jeziora Gopło wraz z Nadgoplańskim Parkiem Tysiąclecia.

W ramach zawodów zostaną rozegrane eliminacje do Reprezentacji na Mistrzostwa Europy 2019 modeli klas “C” NAVIGA oraz III Memoriał Tadeusza Grzelczaka.

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Zawody odbędą się w dniach 11 - 12 maja 2019 r. w sali sportowej w Zespolu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, ul.Kujawska 20.

Po uprzednim zgłoszeniu istnieje możliwość pozostawienia modeli na sali wystawowej już w piątek (10.05.2019 w godzinach ok. 17-19, przyjęcie tych modeli nastąpi w sobotę).

PROGRAM ZAWODÓW

11 maja:

godz. 8:00-14:00 przyjmowanie modeli

godz. 15:30- ocena modeli przez Komisję Sędziowską

12maja:

godz. 8:30 - 13:00 zwiedzanie wystawy pokonkursowej

godz. 13:30 zakończenie zawodów oraz wręczenie dyplomów i nagród.KONKURS MODELI KARTONOWYCHKLASY MODELI KARTONOWYCH

Konkurs będzie przeprowadzony w klasie STANDARD i WALORYZOWANEJ

Klasa STANDARD z podziałem na trzy grupy wiekowe:

- młodzik- (M) do 13 lat (rocznik 2006 włącznie i późniejsze)

- junior- (J) 13-18 lat

- senior- (S) pow. 18 lat (rocznik 2001 włącznie i wcześniejsze)

Kategorie modeli:

- statki i okręty O

- statki i okręty do linii wodnej Ow

- żaglowce Ż

- helikoptery H

- samoloty śmigłowe 1-silnikowe S1

- samoloty śmigłowe wielosilnikowe S2

- samoloty odrzutowe S3

- pojazdy kołowe i artyleria holowana Pk

- pojazdy gąsienicowe Pg

- pojazdy szynowe Ps

- rakiety i pojazdy kosmiczne R

- figurki F

- budowle i artyleria (stacjonarna) B

Klasa WALORYZOWANE I BUDOWANE OD PODSTAW- bez podziału na grupy wiekowe:

Kategorie modeli:

- statki i okręty WO

- pojazdy WP

- samoloty i helikoptery WS

- żaglowce WŻ

- artyleria (stacjonarna) WA

REGULAMIN- MODELE KARTONOWE

1. Ocena nastąpi w przypadku zgłoszenia minimum trzech modeli w danej klasie. W przypadku braku wymaganej ilości modeli, jury ma prawo łączenia grup wiekowych, jednak tylko młodszej do starszej.

2. Udział w konkursie biorą modelarze indywidualni, kluby i modelarnie.

3. Liczba i wiek uczestników konkursu jest nieograniczona.

4. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu dowolną ilość modeli, jednak nie więcej niż dwa (2) modele w jednej klasie.

5. Opłaty startowe:

Od PIERWSZEGO zgłoszonego modelu pobrane zostaną opłaty startowe w wysokości:

Młodzicy (M...) 2,00 zł.

Juniorzy (J) 7,00 zł.

Seniorzy (S) 10,00 zł.

Każdy następny model: 2 zł, młodzik 1zł.

6.Zgłoszone do konkursu modele oceni Komisja Sędziowska powołana przez organizatora. Oceny dokonają sędziowie z aktualnymi klasami sędziowskimi zatwierdzonymi przez ZG LOK w Warszawie wg. „Przepisów Klasyfikacji i Oceny Modeli Redukcyjnych Imprez Modelarskich LOK z 2000r”.

7.W każdej klasie i kategorii wiekowej najlepsze modele zostaną nagrodzone dyplomami i medalami. Przewidziane są nagrody specjalne dodatkowo nagradzane, w tym nagroda Komandora Konkursu za najlepszy model wg. jego opracowania. Dodatkowo każdy Młodzik zostanie nagrodzony drobnym upominkiem w postaci modelu- wycinanki.

