KALENDARZ MODELARSKI   
Regulamin i rejestracja regulamin forum  jak wstawiac grafike, linki itp do wiadomosci grafika i linki w postach

Kalendarium imprez modelarskich. Zapowiedzi konkursów, wystaw, zlotów i spotkań. Proszę o wpisywanie dat spotkań w zapowiedziach.
Legenda:

Konkursy, wystawy, festiwale
Spotkania grupowe
Inne wydarzenia: pokazy lotnicze,
zloty pojazdów militarnych i żaglowców,
rekonstrukcje historyczne itp.Link do wątku - kliknij w wydarzenie,
a następnie w link w wierszu "Opis"

Lokalizacja wydarzenia - kliknij
w wydarzenie, a następnie w "mapa"

Kopiowanie wydarzenia do swojego
kalendarza Google - kliknij w wydarzenie,
a następnie w "skopiuj do mojego
kalendarza"

W kalendarzu będą umieszczane tylko
poprawnie nazwane i oznakowane
wątki (data, pisownia itp.) Działy  |  Tematy/Start  |  Nowy temat  |  Przejdź do wątku  |  Szukaj  |  Widok bez stronicowania (rolka)  |  Zaloguj się   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 
 Widok z podziałem na strony: strona 1 z 1Strony:  1 
30-01-18 12:29  IV Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych 7-8 lipiec 2018, Czarna Białostocka
lukasold   

Już po raz kolejny spotykamy się w Czarnej na jednej z najlepszych imprez modelarskich na wschód od Wisły. Plakat już jest Podobnie jak w ubiegłym roku jedna z kategorii to będą kolekcje, które w zależności od ich ilości być może zostaną podzielona na tematyczne podkategorie. Planujemy także Kategorię specjalną w związku ze 100-leciem odzyskania przez Polskę Niepodległości.

O szczegółach i szczególikach później.

Pozdrowienia i do zobaczenia w Czarnej Białostockiej.

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
06-03-18 16:21  Odp: IV Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych 7-8 lipiec 2018, Czarna Białostocka
lukasold   

Już jest regulamin imprezy.

IV Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych oraz wystawa tematyczna
„100 LAT NIEPODLEGŁEJ”
Czarna Białostocka, 07-08. 07. 2018r.


I. Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Czarnej Białostockiej.

II. Cele i zadania konkursu;
-promocja modelarstwa kartonowego jako hobby i sposób spędzania wolnego czasu,
-wymiana doświadczeń środowisk modelarskich w różnym wieku, a także integracja modelarzy,
-promocja miasta i gminy Czarna Białostocka.
-uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości

III. Termin i miejsce konkursu.
Konkurs, połączony z wystawą modelarską odbędzie się w dniach 7-8 lipca 2018 roku w hali sportowej przy ulicy Konopnickiej 7, Czarna Białostocka. Konkurs będzie jedną z imprez towarzyszących obchodom Dni Miasta Czarna Białostocka.

Program konkursu:
07.07.2017: 10.00-14.00 przyjmowanie modeli biorących udział w konkursie/wystawie
14.00 ocena modeli konkursowych

08.07.2017: 9.00-14.00 zwiedzanie wystawy, giełda modelarska
14.00 ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, zakończenie konkursu, wydawanie modeli po zakończeniu konkursu.

W trakcie trwania obchodów Dni Miasta planowane są pokazy grup rekonstrukcyjnej jako jeden z elementów obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W trakcie rekonstrukcji planowany jest udział czołgu Renault FT, który będzie stał przed halą sportową w trakcie trwania obchodów Dni Miasta.


