BUDOWLE, UMUNDUROWANIE, BROŃ   
Regulamin i rejestracja regulamin forum  jak wstawiac grafike, linki itp do wiadomosci grafika i linki w postach

Budowle, umocnienia, umundurowanie, broń osobista, literatura, historia, dokumentacja, linki do ciekawych stron...

Uwaga! W tym dziale NIE WPISUJEMY postow "kartonowych".


 Działy  |  Tematy/Start  |  Nowy temat  |  Przejdź do wątku  |  Szukaj  |  Widok bez stronicowania (rolka)  |  Zaloguj się   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 
 Widok z podziałem na strony: strona 4 z 5Strony:  <=  <-  1  2  3  4  5  -> 
18-08-07 20:59  Re: Makiety zamków krzyżackich
orłoś   

Kilka widoczków jest na tej stronce.
http://www.zamkipolskie.com/art/art.html

W ogóle strona jest zrobiona profesjonalnie i polecam do oglądania.

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
06-09-07 12:25  Re: Makiety zamków krzyżackich
Sven 

Na Forum:
Relacje w toku - 9
Relacje z galerią - 1
Galerie - 6


 - 3

Powinienem mieć niedługo materiały nt obecnego stanu badań archeologicznych zamku gdańskiego. Jeżeli kogoś to by interesowało to postaram się zamieścić streszczenie.

--
Sven

HMS Ark Royal

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
04-10-07 19:06  Odp: Makiety zamków krzyżackich
Sven 

Na Forum:
Relacje w toku - 9
Relacje z galerią - 1
Galerie - 6


 - 3

Na podstawie "Pomorania Antiqua", t. XX "Zamczysko w Gdańsku. Historia i wyniki nowych badań archeologicznych".

Podczas badań archeologicznych w 2002-2003 odkryto przy ulicy Rycerskiej zewnętrzne lico kamiennej ławy fundamentowej zewnętrznego muru magistralnego skrzydła wschodniego zamku wysokiego na dlugości 21,5 m. Niestety nie zachowała się zadna warstwa cegieł, nawet rolki.

W północnej częci ławy fundamentowej odsłonięto kamienne fundamenty północno-wschodniej wieży narożnej zamku wysokiego. Dłudość ławy fundamentowej wieży wynosiła 10.90 m (oś N-S) i wystawała z lica skrzydła na szerokość 5,50 m (oś W-E). Odsłonięta powierzchnia ławy wynosiła 59,95 m2, oraz jej zmierzona długośc i szerokość pozwalają na jej rekonstrukcję do wielkości rzędu 89,65 m2. Takie rozmiary ławy fundamentowej mogły z powodzeniem zapewnić odpowiednią statykę konstrukcji o wysokości rzędu 20-30 m. Z tego powodu jest bardzo prawdopodobne, że to fundament donżonu.

Na wschód od odsłoniętych fundamentów skrzydła wschodniego odkryto fundamenty muru obronnego wyznajaczającego parcham o szerokości 10,90 m, zwężający się w kierunku południowym do 9,60 m.

Jeżeli zestawimy to z badamiami archeologicznymi z lat wcześniejszych na jednym planie to wyłoni się dość zaskakujący, niemal sensacyjny obraz...

Jeżeli bowiem przyjąć, ze odkryte we wcześniejszych wykopach fragmenty partii fundamentowych murów są pozostałościami murów skrzydła wschodniego od strony dziedzińca, okaże się, że szerokość całkowita skrzydła wynosiłaby...aż 17,5-18m co jest wielkością bardzo dużą, znacznie większą od szerokości skrzydeł innych zamków konwentualnych rzędu 13-15m (np. Brodnica, Człuchów, Gniew). Jednak ma to potwierdzenie w przeprowadzonych badaniach georadarowych w wyniku których koncentracje głazów, sugerujące obecność przeciwległych skrzydeł zamku dały ich ponadprzeciętne szerokości rzędu 17 m! (skrzydło pólnocne i południowe).
Także kolejny relikt muru w zachodniej części wykopu obok odkrytego wcześniej muru wewnętrznego skrzydła wschodniego, należy traktować jako relikt krużganka obiegającego dziedziniec zamkowy.

Jeżeli założymy, że odsłonięte także wcześniej w innym wykopie relikty fundamentu są pozostałościami po murze zewnętrznym skrzydła zachodniego to rozpiętość całej bryły zamku wysokiego w osi W-E sięgałaby, podobnie jak w przypadku zamku elbląskiego, 60m, a nie jak sugeruje rekonstrukcja O. Kloeppela 50-52m. Nie jest wykluczone, że szerokość ta mogła wynosić nawet 63m. Jak widać różnica jest znaczna i burzy to dotychczasowe wizje rekonstrukcyjne.