8. Modele dostarczane są i odbierane wyłącznie na koszt własny zawodnika.

9. Organizatorzy nie ubezpieczają modeli zgłoszonych do konkursu.

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do własnej interpretacji regulaminu, decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne. Decydujący głos ma Sędzia GłównySTATKI I OKRĘTY KLAS C NAVIGA

KLASY MODELI- STATKI I OKRĘTY KLAS C NAVIGA

Eliminacje do ME 2019 w Burgas (Bułgaria) będą przeprowadzone w dwóch grupach wiekowych:

- junior- (CJ) do 18 lat

- senior- (CS) pow. 18 lat

następujących klasach:

C – 1 Jednostki żaglowe i inne, bez mechanicznego napędu jako pędnika podstawowego

C – 2 Jednostki pływające z napędem mechanicznym

C – 3 Modele urządzeń okrętowych lub fragmenty jednostek.

C – 4 Modele miniaturowe.

C – 5 Modele w butelkach

C – 6 Modele plastikowe

C – 7 Modele kartonowe i papierowe

C – 8 Modele wykonane z dostępnych w handlu zestawów z drewna lub tworzyw sztucznych,

ale z wyłączeniem modeli z form wtryskowych objętych klasą C-6.

Ponadto klasy C-3 i C-4 mogą zostać podzielone na dodatkowe grupy, zgodnie z obowiązującym Przepisami Sekcji C NAVIGA

REGULAMIN- MODELE NAVIGA

1.Zawody przeprowadzane będą zgodnie z Regulaminem NAVIGA

2.Organizator nie ubezpiecza modeli wystawianych na Eliminacjach.

3.Eliminacje są konkursem otwartym: udział może wziąć każdy modelarz (zrzeszony i niezrzeszony).

4.Eliminacje Mistrzostw Europy Modeli Klas C NAVIGA są jedną z eliminacji tegorocznych Mistrzostw Europy, które odbędą się 31.08-08.09 2019 w Burgas (Bułgaria)

5.Każdy modelarz może zgłosić do konkursu 3 modele, większa ilość może być wystawiona poza konkurencją.

6.Do każdego modelu wymagana jest dokumentacja w postaci instrukcji budowy modelu (wycinanka, opis budowy + rysunki montażowe) lub plany (modelarskie, stoczniowe), na podstawie których model został zbudowany.

7.Wszystkie modele powinny posiadać certyfikat modelu (druki będą dostępne w Biurze Konkursu, należy posiadać zdjęcie modelu)

8.Opłaty startowe:

Od KAŻDEGO zgłoszonego modelu pobrane zostaną opłaty startowe w wysokości:

Juniorzy (J) 12,00 zł.

Seniorzy (S) 20,00 zł.

9. Wyboru modeli do Reprezentacji na Mistrzostwa Europy dokonuje komisja sędziowska powołana przez CKM LOK. Nie jest ona uzależniona od wyników Konkursu Modeli Klas C NAVIGA.INFORMACJE DODATKOWE, ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

1. Karty zgłoszenia są załączone do niniejszego informatora.

2. Karty zgłoszenia prosimy wypełniać WYRAŹNYMI literami (wielkimi lub na komputerze).

3. Kartę zgłoszenia (w postaci elektronicznej- plik *.doc) można otrzymać po zgłoszeniu zapotrzebowania pod adresem e-mailowym lubones@wp.pl (Łukasz Bones, w temacie proszę wpisać Kruszwica 2019).

4. Pod tym samym adresem można rejestrować wcześniej modele (wysyłając wypełnioną kartę zgłoszenia).

5. Modelarnie mogą zgłosić modele w postaci listy modeli. Formatka do takiego zgłoszenia również będzie wysłana elektronicznie (plik arkusza kalkulacyjnego). Nie wypełnia się wówczas tradycyjnej karty zgłoszenia (zrobią to organizatorzy).