IV. Warunki uczestnictwa w imprezie.
1. W konkursie mogą uczestniczyć modelarze indywidualni, modelarnie, kluby modelarskie
2. Złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej, a tym samym udział w konkursie-wystawie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż:
a) zgłoszony do konkursu model jest autorstwa uczestnika;
b) pełnoletni uczestnik (senior) wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatorów swojego wizerunku w ramach konkursu w celach marketingowych i statystycznych, w tym w szczególności na zamieszczenie na stronie internetowej www.dkczarna.com oraz profilu Facebook dokumentacji fotograficznej i filmowej konkursu,
c) przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny małoletniego uczestnika (juniora) wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianiewizerunku małoletniego uczestnika w ramach konkursu w celach marketingowych i statystycznych, w tym w szczególności na zamieszczenie na stronie internetowej www.dkczarna.com oraz profilu Facebook dokumentacji fotograficznej i filmowej konkursu,
d) uczestnik (przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny małoletniego uczestnika) wyraża zgodę na ewentualne zamieszczenie fotografii zgłoszonego przez siebie modelu na stronie internetowej www.dkczarna.com oraz profilu Facebook w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora,
e) uczestnik (przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny małoletniego uczestnika) wyraża zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska uczestnika na stronie internetowej www.dkczarna.com oraz profilu Facebook w celach statystycznych (ogłoszenia wyników konkursu).
3. Zgoda, o której mowa w pkt. b-d nie jest ograniczona czasowo.
4. Organizatorzy oświadczają, iż wizerunek uczestnika (małoletniego uczestnika) nie będzie użyty w sposób naruszający jego dobra osobiste.
5.Zaleca się dokonanie zgłoszenia przed rozpoczęciem konkursu za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie internetowej Domu Kultury www.dkczarna.com lub forach modelarskich- za pomocą formularza zgłoszeniowego. Znacznie przyspieszy to czas wydawania kart startowych na miejscu. Każdy model to oddzielne zgłoszenie. Możliwa jest rejestracja w dniu konkursu, tj. 8 lipca 2017r., przed rozpoczęciem oceny modeli.
6. Chętni do uczestnictwa w giełdzie modelarskiej lub wystawie proszeni są o wcześniejszy kontakt z organizatorami, najpóźniej tydzień przed konkursem. Po tym terminie organizatorzy nie gwarantują miejsca.
7. Uczestnik zawodów może zgłosić nieograniczoną ilość modeli w danej klasie. W klasyfikacji będzie uwzględniony najlepszy model uczestnika w danej klasie.
8. Do konkursu przyjmowane są modele wykonane własnoręcznie z oryginalnych wycinanek polskich i zagranicznych oraz pobrane ze stron internetowych producentów wycinanki a także zaprojektowane od podstaw.Dokumentacja modelarska nie jest wymagana. Zgłoszony model może być jednak
zaopatrzony w dokumentację, którą mogą stanowić np.: instrukcja budowy i malowania zawarta w zestawie lub dodatkowe materiały dokumentujące wykonane w modelu zmiany,
przeróbki itp.
9. Modele dostarczane są i odbierane na koszt własny uczestnika. Modeli nie ubezpiecza się.
10. Modele, które zostały wyróżnione w poprzednich edycjach konkursu nie mogą brać udziału w rywalizacji; mogą brać udział tylko w wystawie
11. Konkurs odbędzie się w następujących grupach wiekowych:
Młodzik(M) – do 13 lat włącznie- liczy się rok urodzenia
Junior (J ) —14-18 lat
Senior (S) – powyżej 18 lat
12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo łączenia klas i kategorii wiekowych w przypadku małej ilości modeli w danej klasie.
13. Rywalizacja modeli w danej kategorii odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia do konkursu przynajmniej 3 modeli 3 różnych wykonawców.

V. Klasyfikacja modeli.
Modele w grupach wiekowych młodzik i junior oceniane będą bez podziału na klasy Standard i Open. Część kategorii w grupie senior będzie rozegrana z podziałem na klasy - w zależności od ilości zgłoszonych modeli.

Klasa STANDARD-modele sklejone z wycinanki, które zachowują oryginalne malowanie zaprezentowane w wycinance z możliwością użycia retuszu dobranymi kolorami farb. Dopuszcza się możliwość użycia elementów fototrawionych, tj. relingi, trapy, anteny, oraz metalowe lufy, owiewki wytłoczone z folii, nici, żyłki, gąsienice, nity, elementy wycinane za pomocą plotera laserowego.
Klasa OPEN- modele sklejone z wycinanki, modele wycięte w całości ploterem laserowym oraz modele budowane od podstaw-głównym materiałem jest papier, w których dopuszcza się wszelkie modyfikacje pokrycia - szpachlowanie, malowanie poszycia zewnętrznego modelu, dodawanie elementów elektronicznych, mechanicznych, fototrawionych, tłoczonych, trawionych, wyciętych za pomocą plotera laserowego.