Także wymiary dziedzińca są inne, niż dotychczas sądzono. Wg badań georadarowych długośąc dziedzińca w osi N-S wynosiła 29.5-33m, a nie jak sądzono dotąd 23-24m.
Nie wiadomo jednak, czy dziedziniec zamkowy był wyznaczony na planie kwadratu, czy prostokąta.

To tyle na temat najbardziej interesujących kwestii poruszonych w artykule. Jest on jednak bardzo obszerny, ponieważ zamieszczono w nim także zestawienie wszystkich dotychczasowych badań nad zamkiem krzyżackim w Gdańsku.

--
Sven

HMS Ark Royal

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
12-10-07 22:23  Odp: Makiety zamków krzyżackich
orłoś   

To miałem intuicję. Przyznam się bez bicia, że umiejscawiałem od samego początku donżon Zamku Gdańskiego właśnie w tym miejscu. Z jednej strony było trochę nie logiczne ze względu na obronność bramy, która była w skrzydle zachodnim, ale podobno spełniał on rolę pierwszej latarni morskiej w Gdańsku i wtedy mógł mieć palenisko podobne jak donżon człuchowski i być właśnie tak umiejscowiony..
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2ffa34fcb56efb40.html

Gdzie Swen nabyłeś tę publikację?

PS. moje modele (niestety metalowe i strzelające AEG)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ec37541d69d6bb17.htmlPost zmieniony (12-10-07 22:28)

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
13-10-07 09:58  Odp: Makiety zamków krzyżackich
Sven 

Na Forum:
Relacje w toku - 9
Relacje z galerią - 1
Galerie - 6


 - 3

Umiejscowienie donżonu być może łączy się ze starym przebiegiem koryta Wisły która w XIVw płynęła tuż za fortyfikacjami od strony wschodniej. W XV w odsunęła się znacznie.

Książkę zamówiłem sobie w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku:

http://www.archeologia.pl

Na stronie Muzeum oprócz księgarni są min wykopaliska online, gdzie można zobaczyć zdjęcia z ubiegłorocznych badań w obrębie baszty Łabędź. Odkryto wtedy kamienny fundament kwadratowej wieży zamku krzyżackiego na przedzamczu od strony zachodniej. Myślę, że mogłaby to być wieżyczka flankująca mur parchamowy obiegający zamek wysoki od tej strony.

Twoja rekonstrukcja zamku gdańskiego ma jedną bardzo poważną niezgodność - umiejscowiłeś cylindryczną basztę Rybacką (obecną basztę Łabędź) jako część fortyfikacji miasta. A wg badań z lat 60tych ub wieku ta baszta to część zamku. W podziemiach baszty odkryto narożnik murów zamkowych. Do dziś zachowały się strzępia wyznaczające jednoznacznie, że pierwotne przeznaczenie tej baszty to zamek krzyżacki. Odchodziły od niej od strony północno-zachodniej mury, aż do bramy zamkowej (której u Ciebie nie ma, jest tylko brama bezpośrednio na zamek wysoki, a brak tej od strony miasta - tak, były 2 bramy), a od strony Motławy mury łączyły się z całym ciągiem fortyfikacji zamkowych. Po zburzeniu zamku basztę włączono w obręb murów miejskich i dopiero wtedy Motława oddzieliła basztę od terenów zamkowych. Powieliłeś po prostu błąd badaczy niemieckich, którzy swoje rekonstrukcje opierali tylko i wyłącznie na domysłach i fantazji, bez jakichkolwiek potwierdzeń przez wykopaliska.

Dlatego też polecam:

R. Massalski "Baszta Łabędź w Gdańsku (na tle węzła: Główne Miasto - Stare Miasto - Zamek Krzyżacki - port)", Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, nr 124, Architektura IX, 1968r.

Myślę, że to powinno zasadniczo zmienić Twoją rekonstrukcję zamku od strony Motławy.

A tymczasem czekam na następne materiały nt najnowszych badań zamku gdańskiego, oraz zamku dzierzgońskiego.

Sven

HMS Ark Royal

Post zmieniony (13-10-07 10:32)

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
13-10-07 14:18  Odp: Makiety zamków krzyżackich
orłoś   

Co do baszty łabędź masz jak najbardziej rację. Opierałem sięna materiałach dostępnych przed rokiem 1990 i na przyjętych wtedy domniemaniach. Na dzień dzisiejszy wygląda mi że Łabędź była raczej półotwartą basteją niekoniecznie zadaszoną, flankująca mur osłaniający fosę od strony miasta.