6. Po przybyciu na wystawę prosimy niezwłocznie zgłosić się do Biura Przyjęć modeli w celu rejestracji modelu, oraz uiszczenia opłat startowych. Jeżeli modele były zgłaszane przez internet, to również do odbioru będą czekały wydrukowane i wypełnione karty startowe.

7. Przyjmowanie kart zgłoszenia i rejestracja modeli przez internet do 09 maja 2019.

8. Po wcześniejszym zgłoszeniu organizatorzy mogą zapewnić uczestnikom nocleg za odpłatnością ok.30-60 zł (w zależności od miejsca zakwaterowania). Skierowania na noclegi i opłaty za nie będą odbywały się w Biurze Konkursu. UWAGA: Pierwszeństwo noclegu w Pałacu w Kobylnikach mają sędziowie i sponsorzy. Pozostali uczestnicy będą kwaterowani w Pałacu lub internacie ZSP w Kobylnikach (450m od Pałacu)

7. Organizatorzy przygotują sobotnie posiłki- grochówka na obiad oraz tradycyjne wspólne ognisko, dlatego też prosimy o zgłaszanie ilości osób przybywających i przybliżonego wieku uczestników.

8. Kontakt w sprawie posiłków i noclegów do dnia 06 maja 2019r pod numer telefonu +48-512-181-511 (Ryszard Bones). Prosimy o jak najwcześniejsze zgłaszanie uczestników.

9. Szczegółowych informacji udziela:

Ryszard Bones tel. 512 181 511III MEMORIAŁ TADEUSZA GRZELCZAKA

1. W Memoriale mogą wziąć udział modele wykonane z wycinanek (klasa standard) opracowanych przez Tadeusza Grzelczaka.

2. Dopuszczone będą też modele opracowane przez T. Grzelczaka, przeskalowane, lecz z zachowaniem barw nadanych przez autora opracowania (klasa standard).

3. Memoriał będzie rozegrany w dwóch klasach

- modele samolotów jednosilnikowych,

- modele samolotów wielosilnikowych.

4. Nie będzie osobnej oceny w/w modeli. Będą brane pod uwagę punkty przyznane modelom przez komisję sędziowską oceniającą w/w klasy w Konkursie Modeli Kartonowych KRUSZWICA 2019. Decydujący głos ma Sędzia Główny.

5. Zgłoszenie modelu do MEMORIAŁU nastąpi z chwilą przekazania karty startowej do sekretariatu ( lub na emailu ) na której w rubryce "MEMORIAŁ" postawiony zostanie wyraźny znak "X ". Model nieoznaczony przez Wykonawcę nie będzie brał udziału w MEMORIALE. Nie obowiązuje dodatkowa opłata startowa.

6. Modele wyróżnione zostaną nagrodzone okolicznościowymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.

7. Spis modeli opracowanych przez T. Grzelczaka :

a) GPM ( ModelPol 😞

Nr 001- Junkers Ju 88

Nr 002- Boomerang

Nr 008- Junkers JU 87B-2 "Stuka"

Nr 009- Junkers JU 87 B2 "TROP"

Nr 010- P 47D "THUNDERBOLT"

Nr 012- Grumman "AVENGER”

Nr 015- P 40 "Kittychawk"

Nr 016- B17G

Nr 045- PBY-2 "Catalina"

Nr 046- Junkers Ju 88A

Nr 070- Junkers Ju 87D

Nr 076- B 29A "Enola Gay"

Nr 093- P-47D

Nr 098- Me 323 D2 "Gigant"

Nr 150- P47D 22RE

Nr 173- Blenheim Mk. I

Nr 180- He 111 H6

Nr 184- FW 190 D9

Nr 191- TBM "Awenger"

Nr 200- B29

Nr 201- Junkers Ju88 A4

Nr 235- Fi 156 "Storch”

Nr 940- JunkersJU 87Bb) Fly Model:

Nr 02- F7F "Tigercat"

Nr 04- P-61 "Black Widow"

Nr 05- PBY "Catalina"