MŁODZIK (do 13 lat)
Samoloty (S)
Statki i Okręty (O)
Pojazdy Kołowe (Pk)
Pojazdy Gąsienicowe (Pg)
Figurki i zwierzęta (F)
Budowle (B)
Rakiety i Sci-Fiction (SF)

JUNIOR (14-18)
Samoloty (S)
Statki i Okręty (O)
Pojazdy Kołowe (Pk)
Pojazdy Gąsienicowe (Pg)
Figurki i zwierzęta (F)
Budowle (B)
Rakiety i Sci-Fiction (SF)

SENIOR (powyżej 18)
Samoloty wielopłatowe (S1)
Samoloty jednopłatowe, jednosilnikowe (S2)
Samoloty jednopłatowe, wielosilnikowe (S3)
Samoloty odrzutowe (S4)
Śmigłowce (S5)
Pojazdy gąsienicowe (Standard, Open), (Pg)
Pojazdy kołowe wojskowe (Standard, Open) (Pkw)
Pojazdy kołowe cywilne (Pkc)
Pojazdy szynowe (Psz)
Artyleria bez napędu (A)
Statki i okręty z linią podwodną (O1)
Statki i okręty od linii wodnej (O2)
Okręty podwodne (Op)
Żaglowce (Ż)
Budowle (B)
Figurki i zwierzęta (F)
Rakiety i Sci-Fiction (SF)

Bez podziału na klasę wiekową
Kolekcje(K) - od 3 do 5 modeli połączonych ze sobą historycznie – np. wersje rozwojowe, kampanie, konkretne bitwy, itp.; przy zgłoszeniu należy podać nazwę kolekcji, najlepiej z uwzględnieniem czynnika łączącego. W przypadku dużej liczby zgłoszeń będzie możliwość podziału na poszczególne kategorie (Broń pancerna, Samoloty, Okręty, itp.).
Inne (I) modele, które jest ciężko sklasyfikować do którejkolwiek z powyższych kategorii.


VI. Kategoria specjalna – „100 lat Niepodległej”
W trakcie trwania konkursu odbędzie się także wystawa tematyczna oraz konkurs związany z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Wszystkie zgłoszone modele związane z okresem I Wojny Światowej oraz walk o ustalenie granic 1919-1920 wezmą udział w tej kategorii specjalnej.

VII. Zasady oceny i nagrody.
1.Zgłoszone do konkursu modele ocenia komisja konkursowa powołana przez organizatorów. Modele oceniane będą na zasadzie podoba się/nie podoba się. Pod uwagę będzie brana estetyka i wkład pracy, oryginalność, precyzja. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega oprotestowaniu.
2. W grupach wiekowych Młodzik i Junior nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca (Medale i nagrody rzeczowe). W grupie Senior najlepsze modele w danej klasie nagrodzone zostaną wyróżnieniami i nagrodami rzeczowymi (w miarę możliwości).
3. Najlepszy model w danej grupie wiekowej otrzyma nagrodę Grand Prix
4. Puchar za najlepszy model w kategorii specjalnej „100 lat Niepodległej”.
4. Organizatorzy dopuszczają fundowanie nagród specjalnych przez kluby modelarskie, wydawnictwa lub osoby prywatne.

Kontakt
Łukasz Ołdakowski
lukasold@gmail.com
www.dkczarna.com

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
05-06-18 10:30  Odp: IV Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych 7-8 lipiec 2018, Czarna Białostocka
lukasold   

Dawno nie było aktualizacji ale w końcu jest :)
UWAGA. Wszystkie osoby zainteresowane noclegami w czasie trwania konkursu.
W tym roku mam nadzieję że wszyscy się zmieścimy w Gospodarswtwie Agroturystycznym "Villa Helena", Czarna Wieś Kościelna. Mamy tam zapewnione 40 miejsc (oczywiście ja tylko zapewniam miejsce, płacicie sami :P ) z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę. Cena noclegu to 35 zł od modelarskiej głowy. W razie większej liczby chętnych w obwodzie jest agroturystyka po sąsiedzku u Pani Zalewskiej - tam gdzie większosć nocowała ostatnio a w związku z rozrostem imprezy (co mnie bardzo cieszy) zrobiła się troszkę za ciasna. Oczywiście jeżeli ktoś chce nocować w innym miejscu to jest taka możliwość ale z przyczyn organizacyjnych i integracyjnych namawiam na wyżyj wymienione miejsca (Najpierw zapełniamy ville Helena a następnie agroturystyka u p. Zalewskiej). Abym nad wszystkim zapanował bardzo proszę o informację do mnie najlepiej mailową lukasold@gmail.com (lub poniżej postu) gdzie wszstkich będę skrupulatnie notował. Niezbędne dane : kto, ile osób i ile dni. Ci o których wiem że przyjeżdżąją także proszę o potwierdzenie mailowe (lub poniżej) - gdzie wszystko będzie na bieżąco aktualizowane. Zgłaszanie modeli będzie uruchomione jakieś 2-3 tygodnie przed imprezą - i tak zawsze zostawiacie to sobie na koniec. Pozdrawiam i do zobaczenia za miesiąc.