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
13-10-07 17:15  Odp: Makiety zamków krzyżackich
Sven 

Na Forum:
Relacje w toku - 9
Relacje z galerią - 1
Galerie - 6


 - 3

Na podst. wyżej wspomnianej publikacji:

"Oryginalna Baszta Rybacka, której fundamenty odkryto w podziemiach obecnej Baszty Łabędż miała kształt walca o średnicy 9,70 m, ściętego płasko od strony północnej, tj. od wnętrza zamku. Ponieważ jej środek umieszczono na narożniku istniejącego muru obronnego, wystawała ona daleko (3/4 obwodu) na zewnątrz poza jej lico. Była posadowiona na głębokim kamiennym fundamencie. Natomiast północną, płaską część baszty oparto na dużym łęku, przerzuconym pomiędzy dwoma ramionami muru obronnego. Cała niemal dolna partia partia tej baszty, łącznie ze wspomnanym łękiem, zachowała się do dzisiaj jako podstawa "Łabędzia". W najwyższych miajscach sięga ona do wysokości 6,08 m npm. Lico jej zostało stwierdzone na znacznej części obwodu, z wyjątkiem odcinka od strony zachodniej. U dołu w zachowanej partii, baszta nie posiadała żadnych pomieszczeń. Jak wyglądał plan wyższych kondygnacji i ile ich było nie wiadomo.
Jak podaje P. Simson Basztę Rybacką zbudował komtur Henryk von Plauen na początku XVw. Była ona częścią integralną południowo-zachodniego narożnika zamku. Związana z tymi murami fosa, oddzielająca tereny zamkowe od głównego miasta, musiała więc znajdować się po południowej i zachodniej stronie tego narożnika, przecinejąc obecny targ Rybny. Budowa na tym narożniku Baszty Rybackiej na pocz. XVw potwierdza tą tezę, wskazując równocześnie, że był to dla zamku punkt ważny pod względem strategicznym. Sposób usytuowania tej baszty jest też jak najbardziej z takim ustaleniem zgodny. Teza ta nie koliduje rónież z zasadniczymi wynikami badań archeologicznych, a potwierdzona jest dodatkowo wizerunkiem zamku z "Okrętu Kościoła", gdzie właśnie na lewo od cylindrycznej baszty rozlewa się szersza przestrzeń wodna z nabrzeżem portowym u podnóża muru obronnego.

We wszystkich dotychczasowych rekonstrukcjach pomiędzy "Łabędziem" i zamkiem prowadzona była szeroka fosa, niezależnie od drugiej równoległej fosy zamkowej, leżącej bardziej na zachód. Podstawę dla jej przyjęcia stanowiło kilka planów z przełomu XVI/XVIIw. Tymczasem wydaje się oczywiste, że poprowadzenie fosy na bezpośrednim zapleczu muru obronego jest nieuzasadnione (mur byłby niedostępny dla obrońców) i że wobec tego na wspomnianych planach podana jest fosa wykonana już po zburzeniu zamku, a należąca zapewne do umocnień Starego Miasta. Za murem obronnym musiał więc zaczynać się teren międzymurza lub podzamcza. Potwierdza to w pewnym stopniu istnienie w stosunkowo niedalekim sąsiedztwie narożnika (45m) jakiejś większej budowli zamkowej, której część fundamentów została odsłonięta przy ul. Grodzkiej 3 i 4.
[lata 60te ub wieku - osłonięty narożnik z fundamentami wieżyczki i odchodzącymi od niej z obu stron pod kątem prostym fundamentami budynków, prawd. zabudowania parchamu zamku wysokiego, zasypane po inwentaryzacji, a nast. wykopaliska z 2006 r - tym razem postanowiono odkrycia nie zasypywać przyp. Sven ;)]

(...)
Fosa pomiędzy zamkiem a miastem mogła być wykorzystywana jako basen portowy dla statków morskich, albo jako kanał dla ruchu łodzi rybackich. Podany na obrazie "Okręt Kościoła" pomost obok Baszty Rybackiej sugerowałby, że mogło tu być miejsce wyładunku towarów, przeznaczonych dla zamku. Należy jeszcze wspomnieć o moście między zamkiem a miastem o którym była mowa w dokumencie lokacyjnym, a który niekiedy sytuowany był przy Targu Rybnym. Słuszniejsze wydaje się umieszczenie go na osi ul. Podwale Staromiejskie, gdzie mógł być bardziej wszechstronnie wykorzystywany. Bezpośredniego połączenia Głównego Miasta z zamkiem nie było, a najbliższa droga prowadziła przez Bramę Zamkową. "

Brama ta była połączona murem biegnącym na północ od Baszty Rybackiej.

