KALENDARZ MODELARSKI   
Regulamin i rejestracja regulamin forum  jak wstawiac grafike, linki itp do wiadomosci grafika i linki w postach

Kalendarium imprez modelarskich. Zapowiedzi konkursów, wystaw, zlotów i spotkań. Proszę o wpisywanie dat spotkań w zapowiedziach.
Legenda:

Konkursy, wystawy, festiwale
Spotkania grupowe
Inne wydarzenia: pokazy lotnicze,
zloty pojazdów militarnych i żaglowców,
rekonstrukcje historyczne itp.Link do wątku - kliknij w wydarzenie,
a następnie w link w wierszu "Opis"

Lokalizacja wydarzenia - kliknij
w wydarzenie, a następnie w "mapa"

Kopiowanie wydarzenia do swojego
kalendarza Google - kliknij w wydarzenie,
a następnie w "skopiuj do mojego
kalendarza"

W kalendarzu będą umieszczane tylko
poprawnie nazwane i oznakowane
wątki (data, pisownia itp.) Działy  |  Tematy/Start  |  Nowy temat  |  Przejdź do wątku  |  Szukaj  |  Widok bez stronicowania (rolka)  |  Zaloguj się   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 
 Widok z podziałem na strony: strona 1 z 1Strony:  1 
08-09-16 19:57  IV Częstochowski Festiwal Modelarski 8-9.10.2016
Kilminster Na Forum:
Relacje w toku - 1
Relacje z galerią - 9
Galerie - 13


 - 2

(za Fb...):

Szanowni sympatycy i modelarze. Częstochowskie Towarzystwo Modelarskie im. por. pil. Hieronima Dudwała serdecznie zaprasza na imprezę społeczno-kulturalną objętą Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Pana Krzysztofa Matyjaszczyka która odbędzie się w dn. 8 i 9 października 2016r w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika ul Nowowiejskiego 18 w Częstochowie pod nazwą:
IV Częstochowski Festiwal Modelarski "Modelikarz"

