KALENDARZ MODELARSKI   
Regulamin i rejestracja regulamin forum  jak wstawiac grafike, linki itp do wiadomosci grafika i linki w postach

Kalendarium imprez modelarskich. Zapowiedzi konkursów, wystaw, zlotów i spotkań. Proszę o wpisywanie dat spotkań w zapowiedziach.
Legenda:

Konkursy, wystawy, festiwale
Spotkania grupowe
Inne wydarzenia: pokazy lotnicze,
zloty pojazdów militarnych i żaglowców,
rekonstrukcje historyczne itp.Link do wątku - kliknij w wydarzenie,
a następnie w link w wierszu "Opis"

Lokalizacja wydarzenia - kliknij
w wydarzenie, a następnie w "mapa"

Kopiowanie wydarzenia do swojego
kalendarza Google - kliknij w wydarzenie,
a następnie w "skopiuj do mojego
kalendarza"

W kalendarzu będą umieszczane tylko
poprawnie nazwane i oznakowane
wątki (data, pisownia itp.) Działy  |  Tematy/Start  |  Nowy temat  |  Przejdź do wątku  |  Szukaj  |  Widok bez stronicowania (rolka)  |  Zaloguj się   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 
 Widok z podziałem na strony: strona 1 z 1Strony:  1 
09-07-18 23:19  II Kołobrzeski Festiwal Modelarski Orężada 2018 - 03-05.08.2018
Hastur Na Forum:
Relacje w toku - 1
Relacje z galerią - 6
Galerie - 5


 - 3

W ramach łączenia przyjemnego z pożytecznym, można połączyć wakacje nad morzem z festiwalem modelarskim w Kołobrzegu. :)Regulamin organizatorzy napisali następujący:
REGULAMIN Kołobrzeskiego Festiwalu Modelarskiego Orężada 2018

1. Organizatorem Kołobrzeskiego Festiwalu Modelarskiego „Orężada 2018 Colberg Model Show” w Kołobrzegu jest:

FPHU MM Dominika Mirtoko- Jereczek – właściciel marki „ModelMaker”

2. TERMIN I MIEJSCE
03 – 05.08.2018, Hala Milenium W Kołobrzegu ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 38

CELE I ZADANIA FESTIWALU
– Popularyzacja modelarstwa wśród młodzieży;
– Pobudzenie zainteresowania historią;

– Promocja Kołobrzegu i jego historii
– Kształtowanie wyobraźni przestrzennej i umiejętności manualnych;
– Wymiana doświadczeń pomiędzy modelarzami oraz integracja środowiska modelarskiego z różnych regionów kraju i zagranicy.

3. Festiwal ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni, zrzeszenia, modelarnie oraz kluby z kraju jak i zagranicy. Liczba modeli oraz wiek uczestników są nieograniczone.

4. POSTANOWIENIA REGULAMINOWE

Festiwal obejmuje rywalizację w następujących obszarach:

modele plastikowe oraz żywiczne, dopuszczalne użycie innych tworzyw sztucznych oraz innych materiałów w ilości do 20%
modele kartonowe;
modele wykonane z innych materiałów (scratch) drewno, metal itp.

Grupy wiekowe:

do 12 lat – młodzik (M)
od 12 do 16 lat – junior (J)
powyżej 16 lat – senior (S)

8. Do festiwalu mogą być zgłaszane modele wykonane z kartonu i z plastiku, oraz z innych materiałów. Zgłoszony model musi być wykonany własnoręcznie przez modelarza. W przypadku wątpliwości co do autorstwa zgłaszanego modelu organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyjaśnienia ich z modelarzem i wydania decyzji o ewentualnym wykluczeniu modelu z rywalizacji. W przypadku nieobecności autora, modle nie będzie brany pod uwagę w klasyfikacji ogólnej. Wszelkie zastrzeżenia w tym zakresie, powinny być zgłaszane do Sędziego Głównego lub Sędziego Technicznego nie później niż do odprawy sędziowskiej.