Nr 20- Samoloty myśliwskie MiG- 3 i Łagg

Nr 21- Samolot bombowy B-24 D "Liberator"

Nr 24- Bristol "Beaufighter"

Nr 30- Samolot bombowy B-17G "FLYING FORTRESS"

Nr 33- Heinkel He 117 "GREIF"

Nr 36- Samolot torpedowyFAIREY "SWORDFISH"

Nr 39- Samolot wielozadaniowy Polikarpow Po-2 + Samolot myśliwski I-16

Nr 53- Samoloty szturmowe: Ju 87B "Stuka" i Ił-2

Nr 60- Junkers Ju 88 "Mistel 2”

Nr 64- Samoloty myśliwskie Focke Wulf 190A3 + P51D Mustang

Nr 79- Samoloty myśliwskie Mitsubishi "ZERO" typ-52 "Hei" + Bell P-39 "AIROCOBRA"

Nr 82- Samolot pokładowy F6F3 "Hellcat"

Nr 85- Samoloty myśliwskie Messerschmitt Me 109 Supermarine "SPITFIRE"

Nr 94- A-20 "Havoc"

Nr 100- Samolot torpedowy "Barracuda" Mk.II

Nr 101- Samolot transportowy Douglas C-47 "Skytrain" (DC - 3)

Nr 107- Samolot szturmowy A1J "Skyraider"

Nr 108- Samoloty myśliwskie PZL P.11c i Messerschmitt Me 109 D-1

Nr 111- Samoloty myśliwskie Jak 9P i Ła-5 FNc) "Orlik" Czaniec:

Nr 6- Samolot myśliwski. I.A.R. 80A

Nr 8- Samolot myśliwski P-40 Warhawk

Nr 9- Samolot myśliwski Defiant Mk. I

Nr 11- Samolot myśliwski Northrop XP-56 Black Bullet

Nr 13- Samolot myśliwski Hawker Hurricane Mk.II B

Nr 18- Samolot bombowy Petlakov Pe-2

Nr 22- Samolot doświadczalny XP- 55

Nr 31- Samolot rozpoznawczy Vought OS2U "Kingfisher"

Nr 38- Samolot bombowo- torpedowy Savoia Marchetti S.M. 79 Sparviero

Nr 51- Samolot bombowzB-25 "Mitchell"

Nr 60- Samolot bombowy PBJ- 1H MitchellWzory kart startowych do pobrania:

https://megawrzuta.pl/download/6e558c95227de97a351e77e8d9f4d469.html

https://megawrzuta.pl/download/731a91aecd6f64c407f019b60a791ac4.html

--

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
03-05-19 19:17  Odp: KRUSZWICA 2019
darekb Na Forum:
Galerie - 2


 - 5

Jeszcze tydzień i kolejna impreza. Trzeba jechać.

--
Pozdrawiam, darekb
https://darek.net

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
04-05-19 11:47  Odp: KRUSZWICA 2019
MARIUSZ 
moderator
Na Forum:
Relacje w toku - 7
Relacje z galerią - 15
Galerie - 9


W Rupieciarni:
Do poprawienia - 4


 - 10

Grupa: ŁSM

Bardzo fajnie. Tylko popatrz łaskawie, jak inni formułują temat wątku i spróbuj być mniej lakoniczny...

--
Pozdrawiam wszystkich ! MARIUSZ

Mam profil na FB.

Odpowiedz na tę wiadomość 
 Tematy/Start  |  Wyświetlaj drzewo   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 
 Widok z podziałem na strony: strona 1 z 1Strony:  1 

 Działy  |  Chcesz sie zalogowac? Zarejestruj się 
 Logowanie
Wpisz Login:
Wpisz Hasło:
Pamiętaj:
   
 Zapomniałeś swoje hasło?
Wpisz swój adres e-mail lub login, a nowe hasło zostanie wysłane na adres e-mail zapisany w Twoim profilu.


© konradus 2001-2018