Co do teorii nt tego, że baszta Rybacka była basteją to przeczą temu odkrycia - baszty bastejowe były zbudowane na fundamencie otwartym w kształcie litery "U", a odkryty fundament Rybackiej to figura pełna, koło ścięte od strony zamku, więc baszta musiała być zamknięta ze wszystkich stron. Na obrazie "Okręt Kościoła" jest ona przedstawiona także jako zadaszona, zresztą nie ma żadnych podstaw by twierdzić, że była dachu pozbawiona.

Na koniec dodam jeszcze, że prawdopodobnie Krzyżacy wcześniej zbudowali swój zamek, niż miasto murowane mury obronne.

Postaram sie w najbliższym czasie zamieścić skany planów rekonstrukcji Zbierskiego tego narożnika - stan przed i po zburzeniu zamku.

--

Sven

HMS Ark Royal

Post zmieniony (13-10-07 17:27)

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
10-01-08 07:20  Odp: Makiety zamków krzyżackich
Sven 

Na Forum:
Relacje w toku - 9
Relacje z galerią - 1
Galerie - 6


 - 3

W nawiązaniu do przywracania z niebytu zabytków architektury polecam opis i zdjęcia zamku w Morągu.
Czas obszedł się z nim brutalnie zamieniając go w coś co jeszcze niedawno przypominało raczej zrujnowaną chałupę lub szkołę gminną. Został kupiony przez małżeństwo konserwatorów. Po wywiezieniu gór śmieci, oczyszczeniu terenu wokół wyłoniły się fosy i mury. Dzięki temu można było odbudowac dolne partie murów obronnych i 2 baszt narożnych zamku w tym jedną oktogonalną. Na dziedzińcu zamku odsłonięto fundamenty i piwnice nie istniejących skrzydeł głównej budowli. Po zdjęciu części tynku w elewacji ocalałego skrzydła ukazał się XIV wieczny ostrołukowy portal bramny oryginalnego wjazdu (znajdującego się w innym miejscu co obecny, wykuty w czasach nowożytnych), typowy dla zamków krzyżackich. Po zdjęciu tynków ze stropów w ocalałych pomieszczeniach ukazały się renesansowe polichromie na belkowanych stropach...

http://miks.ar.wroc.pl/zamki/zk.htm

--

Sven

HMS Ark Royal

Post zmieniony (10-01-08 07:23)

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
07-02-08 12:51  Odp: Makiety zamków krzyżackich
Sven 

Na Forum:
Relacje w toku - 9
Relacje z galerią - 1
Galerie - 6


 - 3

Dodatkowe materiały nt badań zamku gdańskiego, które otrzymałem to powtórzenie wcześniejszych, które już opisałem.

Mam już natomiast opracowanie nt badań archeologicznych zamku dzierzgońskiego. Odkryte fragmenty budowli pozwoliły na rekonstrukcję niektórych pomieszczeń (sklepień) piwnic. Bardzo ciekawe założenie - posiadało min. wieloboczny obiekt (kaplica?), który bynajmniej nie jest interpretowany jako donżon. Brak niestety planu generalnego wszystkich odkrytych murów. Badania mają być kontynuowane, aż do rozpoznania całego założenia, a następnie uczytelnienie/rekonstrukcja uzupełniająca fundamentów.


Opis odkrytej substancji:

A. Grud pruski

1. Gród pruskich Pomezanów:

odkryto zwęglone relikty konstrukcji drewnianej, belki i dranice dębowe. Poprzez badanie dendrologiczne datuje się odkrytą substancję na ok. 200 lat przed przybyciem Krzyżaków. Są to relikty grodu pruskiego wzniesionego przez Pomezanów w pierwszej połowie XI wieku. Była to strażnica strzegąca dolinę rzeki Sigure (Dzierzgoń) i osady (liszki) ulokowanej nad jej brzegiem. Osdłonięta konstrukcja ściany słupowej wieży o wysokości ponad 5 m świadczy o jej obserwacyjno-obronnej funkcji. Wieża ta została spalona być moze w czasie walk plamiennych pomiędzy Prusami lub też w okresie próby podporządkowania ziem pruskich królestwu polskiemu w czasach pierwszych Piastów. Odsłonięto także relikty drewnianej chaty.