9. Każdy z uczestników może zgłosić dowolną liczbę modeli. W klasyfikacji ogólnej będzie uwzględniany jedynie najlepszy model uczestnika w danej klasie. Modele w każdej klasie zostaną ocenione w przypadku zgłoszenia modeli przez co najmniej 3 różnych modelarzy. W przypadku zbyt małej ilości (poniżej 3) wystawionych modeli w klasie, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do łączenia klas lub przesuwania modeli do klas/kategorii słabiej obsadzonych oraz do podjęcia decyzji o nie rozegraniu danej klasy. W przypadku łączenia klas Junior/Senior/Młodzik jedno wyróżnienie będzie zarezerwowane dla Juniora i/lub Młodzika bez względu na ocenę punktową całej klasy.

10. Rejestracja modeli dokonywana jest tylko i wyłącznie poprzez zakładkę na stronie internetowej www.colbergmodelshow.pl Rejestracja będzie włączona do dnia 4 sierpnia 2018 roku do godz. 13.

11. Zarejestrowanie modelu oznacza akceptację regulaminu festiwalu REGULAMIN Kołobrzeskiego Festiwalu Modelarskiego Orężada 2018.

12. Komisje sędziowskie mają prawo przesunięcia do właściwej klasy lub kategorii modeli zgłoszonych przez modelarzy błędnie. Decyzja sędziów jest ostateczna i nie podlega zażaleniu.

13. Modele zgłoszone do rywalizacji oceniają komisje sędziowskie powołane przez organizatorów FESTIWALU. Komisje przy ocenie biorą pod uwagę:

wrażenie ogólną
estetykę – dokładność wykonania model
stopień trudności
wierność odwzorowania z oryginałem (w przypadku kategorii Sinces-Fiction kreatywność/inwencja własna)
jakość dokumentacji (nie uwzględniana w kategoriach Sinces-Fiction)

14. Każdy z podanych elementów będzie punktowany w skali od 1 do 10 według oceny indywidualnej sędziego.

15. Każdy modelarz ma prawo dołączyć do modelu dokumentację zawierającą zdjęcia i rysunki oryginału. Dokumentacja może zawierać zdjęcia z budowy modelu, jednak nie więcej niż połowa całej dokumentacji. Dokumentacja nie jest obowiązkowa. Zakres dostarczonych materiałów nie jest określony. Jako dokumentacje traktuje się zarówno jedno zdjęcie jak i obszerniejszy zbiór, nie więcej jednak niż 20 stron formatu A4. Instrukcja winna być dostarczona na nosniku papierowym. Nie dopuszcza się innej formy dokumentacji. Instrukcja budowy modelu czy dodatku waloryzacyjnego nie jest dokumentacją. Każdy modelarz, który dołączy dokumentację do modelu (modeli) otrzyma od organizatorów dodatkowy upominek bez względu na ostateczny wynik rywalizacji. Dokumentacja będzie przejmowana przez obsługę festiwalu w momencie rejestracji i oddawana przy wydawaniu modeli.

16. KLASY FESTIWALOWE:

MODELE KARTONOWE

(FP) Samoloty, śmigłowe odrzutowe oraz śmigłowce – (młodzik/junior/senior)
(SP) Okręty i żaglowce- (młodzik/junior/senior)
(AP) Pojazdy wojskowe kołowe, gąsienicowe i szynowe- (młodzik/junior/senior)
(DP) Dioramy – (młodzik/junior/senior)
(FP) Figurki – (młodzik/junior/senior)
(HP) Budowle (młodzik/junior/senior)
(CVP) Pojazdy cywilne
(EA) Free Style – wszystkie inne nie zakwalifikowane do powyższych

MODELE PLASTIKOWE (i inne tworzywa sztuczne)

