KALENDARZ MODELARSKI   
Regulamin i rejestracja regulamin forum  jak wstawiac grafike, linki itp do wiadomosci grafika i linki w postach

Kalendarium imprez modelarskich. Zapowiedzi konkursów, wystaw, zlotów i spotkań. Proszę o wpisywanie dat spotkań w zapowiedziach.
Legenda:

Konkursy, wystawy, festiwale
Spotkania grupowe
Inne wydarzenia: pokazy lotnicze,
zloty pojazdów militarnych i żaglowców,
rekonstrukcje historyczne itp.Link do wątku - kliknij w wydarzenie,
a następnie w link w wierszu "Opis"

Lokalizacja wydarzenia - kliknij
w wydarzenie, a następnie w "mapa"

Kopiowanie wydarzenia do swojego
kalendarza Google - kliknij w wydarzenie,
a następnie w "skopiuj do mojego
kalendarza"

W kalendarzu będą umieszczane tylko
poprawnie nazwane i oznakowane
wątki (data, pisownia itp.) Działy  |  Tematy/Start  |  Nowy temat  |  Przejdź do wątku  |  Szukaj  |  Widok bez stronicowania (rolka)  |  Zaloguj się   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 
 Widok z podziałem na strony: strona 1 z 1Strony:  1 
07-03-19 18:46  X Festiwal Modelarski z Memoriałem Olsztyn 30-31.03.2019
Piotreq Na Forum:
Relacje z galerią - 1
Galerie - 3
 

To już Dziesiąta edycja naszego Festiwalu!
Zapraszamy wszystkich modelarzy w każdym wieku w ostatnie dni marca 2019 r. do Olsztyna na:


X Festiwal Kultury Modelarskiej z I Memoriałem plut. pil. Lecha Dunajewskiego w Olsztynie, 30-31.03.2019

Miejsce:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 im. Jarosława Dąbrowskiego, 10-553 Olsztyn, ul. Kościuszki 70.


Zasady oceny zgłoszonych modeli:
Organizatorzy nie pobierają opłaty startowej.
Sędzia Główny jest powoływany przez Organizatorów przed konkursem.
Sędzia Główny powołuje komisje sędziowskie do oceny odpowiednich kategorii i pełni nadzór ogólny nad pracą komisji sędziowskich, sam Sędzia Główny nie bierze udziału w ocenie modeli. Sędziami są wyłącznie członkowie Olsztyńskiego Stowarzyszenia Modelarzy „Warmia”.
Sędziowie nie biorą udziału w rywalizacji konkursowej. Zgłoszone do konkursu modele ocenia powołana przez organizatorów komisja sędziowska wg zasady „podoba się – nie podoba się”.
Wyniki sędziowania potwierdza Sędzia Główny. Sędzia Główny oraz Organizator mają prawo do ingerencji w wyniki w uzasadnionych przypadkach, np. zbyt małej obsady klas, konieczności łączenia klas itp. Sędzia Główny może powołać nową komisję do ponownego sędziowania wybranych kategorii.
Decyzje komisji sędziowskiej podane do informacji publicznej w dniu zakończenia imprezy są ostateczne i niepodważalne.
Uczestnik może wystawić dowolną liczbę modeli.
Uczestnik może zająć tylko jedno z nagradzanych miejsc w danej klasie. Pod uwagę będzie brany najwyżej oceniony model wykonany przez uczestnika. Uczestnicy, którzy zostaną wyróżnieni otrzymają dyplomy oraz w miarę możliwości nagrody rzeczowe.
Organizatorzy planują przyznanie trzech równorzędnych wyróżnień w każdej klasie. W przypadku wysokiego poziomu wykonania modeli ilość wyróżnień może zostać zwiększona. Analogicznie, w przypadku niskiego poziomu wykonania ilość wyróżnień może być decyzją Organizatorów zmniejszona. O ilości wyróżnień w danej klasie decyduje Sędzia Główny oraz Organizatorzy.
Dołączenie dokumentacji do modelu nie jest obowiązkowe, ale zalecane w przypadku modeli waloryzowanych.
Organizatorzy nie przewidują ubezpieczenia modeli.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przemieszczania modeli w obrębie wystawy w celu efektywnego wykorzystania przestrzeni wystawowej przy zachowaniu niezbędnej ostrożności.
Rywalizacja w klasie odbędzie się w przypadku zgłoszenia co najmniej trzech modeli wykonanych przez co najmniej dwóch zawodników. W przypadku niewystarczającej liczby modeli w danej klasie rywalizacja nie odbędzie się, uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy (nie dotyczy to kategorii wiekowych junior oraz młodzik).
Organizatorzy przewidują nagrody specjalne, a Komisja sędziowska wskaże laureatów poszczególnych nagród.
W trakcie sędziowania Komisja Sędziowska w porozumieniu z Sędzią Głównym może zdecydować z zmianie podziału na klasy (wydzielić dodatkowe kategorie konkursowe, ew. połączyć zbliżone kategorie).
Możliwe jest zgłaszanie i fundowanie prywatnych nagród.
Do oceny nie mogą być wystawiane modele, które w latach ubiegłych zdobyły wyróżnienia w konkursach w Olsztynie.