B. Fortyfikacje zamku krzyżackiego

2. Skrzydło północne zamku:

odkryto podpiwniczoną wschodnią część skrzydła północnego zamku głównego. W piwnicach natrafiono na relikty filarów, oraz drobny detal architektoniczny, np.: zwornik czteroramienny ze sztucznego kamienia, fragmenty rzeźb kamiennych, kilkaset fragmentów detalu w postali żeber sklepiennych, płytki posadzkowe, kształtki ceglane z ościeży okiennych i drzwiowych, itd. Od strony dziedzińca zamkowego odsłonięto kamienno - ceglane fundamenty arkad skrzydła północnego, schody prowadzące do piwnicy skrzydła północnego.

3. Brama wjazdowa:

przy południowo-zachodniej stronie skrzydła północnego natrafiono na relikty fundamentów bramy wjazdowej. Brama miała zachowane fundamenty tylko częściowo, w pozostałych miejscach odkryto nagatywy po nich, co świadczy o dość intensywnej rozbiórce obiektu.
Odsłonięte elementy architektoniczne przy południowo-zachodniej ścianie skrzydła północnego zamku wskazują na istnienie w tym miejscu rozbudowanej bramy wjazdowej wraz z długą szyją bramną.

4. Wieża przy skrzydle północnym:

Po północno-zachodniej stronie skrzydła w odległości ok. 1,2 m od jego narożnika zachodniego odsłonięto relikty kamiennych fundamentów wieży flankującej wjazd na zamek gówny z przedzamcza. Wieża w rzucie prostokątnym miała wymiary 5,2 x 6,6 m w obrysie zewnętrznym. Ścianę płudniowo-wschodnią wieży stanowiła ściana północno-zachodnia skrzydła północnego. Wieża nie była podpiwniczona. Miała prawdopodobnie 5-6 kondygnacji sądząc z wymiarów fundamentów. Górowała ona nad skrzydłem północnym zamku.

5. Skrzydło wschodnie:

Odkryto relikty części fundamentów skrzydła wraz z fundamentami krużganków. Jego szerokosć w obrysie zewnętrznym wraz z krużgankiem wynosiła ok. 14 m, piwnicy wewnątrz ok. 8,2 m a krużganka ok. 3 m. Długość skrzydła jest nie znana. Można przypuszczać, że oscylowała między 40 a 60 m.

6. Budynek pięcioboczny i wieża sanitarna:

Odkryto kamienno-ceglane fundamenty budynku wzniesionego na planie nieregularnego pięcioboku z najkrótszym bokiem o dług. 2 m od strony południowej. Długość ścian wynosiła od 2 m (południowa) do 8.7 m (północno-zachodnia). Budynek nie był podpiwniczony. Budynek pięcioboczny był prawdopodobnie dobudówką do skrzydła południowego zamku. Łączył się on arkadą z odsłoniętym filarem tworząc ciąg komunikacyjny do wieży sanitarnej, której jeden filar odkryto w odległości 3,2 m od południowej ściany budynku.

7. Zabudowa nowożytna z XVII w. :

odkryto fundamenty parterowego budynku wzniesionego niemal na środku dziedzińca zamkowego, zapewne w XVII w. Był on podpiwniczony i wniesiony na planie prostokąta o wymiarach 8,1 na 9 m. Piwnica budynku miała sklepienie kolebkowe z gurtem środkowym. Na parterze budynku znajdowały się 3 izby i kuchnia. Budynek miał podcienie wsparte na drewnianych słupach. Obiekt pełnił funkcję domu mieszkalnego i być może stanowił siedzibę urzędnika sądowego.


na podstawie:

XIV Sesja Pomorzoznawcza, vol. II. Od wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych, red. H.Panera i M.Fudzińskiego, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 2005:

A. J. Pawłowski: "Zamek w Dzierzgoniu odsłania swe tajemnice. Wyniki badań archeologiczno-architektonicznych w latach 1998 - 2003"
--

Sven

HMS Ark Royal

Post zmieniony (16-02-08 13:47)

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
21-02-08 22:13  Odp: Makiety zamków krzyżackich
orłoś   

To teraz czas na odkopanie zamku w Elblągu. Mielibyśmy wtedy przynajmniej jakieś pojęcie o tym jak wyglądały najpotężniejsze twierdze Zakonu.

Odpowiedz na tę wiadomość 
 Tematy/Start  |  Wyświetlaj drzewo   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 
 Widok z podziałem na strony: strona 4 z 5Strony:  <=  <-  1  2  3  4  5  ->