(MC) kolekcje modeli – (min. 3 modele powiązane tematycznie)
(PS) samoloty wojskowe 1/144 i mniejsze (klasa łączona)
(PO1) samoloty do 1921 skala 1/72 (klasa łączona)
(PO2) samoloty do 1921 skala 1/48 (klasa łączona)
(PP1) Samoloty wojskowe śmigłowe skala 1/72 (młodzik/junior/senior)
(PP2) Samoloty wojskowe śmigłowe skala 1/48 (młodzik/junior/senior)
(PP3) Samoloty wojskowe śmigłowe skala 1/32 i 1/24 (młodzik/junior/senior)
(PJ1) Samoloty wojskowe odrzutowe skala 1/72 (młodzik/junior/senior)
(PJ2) Samoloty wojskowe odrzutowe skala 1/48 (młodzik/junior/senior)
(PJ3) Samoloty wojskowe odrzutowe skala 1/32 i 1/24 (młodzik/junior/senior)
(H1) Śmigłowce wojskowe skala 1/72 (młodzik/junior/senior)
(H2) Śmigłowce wojskowe skala 1/48 i większe (młodzik/junior/senior)
(CP1) Samoloty cywilne 1/144 i mniejsze
(CP2) Samoloty cywilne 172
(CP3) Samoloty Cywilne 1/32 i większe
(AT1) Pojazdy wojskowe gąsienicowe skala 1/72 (młodzik/junior/senior)
(AT2) Pojazdy wojskowe gąsienicowe skala 1/35 i 1/48 (młodzik/junior/senior)
(AW1) Pojazdy wojskowe kołowe skala 1/72 (młodzik/junior/senior)
(AW2) Pojazdy wojskowe kołowe skala 1/35 i 1/48 (młodzik/junior/senior)
(A) Artyleria i urządzenia wojskowe bez własnego napędu wszystkie skale – kat łączona (młodzik/junior/senior)
(DAM) Dioramy lądowe do 1/48(młodzik/junior/senior)
(DAB) Dioramy lądowe 1/35 i większe (młodzik/junior/senior)
(DPM) Dioramy lotnicze (młodzik/junior/senior)
(W1) Statki i okręty w skali ≤1/350 – kategoria łączona
(W2) Statki i okręty w skali ≥ 1/351 – kategoria łączona
(RV) Modele szynowe
(FM) Figurki do 54mm
(FB) Figurki od 54 mm
(B) Popiersia
(WE) Pojazdy cywilne
(S-FW) Pojazdy Since-Fiction
(S-FF) Figurki Sinces-Fiction
SCRATCH – MODELE WYKONANE Z INNYCH MATERIAŁÓW (METAL, DREWNO itp.) – Klasa łączona, bez podziału na skale

17. Organizatorzy oraz Sędzia główny nie mogą wystawiać modeli do rywalizacji a jedynie w prezentacji wystawowej. W przypadku sędziów zakaz wystawiania modeli do rywalizacji dotyczy tylko klasy, w której sędziują.

18. W poszczególnych klasach i kategoriach przyznawane będą medalowe miejsca od 1 do 3, w zależności od ilości modeli w klasie i poziomu ich wykonania, organizator przewiduje dodatkowe wyróżnienia w klasie. W ramach zajęcia miejsca od 1 do 3 przewidziane są nagrody w postaci medalu i dyplomu oraz ew. nagrody rzeczowe. Klasę rozgrywa się w przypadku wystartowania min. 2 modelarzy w klasie.

19. Każdy junior i młodzik niezależnie od uzyskanego wyróżnienia otrzyma dyplom uczestnictwa w festiwalu.

20. Organizatorzy przewidują nagrody specjalne.

21. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia modeli oraz Uczestników.

22. Organizatorzy nie zapewniają wyżywienia.

23. Przyjazd uczestników odbywa się na koszt własny.

24. Organizatorzy nie przewidują wysyłki nagród uczestnikom nieobecnym na zamknięciu festiwalu i wręczeniu nagród.

25. Interpretacja zapisów regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom i jest ostateczna.

26. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do poczynania zmian w regulaminie do dnia 15 lipca 2018 roku o czym poinformują na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

Rejestracja modeli i więcej informacji na colbergmodelshow.pl

Post zmieniony (09-07-18 23:26)

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
10-07-18 20:18  Odp: II Kołobrzeski Festiwal Modelarski Orężada 2018 - 03-05.08.2018
andy Na Forum:
Relacje w toku - 2
Relacje z galerią - 18
Galerie - 5


W Rupieciarni:
Do poprawienia - 22


 - 23

...jadę...modele kartonowe, Bałtyk, cóż chcieć więcej???