I Memoriał plut. pil. Lecha Dunajewskiego
Memoriał plut. pil. Lecha Dunajewskiego jest częścią X Olsztyńskiego Festiwalu Kultury Modelarskiej – rozegrany zostanie jako kategoria specjalna.
Do rywalizacji w Memoriale dopuszczone są modele plastikowe oraz kartonowe w dowolnej skali.
W Memoriale mogą brać udział modele następujących typów samolotów, na których latał Lech Dunajewski:
Tiger Moth, Fairey Battle, Airspeed Oxford, Miles Master, Defiant, Hurricane, Spitfire Vb, Hawker Tempest, Hawker Typhoon, Bristol Blenheim, Whitley Whitworth, Wellington, Miles Martinet, Hawker Henley, Percival Proctor, PO2, Zlin 26, Junak, Jak 18, Piper H Grasshopper, Kadet (Heinkel He 72 Kadett), Szczygieł (Focke-Wulf Fw 44 Stieglitz), Jungmann.
Modele powinny być wykonane w polskich oznaczeniach (jeśli polskie jednostki używały konkretnego typu samolotu), premiowane będą malowania z dywizjonów 316, 288 i 577 RAF, w których latał Lech Dunajewski.
Jury wyłoni jednego zwycięzcę, który otrzyma I Memoriał plut. pil. Lecha Dunajewskiego razem z nagrodą rzeczową.
Przewiduje się możliwość ufundowania dodatkowych nagród specjalnych dla innych uczestników Memoriału.

Kategoria specjalna „Model w budowie”
Na X Festiwalu Kultury Modelarskiej wprowadzamy kategorię specjalną „Model w budowie”. Naszym celem jest pokazanie zwiedzającym różnych etapów powstawania modelu, waloryzacji używanych przez modelarzy oraz niezbędnego wkładu pracy. Kategoria nie będzie podzielona na skale, mogą być w niej wystawione modele, które nie są jeszcze pomalowane.

Program Festiwalu
Sobota, 30 marca 2019
9.00 - 14.00 Przyjmowanie modeli na wystawę
12.00 – 19.00 Wystawa otwarta dla zwiedzających
16.30 Rozpoczęcie pracy sędziów
Niedziela, 31 marca
9.00 – 13.30 Wystawa otwarta dla zwiedzających
13.30 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

Kategorie konkursowe:

Modele plastikowe
Samoloty:

1 Młodzicy bez podziału na skale (PMS)

2 Juniorzy bez podziału na skale (PJS)

3 Seniorzy 1/72 i mniejsze (PSS1)
4 Seniorzy 1/48 (PSS2)
5 Seniorzy 1/32 i większe (PSS3)

Śmigłowce:

6 Młodzicy bez podziału na skale (PMH)

7 Juniorzy bez podziału na skale (PJH)

8 Seniorzy 1/72 i mniejsze (PSH1)
9 Seniorzy 1/48 i wieksze (PSH2)

Pojazdy wojskowe na podwoziu kołowym:

10 Młodzicy bez podziału na skale (PMPK)

11 Juniorzy 1/72 i mniejsze (PJPK1)
12 Juniorzy 1/48 i większe (PJPK2)

13 Seniorzy 1/72 i mniejsze (PSPK1)
14 Seniorzy 1/48 (PSPK2)
15 Seniorzy 1/35 i większe (PSPK3)

Pojazdy wojskowe na podwoziu gąsienicowym (łącznie z artylerią samobieżną)

16 Młodzicy bez podziału na skale (PMPG)

17 Juniorzy 1/72 i mniejsze (PJPG1)
18 Juniorzy 1/48 (PJPG2) i większe

19 Seniorzy 1/72 i mniejsze (PSPG1)
20 Seniorzy 1/48 (PSPG2)
21 Seniorzy 1/35 i większe (PSPG3)

Artyleria bez własnego napędu:

22 Młodzicy bez podziału na skale (PMA)

23 Juniorzy bez podziału na skale (PJA)

24 Seniorzy bez podziału na skale (PSA)

Dioramy:

25 Młodzicy bez podziału na skale (PMD)

26 Juniorzy bez podziału na skale (PJD)

27 Seniorzy bez podziału na skale (PSD)

Statki i okręty:

28 Młodzicy bez podziału na skale (PMO)

29 Juniorzy bez podziału na skale (PJO)

30 Seniorzy 1/700 (PSO1)
31 Seniorzy 1/350 (PSO2)
32 Seniorzy pozostałe skale (PSO3)

Pojazdy Cywilne:

33 Młodzicy (PMPC)

34 Juniorzy (PJPC)

35 Seniorzy (PSPC)

Figurki:

36 Młodzicy bez podziału na skale (PMF)

37 Juniorzy bez podziału na skale (PJF)

38 Figurki Historyczne Seniorzy (PSF1)
39 Figurki Fantasy Seniorzy (PSF2)

40 Figurki Popiersia Seniorzy (PSF3)

Kolekcje:

41 Juniorzy kolekcje modeli plastikowych bez podziału na skale (PJK)

42 Seniorzy kolekcje modeli plastikowych bez podziału na skale (PSK)

Inne:

43 Inne – wszystko to, co chcielibyście pokazać (PI)

Modele kartonowe
44 Młodzicy pojazdy (KMP)

45 Młodzicy samoloty (KMS)

46 Młodzicy statki i okręty (KMO)

47 Młodzicy – inne modele (KMI)

48 Pojazdy kołowe Juniorzy (KJPK)

49 Pojazdy gąsienicowe Juniorzy (KJPG)

50 Lotnictwo Juniorzy (KJL)

51 Statki, żaglowce i okręty Juniorzy (KJO)

52 Figurki i Zwierzęta Juniorzy (KJF)

53 Budowle Juniorzy (KJB)

54 Pojazdy kołowe Seniorzy (KSPK)

55 Pojazdy gąsienicowe Seniorzy (KSPG)

56 Artyleria bez napędu Seniorzy (KSA)

57 Pojazdy szynowe Seniorzy (KSPS)

58 Samoloty z napędem śmigłowym Seniorzy (KSSS)

59 Samoloty z napędem odrzutowym Seniorzy (KSSO)

60 Śmigłowce i wiatrakowce Seniorzy (KSH)

61 Figurki, zwierzęta i pojazdy kosmiczne Seniorzy (KSF)

62 Statki i żaglowce Seniorzy (KSSZ)

63 Statki i okręty do linii wodnej Seniorzy (KSDLW)

64 Okręty Seniorzy (KSO)

65 Budowle Seniorzy (KSB)

66 Inne – wszystko to, co chcielibyście pokazać (KI)

Post zmieniony (07-03-19 18:50)

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
20-03-19 22:43  Odp: X Festiwal Modelarski z Memoriałem Olsztyn 30-31.03.2019
Piotreq Na Forum:
Relacje z galerią - 1
Galerie - 3
 