REGULAMIN
IV Częstochowski Festiwal Modelarski „Modelikarz”
TERMIN I MIEJSCE
08-09 października 2016r.
Nowowiejskiego 18, 42-200 Częstochowa, Polska
VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie.
Współrzędne 50° 48′ 28.41″ N, 19° 6′ 40.26″ E
WSPÓŁORGANIZATORZY
Częstochowskie Towarzystwo Modelarskie im. por. pil. Hieronima Dudwała
VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie.
RODZAJ ZAWODÓW
Festiwal ma charakter otwarty. Jest przeznaczony dla modelarzy indywidualnych i zrzeszonych w różnych organizacjach w kraju i zagranicą.
CELE IMPREZY Popularyzacja modelarstwa redukcyjnego jako interesującej formy rozwijania zainteresowań techniczno-historycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Promowanie modelarstwa, jako ciekawej formy spędzania wolnego czasu i sposobu aktywizacji lokalnych grup społecznych.
Rozpowszechnienie zainteresowania nauką, techniką i historią.
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM I REGULAMIN FESTIWALU
08.10.2016r. (sobota)
9.00 -14:30 - Przyjmowanie modeli.
14.30 – Oficjalne otwarcie Festiwalu 9.00 -19.00 - Wystawa dla zwiedzających , giełda modelarska, imprezy towarzyszące.
12.00 -14.30 – Pokazy i warsztaty dla dzieci i młodzieży.
Warsztaty dla dzieci powyżej 6 lat pod opieką rodziców.
od 19.00 - Ocena modeli przez komisję sędziowską (wystawa zamknięta do zwiedzania - obrady prowadzi tylko komisja sędziowska bez udziału uczestników i publiczności).
Uwaga: W sytuacji szczególnej (problemy z dojazdem, itp. ), po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z organizatorem, dopuszczamy możliwość dostarczenia modeli w godzinach pracy komisji sędziowskiej.
09.10. 2016r. (niedziela)
9.00 - Otwarcie Festiwalu
9.00-14.00 - Wystawa modeli, imprezy towarzyszące, giełda.
10.00-13.00 - Pokazy i warsztaty dla początkujących modelarzy.
14.00 - Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.
15.00 - Zakończenie konkursu, wydawanie modeli.
Uwaga: W szczególnych przypadkach wcześniejsze wydawanie modeli odbywa się wyłącznie za zgodą organizatorów.
Wstęp wolny
GRUPY WIEKOWE
M – młodzik do lat 13
J – junior 14-18 lat
S – senior powyżej 18 lat
WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE
Festiwal ma charakter otwarty i jest połączony z wystawą. Mogą w nim uczestniczyć zarówno modelarze indywidualni jak i zrzeszeni w klubach i modelarniach. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej. Zgłoszenie modelu do Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Karty startowe można będzie wypełnić na miejscu w dn. 08.10.2016r. lub elektronicznie do wydrukowania oraz wypełnienia i dostarczenia organizatorom na miejscu. Uczestnicy mogą zgłaszać modele do konkursu oraz do wystawy pozakonkursowej.
Do Festiwalu i Wystawy przyjmowane będą modele dostarczone do VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie ul. Nowowiejskiego 18 (sobota) w godz. 9.00-14.30.
Uczestnik zawodów może zgłosić dowolną ilość modeli.
Do każdego modelu należy wypełnić oddzielną kartę startową. Nieczytelne lub niekompletne zgłoszenie może skutkować odmową przyjęcia modelu.
W klasyfikacji uwzględniony będzie najlepszy model jednego uczestnika w danej klasie. W przypadku wątpliwości odnośnie autorstwa zgłoszonego modelu, organizatorzy przewidują przeprowadzenie rozmowy wyjaśniającej z wystawcą modelu, a w przypadku jego nieobecności zastrzegają sobie prawo nieuwzględnienia modelu w ocenie.
Organizatorzy nie przewidują ubezpieczenia modeli.
Do wystawy pozafestiwalowej modele można zgłaszać dnia 8. października w godzinach 9.00 do 14:30
Prosimy również o pozostawienie wyróżnionych modeli do zakończenia imprezy.
Organizatorzy i sędziowie nie biorą udziału w konkursie, ich prace mogą być prezentowane tylko na stoliku klubowym poza konkursem.
Indywidualne sprawy należy uzgadniać z Organizatorem drogą mailową lub telefonicznie:
Jerzy Świeboda 607 193 349, e-mail: ronin54@op.pl
ZASADY OCENY ZGŁOSZONYCH MODELI
Zgłoszone do Festiwalu modele ocenia powołana przez organizatorów komisja sędziowska według estetyki i staranności wykonania. Mile widziana dokumentacja do modelu, którą mogą być plany, instrukcja lub zdjęcia zarówno oryginału jak i modelu w trakcie montażu.
Decyzja komisji sędziowskiej jest ostateczna i niepodważalna.
Ponieważ wszystkie wyróżnienia są równe, ocenie podlegają wszystkie modele w danej klasie, bez względu na ilość, jednak z ww. zastrzeżeniem nagradzania tylko jednego modelu tego samego Uczestnika w danej kategorii.
Komisja sędziowska może również w zależności od ilości zgłoszonych modeli dokonać rozdziału lub połączenia klas jak i grup wiekowych.
W każdej klasie – zgodnie z formułą festiwalową – będą przyznawane wyróżnienia.