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
19-06-18 11:43  Odp: IV Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych 7-8 lipiec 2018, Czarna Białostocka
lukasold   

No dobra link do rejestracji sprawdzony więc nie ma na co czekać.

UWAGA!!!
Rejestracja modeli na konkurs otwarta. Schemat podobny jak w latach poprzednich. Link do rejestracji za pomocą google forms. 1model=1 zgłoszenie. Każdy model osobno. Funkcja otrzymywania potwierdzenia mailowego jest wyłączona więc nie spodziewajcie się takowego. Każdy raczej pamięta co zgłaszał. Przypominam także o otwartej liście noclegowej.

https://goo.gl/forms/oLamgfTYKwbijApu1

Rejestracja będzie otwarta do piątku 6 lipca. W dniu konkursu będzie możliwa rejestracja na miejscu do godz. 14:00 sobota, Przed rozpoczęciem oceny modeli przez sędziów.

Dla niezdecydowanych przypominam że oprócz świetnej atmosfery modelarskiej, która raczej jest już wpisana w naszą imprezę :P w tym roku będzie można zobaczyć i pomacać FT 17, które będzie przez dwa dni stało przed halą wystawową i uświetniało Dni Miasta Czarnej Białostockiej oraz 100 lecie odzyskania niepodległości. Bardzo prawdopodobne że będzie też krótki pokaz możliwości czołgu w potyczce przeciwko armi czerwonej, a jako wsparcie czołgu polscy ułani (Pokaz jest planowany na niedzielę).

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
30-06-18 18:24  Odp: IV Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych 7-8 lipiec 2018, Czarna Białostocka
Krys 

Na Forum:
Relacje w toku - 1
Galerie - 24
 

Kartonowy Tur przyzna swoją statuetkę za najciekawszy model konkursu.

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
03-07-18 22:27  Odp: IV Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych 7-8 lipiec 2018, Czarna Białostocka
lukasold   

Ja spieszę z dodatkową informacją
W niedzielę, w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości, około godziny 16:30 odbędzie się pokaz umiejętności jeździeckich Szwadronu Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich z Białegostoku. W pokazie z udziałem 7 koni będzie można podziwiać między innymi cięcia szablą, pojedynki na koniu, skoki przez przeszkody itp. Dobrze by było aby ten kto może został na pokazie a nie się zmywał zaraz po konkursie. https://www.youtube.com/watch?v=08pPvKWJw60

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
06-07-18 19:40  Odp: IV Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych 7-8 lipiec 2018, Czarna Białostocka
Dombrek Na Forum:
Relacje w toku - 3
Galerie - 3


 - 1Post zmieniony (06-07-18 19:41)

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
08-07-18 23:15  Odp: IV Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych 7-8 lipiec 2018, Czarna Białostocka
Krys 

Na Forum:
Relacje w toku - 1
Galerie - 24
 

Łukaszu wielkie dzięki za kolejną świetną imprezę. Mam nadzieję że za rok spotkamy się w jeszcze większym gronie.

Odpowiedz na tę wiadomość 
 Tematy/Start  |  Wyświetlaj drzewo   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 
 Widok z podziałem na strony: strona 1 z 1Strony:  1 

 Działy  |  Chcesz sie zalogowac? Zarejestruj się 
 Logowanie
Wpisz Login:
Wpisz Hasło:
Pamiętaj:
   
 Zapomniałeś swoje hasło?
Wpisz swój adres e-mail lub login, a nowe hasło zostanie wysłane na adres e-mail zapisany w Twoim profilu.


© konradus 2001-2018