Oficjalny plakat:

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
25-03-19 09:16  Odp: X Festiwal Modelarski z Memoriałem Olsztyn 30-31.03.2019
Windus Na Forum:
Relacje w toku - 1
Relacje z galerią - 1
Galerie - 5


W Rupieciarni:
Do poprawienia - 2


 - 1

A co tu tak cicho?
Serdecznie zapraszamy do Olsztyna bo warto.
A tu proszę się rejestrować:
Rejestracja Olsztyn

--
Skończone:
Bell AH-1F "Cobra", PZL W3-W "Sokół", Pantera, Sopwith F.1 Camel, Hawker Hurricane Mk.IIB, Messerschmitt Me 109 F-4, F-104G Starfighter, Mirage F1CT
W toku:
IJN Oyodo

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
01-04-19 18:50  Odp: X Festiwal Modelarski z Memoriałem Olsztyn 30-31.03.2019
Grzech 

 

I jak zwykle nikt nie robił zdjęc. :-(

--
Elektryczne nożyce z gór , w kosmosie nie ma większych....:-) .

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
01-04-19 19:46  Odp: X Festiwal Modelarski z Memoriałem Olsztyn 30-31.03.2019
Piotreq Na Forum:
Relacje z galerią - 1
Galerie - 3
 

Zdjęcia będą, ale muszę nad nimi popracować, a trochę tego jest. Cierpliwości.

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
02-04-19 13:40  Odp: X Festiwal Modelarski z Memoriałem Olsztyn 30-31.03.2019
Windus Na Forum:
Relacje w toku - 1
Relacje z galerią - 1
Galerie - 5


W Rupieciarni:
Do poprawienia - 2


 - 1

Spokojnie, Piotrek nad wszystkim czuwa - zdjęcia.

--
Skończone:
Bell AH-1F "Cobra", PZL W3-W "Sokół", Pantera, Sopwith F.1 Camel, Hawker Hurricane Mk.IIB, Messerschmitt Me 109 F-4, F-104G Starfighter, Mirage F1CT
W toku:
IJN Oyodo

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
02-04-19 19:12  Odp: X Festiwal Modelarski z Memoriałem Olsztyn 30-31.03.2019
Piotreq Na Forum:
Relacje z galerią - 1
Galerie - 3
 

Dzięki, Tomek, za wyręczenie mnie, bo nie pamiętałem, jak podlinkować galerię na forum, żeby link był aktywny. :-)

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
03-04-19 08:08  Odp: X Festiwal Modelarski z Memoriałem Olsztyn 30-31.03.2019
Piotreq Na Forum:
Relacje z galerią - 1
Galerie - 3
 

I jeszcze relacja na olsztyn24.com:

RELACJA

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
03-04-19 08:10  Odp: X Festiwal Modelarski z Memoriałem Olsztyn 30-31.03.2019
Windus Na Forum:
Relacje w toku - 1
Relacje z galerią - 1
Galerie - 5


W Rupieciarni:
Do poprawienia - 2


 - 1

Nie ma sprawy :)
Grzech jak widzisz jest trochę tych zdjęć.

--
Skończone:
Bell AH-1F "Cobra", PZL W3-W "Sokół", Pantera, Sopwith F.1 Camel, Hawker Hurricane Mk.IIB, Messerschmitt Me 109 F-4, F-104G Starfighter, Mirage F1CT
W toku:
IJN Oyodo

Odpowiedz na tę wiadomość 
 Tematy/Start  |  Wyświetlaj drzewo   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 
 Widok z podziałem na strony: strona 1 z 1Strony:  1 

 Działy  |  Chcesz sie zalogowac? Zarejestruj się 
 Logowanie
Wpisz Login:
Wpisz Hasło:
Pamiętaj:
   
 Zapomniałeś swoje hasło?
Wpisz swój adres e-mail lub login, a nowe hasło zostanie wysłane na adres e-mail zapisany w Twoim profilu.


© konradus 2001-2018