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
30-07-18 09:11  Odp: II Kołobrzeski Festiwal Modelarski Orężada 2018 - 03-05.08.2018
Hardosis   

Cześć andy. Jestem ciekaw czy mnie kojarzysz?
Wstępnie z Koszalina przyjedziemy ekipą 3os. Zobaczymy co tam ciekawego będziecie mieli.

--
,,W życiu piękne są tylko chwile,,

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
07-08-18 06:42  Odp: II Kołobrzeski Festiwal Modelarski Orężada 2018 - 03-05.08.2018
Lelum Polelum Na Forum:
Relacje w toku - 2
Relacje z galerią - 3
Galerie - 3


 - 10

Będzie jakaś fotorelacyjka?

--
serwusik

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
08-08-18 13:20  Odp: II Kołobrzeski Festiwal Modelarski Orężada 2018 - 03-05.08.2018
Hastur Na Forum:
Relacje w toku - 1
Relacje z galerią - 6
Galerie - 5


 - 3

Lelum, fotki są na razie tylko na FB. Jeden z kolegów wstawił w grupie "kartonowe perełki...":
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2641771936093739&type=3

Niestety hala miała w dachu przyciemniane szyby, coby ochronić od gorąca. Kolor przyciemnienia niebiesko-zielony, stąd zdjęcia w automacie nie wychodziły.
Może jest ktoś kto dobrał balans bieli do oświetlenia i podzieli się innymi zdjęciami?

--
Pozdrawiam,
Hastur

"Mądry się czasem wygłupia, za to głupi się wiecznie wymądrza."

Na macie: Dardo

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
09-08-18 15:19  Odp: II Kołobrzeski Festiwal Modelarski Orężada 2018 - 03-05.08.2018
Hastur Na Forum:
Relacje w toku - 1
Relacje z galerią - 6
Galerie - 5


 - 3

Autorzy umieścili na FB podsumowanie imprezy:
https://www.facebook.com/ColbergModelShow/posts/463000154168022

Oficjalne wyniki części konkursowej są TUTAJ.

--
Pozdrawiam,
Hastur

"Mądry się czasem wygłupia, za to głupi się wiecznie wymądrza."

Na macie: Dardo

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
09-08-18 15:22  Odp: II Kołobrzeski Festiwal Modelarski Orężada 2018 - 03-05.08.2018
Hastur Na Forum:
Relacje w toku - 1
Relacje z galerią - 6
Galerie - 5


 - 3

I jeszcze FILM

--
Pozdrawiam,
Hastur

"Mądry się czasem wygłupia, za to głupi się wiecznie wymądrza."

Na macie: Dardo

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
10-08-18 09:30  Odp: II Kołobrzeski Festiwal Modelarski Orężada 2018 - 03-05.08.2018
Hastur Na Forum:
Relacje w toku - 1
Relacje z galerią - 6
Galerie - 5


 - 3

Dla niekorzystających z FB, kilka zdjęć z festiwalu

--
Pozdrawiam,
Hastur

"Mądry się czasem wygłupia, za to głupi się wiecznie wymądrza."

Na macie: Dardo

Odpowiedz na tę wiadomość 
 Tematy/Start  |  Wyświetlaj drzewo   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 
 Widok z podziałem na strony: strona 1 z 1Strony:  1 

 Działy  |  Chcesz sie zalogowac? Zarejestruj się 
 Logowanie
Wpisz Login:
Wpisz Hasło:
Pamiętaj:
   
 Zapomniałeś swoje hasło?
Wpisz swój adres e-mail lub login, a nowe hasło zostanie wysłane na adres e-mail zapisany w Twoim profilu.


© konradus 2001-2018