Modele dzielimy na:
Standard - gotowy do lotu, gotowy do boju, model samolotu lub pojazdu, bez otwartych luków, przedziałów, mogą być otwarte włazy załogi w pojazdach, kabiny pilotów w samolotach. Dotyczy to tylko juniora i seniora.
Waloryzowany – modele z otwartymi lukami, przedziałami, przekroje itd., czyli wszelkie waloryzacje bez podziału na wiek wykonawcy (junior i senior).
Modele w kategorii Młodzik - bez podziału na skalę.
Wyboru kategorii dokonuje modelarz. OPŁATY Wszyscy uczestnicy Festiwalu są zwolnieni z opłat startowych.
GIEŁDA Wszyscy chętni do wystawienia stoisk handlowych proszeni są o kontakt z organizatorem do 30.09.2016r
Podział na klasy: Modele Plastikowe Młodzik:
MS- samoloty
MP – pojazdy
MO- okręty
MD- dioramy
MF- figurki Junior i Senior: Lotnictwo:
S1S – samoloty 1:32 i większe
S1W – samoloty 1:32 i większe
S2S – samoloty 1:48 śmigłowe
S2W – samoloty 1:48 śmigłowe
S3S – samoloty 1:48 odrzutowe
S3W – samoloty 1:48 odrzutowe
S4S – samoloty 1:72 śmigłowe
S4W – samoloty 1:72 śmigłowe
S5S – samoloty 1:72 odrzutowe
S5W – samoloty 1:72 odrzutowe
S6S – samoloty 1:100 i mniejsze
S6W – samoloty 1:100 i mniejsze
S7S – samoloty cywilne i szybowce
S7W – samoloty cywilne i szybowce
H1S – śmigłowce 1:48 i większe
H1W – śmigłowce 1:48 i większe
H2S – śmigłowce 1:72 i mniejsze
H2W – śmigłowce 1:72 i mniejsze Pojazdy wojskowe :
P1S – pojazdy gąsienicowe 1:35 i większe
P1W – pojazdy gąsienicowe 1:35 i większe
P2S – pojazdy gąsienicowe 1:48
P2W – pojazdy gąsienicowe 1:48
P3S – pojazdy gąsienicowe 1:72 i mniejsze
P3W – pojazdy gąsienicowe 1:72 i mniejsze
P4S – pojazdy kołowe 1:35 i większe
P4W – pojazdy kołowe 1:35 i większe
P5S – pojazdy kołowe 1:48
P5W – pojazdy kołowe 1:48
P6S – pojazdy kołowe 1:72 i mniejsze
P6W – pojazdy kołowe 1:72 i mniejsze
A1S – artyleria 1:35 i większe
A1W – artyleria 1:35 i większe
A2S – artyleria 1:48
A2W – artyleria 1:48
A3S – artyleria 1:72 i mniejsze
A3W – artyleria 1:72 i mniejsze
M – motocykle Pojazdy cywilne:
PCO – pojazdy cywilne osobowe
PCC – pojazdy cywilne ciężarowe Statki:
O1S – żaglowce
O1W – żaglowce
O2S – statki i okręty 1:400 i większe
O2W – statki i okręty 1:400 i większe
O3S – statki i okręty 1:401 i mniejsze
O3W – statki i okręty 1:401 i mniejsze
O4S – okręty podwodne
O4W – okręty podwodne Dioramy:
D1 – dioramy lotnicze
D2 – dioramy lądowe
D3 – dioramy morskie
D4 – winietki Figurki:
F1 - figurki 1/24 i większe (70,75, 80, 90 i 120 mm)
F2 - figurki 1/32 i mniejsze
F3 - figurki konne 1/24 i większe
F4 - figurki konne 1/32 i mniejsze
F5 – popiersia Kolej:
K1S – kolejowe 1:35 i większe
K1W – kolejowe 1:35 i większe
K2S – kolejowe 1 :72 i mniejsze
K2W – kolejowe 1 :72 i mniejsze Fantastyka:
SF – modele SF
W – wszystkie inne MODELE KARTONOWE
Młodzik: KMS – samoloty
KMP – pojazdy
KMO – okręty
KMD – dioramy
KMF – figurki Junior i Senior: Lotnictwo:
KS1 – samoloty 1:33 śmigłowe i śmigłowce
KS2 – samoloty 1 :33 odrzutowe
KS3 – samoloty cywilne Pojazdy:
KP1 – pojazdy gąsienicowe
KP2 – pojazdy kołowe i artyleria
KPCO – pojazdy cywilne osobowe
KPCC – pojazdy cywilne ciężarowe
KM – motocykle Statki:
KO1 – żaglowce
KO2 – statki i okręty Dioramy:
KD1 – dioramy lotnicze
KD2 – dioramy lądowe
KD3 – dioramy morskie Figurki:
KF1 – figurki
KF2 – figurki konne
KF3 – popiersia i winietki Kolej:
KK1 – modele kolejowe i szynowe 1:25 i większe
KK2– modele kolejowe i szynowe 1:45 i mniejsze Fantastyka:
KSF – modele SF
KW – wszystkie inne KOLEKCJE - pięć lub więcej modeli bez podziału na skale i rodzaj, posiadających jedną lub więcej cech wspólnych, pozwalających łatwo zakwalifikować je do wspólnej grupy.
Organizatorzy przewidują nagrody specjalne i wyróżnienia:
- GRAND PRIX Prezydenta Miasta Częstochowy dla najlepszego modelu. - Nagroda Przewodniczącego NSZZ „ Solidarność” Regionu Częstochowskiego za najciekawszy model w polskich barwach.
- Nagroda Prezesa CTM-u za najlepszy model w kategorii - Figurki - Nagroda za najlepszy model dla juniora
- Nagroda dla najmłodszego uczestnika
- Nagroda CTM-u za najlepszy model na wystawie.
- Nagroda CTM za najlepszy stolik klubowy.
- Nagrody indywidualnych sponsorów
.Imprezy towarzyszące:
Zwiedzanie Jasnej Góry , Bastionu św. Rocha, Arsenału oraz Skarbca
Spotkania z Seniorami Aeroklubu Częstochowskiego.
Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa.
Zwiedzanie Muzeum w Częstochowie
Wystawa „Zaczęło się 70 lat temu”
Prezentacje stolików klubowych.
Makieta kolejarska.
Makieta modeli RC.
Prelekcje i spotkania z czołowymi modelarzami polskimi.
Prezentacja dokonań i sukcesów modelarstwa częstochowskiego.
Konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych

--

Post zmieniony (13-09-16 22:25)

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
09-09-16 23:35  Odp: IV Częstochowski Festiwal Modelarski "Modelikarz" 8-9.09.2016
Kilminster Na Forum:
Relacje w toku - 1
Relacje z galerią - 9
Galerie - 13


 - 2

i plakacik...


--
Born to lose - Lived to win

Ukończone: Kirovec K-700A, Biełaz-7555, LIAZ 100.55D, Mercedes GP 1908, Wall-e, Spitfire Mk. Vb Trop, Petlakov Pe-3, F6F-3 Hellcat, Curtiss Tomahawk Mk. IIb, Łavockin Ła-5, Hawker Hurricane Mk. I, Westland Whirlwind Mk.I, Mitsubishi A6M2 "Zero", Ił-2 Sturmovik, B-25 Mitchell Mk.II, PZL 50A "Jastrząb",
Bf 109G-6

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
16-09-16 17:34  Odp: IV Częstochowski Festiwal Modelarski 8-9.10.2016
rodrus 

Na Forum:
Relacje z galerią - 9
Galerie - 16
 

No i super ! TYLKO CZEMU TAK DALEKO !!!!!!!!!!!!!!!!

--
Modele rolnicze od podstaw
KZB 3B Vistula,DUTRA Ue 28,BIZON Z056,DUTRA D4K-B,Ursusy w natarciu,ZETOR ZTS 16245,John Deere 6150M,Ursusy C-385

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
11-10-16 22:33  Odp: IV Częstochowski Festiwal Modelarski 8-9.10.2016
CIDER Na Forum:
Relacje w toku - 3
Relacje z galerią - 5
 

Witam
Ma ktoś jakieś foty z tej wystawy ? Chętnie bym zobaczył

--
POZDRAWIAM
DRUCIAKOTFURCA - AMATOR :)
CIDER

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
13-10-16 09:10  Odp: IV Częstochowski Festiwal Modelarski 8-9.10.2016
Kilminster Na Forum:
Relacje w toku - 1
Relacje z galerią - 9
Galerie - 13


 - 2

CIDER wierz mi, że nie chcesz oglądać zdjęć z tej "wystawy" - dramatycznie puste stoły...


--

Post zmieniony (13-10-16 12:59)

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
13-10-16 13:19  Odp: IV Częstochowski Festiwal Modelarski 8-9.10.2016
Krzysztof NT 

Na Forum:
Relacje w toku - 1
Relacje z galerią - 4
Galerie - 15
 

Było aż tak źle?
Może organizatorzy powinni zwracać większą uwagę na zbieżność terminów konkursów?
W tym samym czasie były imprezy w Rzeszowie i Lubaniu.

--

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
13-10-16 13:28  Odp: IV Częstochowski Festiwal Modelarski 8-9.10.2016
And 

Na Forum:
Relacje w toku - 1
Relacje z galerią - 3
Galerie - 6


 - 1

Eeeee to chyba jakiś żart

--
Na morzach i oceanach NAGATO 1:200 | KING GEORGE 1:200 | ZARA 1:200 | TAKAO 1:200 | HOOD 1:200 | KAGA 1:200 | LONDON 1:200 | VICTORY 1:96 | WARSZAWA 1:200

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
10-11-16 10:38  Odp: IV Częstochowski Festiwal Modelarski 8-9.10.2016
IJN Łukasz Na Forum:
Relacje w toku - 8
Galerie - 10
 

Teraz się zorientowałem, że coś takiego miało miejsce w mieście, w którym mieszkam. Impreza tak mocno nagłośniona i reklamowana, że przybyły z pewnością tłumy. Szkoda, może i ja bym coś przytargał.

--
Optymista myśli, że świat stoi do niego otworem,
Pesymista wie co to za otwór ...

P.s Zmienność decyzji świadczy o ciągłości dowodzenia.

W stoczni: IJN Ise , IJN Hiei


https://drive.google.com/open?id=1oPl00wPYtu9Jt-4tciXt9-78r0ewu-yK

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
20-11-16 21:12  Odp: IV Częstochowski Festiwal Modelarski 8-9.10.2016
Bizon Na Forum:
Galerie - 11


 - 8

W plastikach dużo lepiej to wyglądało.

--
Im trudniejsza jest walka, tym większe będzie zwyciestwo!
"w życiu jest dobrze, gdy jest dobrze i nie dobrze, bo gdy jest tylko dobrze to niedobrze"

Odpowiedz na tę wiadomość 
 Tematy/Start  |  Wyświetlaj drzewo   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 
 Widok z podziałem na strony: strona 1 z 1Strony:  1 

 Działy  |  Chcesz sie zalogowac? Zarejestruj się 
 Logowanie
Wpisz Login:
Wpisz Hasło:
Pamiętaj:
   
 Zapomniałeś swoje hasło?
Wpisz swój adres e-mail lub login, a nowe hasło zostanie wysłane na adres e-mail zapisany w Twoim profilu.


© konradus 2001-2018